Get Adobe Flash player

Головне меню

Корисні посилання

baner1

baner2 

baner3

baner6

Анонси подій

04.12.2017-08.12.2017

Педагогічний досвід

Відомості про автора: Хлипало Марія Іванівна: вихователь, дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 12 «Золота рибка».

Назва: Організація конструювання з будівельного матеріалу та деталей конструкторів в молодшій групі.

Анотація: Посібник містить рекомендації щодо особливостей навчання конструюванню з будівельного матеріалу, деталей конструкторів в молодшій групі; орієнтовний перспективний план занять по конструюванню в молодшій групі та конспекти ігрової та інтегрованої конструктивної діяльності в молодшій групі.

Рекомендований для вихователів, батьків.

Рік 2017

Відділ освіти Уманської міської ради

Методичний кабінет

Дошкільний навчальний заклад № 12

Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку

як складової життєвої

компетентності

Укладач:  Дубенко Любов Леонідівна, вихователь дошкільного

навчального закладу № 12

Умань, 2011 рік

Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку, як складова

життєвої компетентності.

Морально-духовний розвиток дитини є основною сферою її особистісного зростання. Роль дорослого у створенні сприятливих умов для становлення соціальної компетентності дитини дуже велика.

Даний посібник містить теоретичний та практичний матеріал з питань соціально-морального розвитку дошкільників.

Рекомендовано вихователям-методистам, вихователям дошкільних навчальних закладів.

Схвалено рішенням педагогічної ради закладу, протокол № 3 від 29.11.2010 року

рішенням міського методичного кабінету, протокол № 3 від 14.12.2010 року

 

Вступ

Система моральних цінностей в українського народу сформувалася здавна. Упродовж  віків у нашого народу культивувалося гуманізм і любов до рідної землі, патріотизм і громадянський обов`язок, волелюбність, незалежність, високе людське сумління, шанобливе ставлення до батьків.

 

 Нове світосприйняття та світовідчуття спричиняють зміну в освітніх поглядах на розвиток і формування особистості дитини, визначають можливості, завдання, мету й засоби освіти. Ціннісні орієнтації молоді катастрофічно змінюються, стають дедалі меркантильними. Нівелюються такі моральні чесноти, як: любов, доброта, чуйність, доброзичливість.

 Сьогодні лише 10 – 20% старших дошкільнят здатні виявити чуйність до слабших за себе, без зовнішніх спонукань прийти на допомогу, добровільно взяти на себе частину чиїхось труднощів, поділитися чимось, не чекаючи на винагороду. Дуже часто діти, відриваючи щось від себе, керуються аж ніяк не моральними мотивами. Пояснення бувають дуже прагматичними.

         Часто в дитячому садку можна почути: „Поділився із Сергійком іграшкою, бо він дасть мені жуйку ”, „Пригостила дівчат цукерками, щоб прийняли мене до гри ”...

         Інший негативний спадок XX ст. – агресія та насильство, яке на жаль, має своє коріння в сім`ї. Це батьки найбільші авторитети для малюків, подекуди навчають своїх діточок: „Зачеплять тебе - давай здачу ”. Прояви агресії також провокуються фільмами, мультфільмами, телепередачами, комп`ютерними іграми. Вихователі часто спостерігають, до чого це призводить. Хтось когось ненароком штовхнув, а вже здача із застосуванням „прийому ” чатує на нього. Але ж агресивність – така риса, яку легко запалити, та дуже важко пригасити.

         Що це – хвороба дошкільного віку чи повернення бумеранга, нами ж закинутого? Причин багато, і серед них найважливіша – нехтування  у нашій країні духовними цінностями. У народі кажуть: „Що посієш – те й пожнеш”.    Отже якщо з дитинства не прищепити маленькій людині основ моральності, вона виросте морально німою та сліпою.

        За останні роки в Україні проблема морального виховання молоді частіше привертає все більше уваги. При цьому роль педагога полягає в тому, щоб створити умови для включення дитини в активну роботу з дітьми з метою їх морального становлення. Формування внутрішнього, духовного світу дитини без зважання на соціальні реалії й життя приховує в собі небезпеку соціальної неадекватності, самотності, втечі до світу ідеальних ілюзій, утрати життєвої наснаги.

Сфера „Люди ” передбачає ознайомлення дітей із життям і працею дорослих та поведінкою дорослих як взірця для наслідування. Із часом дитина поступово опановує прийняті в суспільстві людей норми й правила   поведінки взаємин, привласнює способи й форми взаємодії, вияв ставлення для людей, природи до себе. Результатом морального виховання є поява й утвердження в особистості певного набору моральних якостей, сформованість етичних понять у дошкільників. І чим міцніше сформовані ці якості, чим менше відхилень від прийнятих у суспільстві моральних підвалин спостерігається в особистості, тим вищою є оцінка її моральності з боку оточуючих.

Як відомо, дошкільний вік відрізняється підвищеною сприйнятливістю  до соціальних впливів. Дитина усмоктує в себе все людське: способи спілкування, поводження, взаємини, використовуючи для цього власні спостереження, відповідні висновки й умовиводи, наслідування дорослих. І  зрештою вона може опанувати елементарні етичні норми життя в людському суспільстві.

Проте шлях цей дуже довгий не завжди ефективний і не забезпечує глибини в опануванні моралі. Тому роль дорослого як „соціального провідника ” дуже важлива і відповідальна. Завдання дорослого – визначити, чого, як і коли вчити дитину, щоб її адаптація у суспільстві відбулося й минула безболісно.

 Тільки щоденна систематична, послідовна і планомірна робота з проблем формування духовних цінностей у дітей, починаючи з молодшого дошкільного віку, створення умов, за яких вони мають можливість закріплювати знайомі морально – етичні правила та засвоювати нові правила поведінки, забезпечить досягнення високих результатів у роботі з формування у вихованців морально – етичної культури.

Соціально–моральний розвиток дітей дошкільного віку як складова   життєвої компетентності.

Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» орієнтує педагогів – практиків на сутність виховного й освітнього процесу, а саме на створення  сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільниками двох основних життєвих  реалій – власного „Я” та навколишнього світу.

У наш суперечливий і неоднозначний час дитина перебуває в середовищі, яке постійно спонукає її порівнювати добро і зло, сум і радість, красу і потворність. Працюючи над проблемами морально – етичного виховання, поставила собі за мету не лише допомагати малюкам розібратися у сутності цих життєво – важливих понять, утвердити в соціумі своє власне „Я”, але й формувати в дітей соціальну відповідальність і вміння відчувати гуманістичні риси особистості – добробуту, дбайливість, чуйність, правдивість, повагу до старших.

У пригоді стали рекомендації з попередніх надбань психолого-педагогічної науки та рекомендації сучасних психологів, педагогів-практиків.

         Для розв`язання поставленої мети і завдань склала короткий план-схему своєї діяльності:

1. Обстеження дітей та аналіз показників  виявлення вмінь вихованців давати оцінку моральним вчинкам та якостям.

2. Визначення технологій.

3. Створення розвивального середовища.

Аналіз показників після обстеження дітей змусив у першу чергу звернути увагу на розвивальне середовище в групі: як відповідає все, що оточує дітей, їхнім віковим особливостям, їхнім уподобанням; як впливає на їхні почуття та емоції; яким чином формує їхні взаємовідносини та стосунки з однолітками та дорослими.

 Психолого–педагогічна наука вказує: щоб забезпечити емоційний комфорт

 ( а засвоєння моральних норм можливе лише в умовах високого емоційного комфорту), слід пам`ятати всі правила, що спрямовані на зміцнення соціальної компетентності дошкільників, які дитина може засвоїти в ігровій формі.

 

Тому під час проведення занять дотримуюсь таких принципів:

-         принцип вільної участі (якщо вправа весела та цікава, підвищує впевненість, то в ній кожний захоче брати участь, намагаюсь знайти для дитини гру, в яку вона змогла б спокійно гратися в іншій частині кімнати; дозволяю дітям спокійно виходити з гри і знов продовжувати у неї грати);

 

-         принцип взаємоповаги ( це своєрідний кодекс правил взаємодії; можна в бесіді з дітьми розширити це поняття, наприклад: кожний має право висловити свої думки та пропозиції; кожний має право на те, щоб його вислухали; кожний має право вибору; спірні питання можна розв`язати голосуванням);

 

-         принцип усвідомленості (перед початком заняття пояснюю дітям його мету, структуру, щоб досягти розуміння);

 

-         принцип рефлексії (для оцінювання ефективності а також  закріплення результату важливий зворотний зв`язок з дітьми; в кінці заняття разом роблю висновки, що найбільше сподобалось, якого досвіду набули). (додаток № 1)

Дотримання цих принципів дало можливість визначити:

             Високоморальна поведінка дитини складається з безліч окремих маленьких вчинків: зі слова, дії, ставлення до дій і слів інших. Виховання починається з дотримання найвідоміших моральних істин.

Спостерігаючи за іграми дітей,  не раз доводиться допомагати малюкам розв`язувати ситуації, пов`язані саме з негативними проявами навколишнього світу. Саме в ігрових діях дітей відбиваються моральні риси не лише дитини, але й членів родини, сім`ї. У рухах, діях, словах дітей впізнаєш часто себе самого.

         Вважаю за необхідне вчити дітей соціально прийнятних способів вираження своїх емоцій, узгодження власної позиції з позицією інших людей, здійснення морального вибору в умовах конфліктної ситуації; виявлення співчуття, співпереживання. (додатки № 2, № 3)

               Саме при виробленні в дітей соціальної відповідальності надзвичайно важливого значення набуває правильний вибір шляху

 формування моральних рис особистості.

Для реалізації завдань соціально – морального розвитку визначила як традиційні методи та прийоми, так і методи і прийоми з використанням інноваційних технологій. (додаток № 4)

 

Методи та прийоми

 

Традиційні

Художня література

 

P1000829

 

Бесіда

P1000813

 

 

Придумування казок

 

P1000827

 

 

Образотворча діяльність

P1000833

 

 

 

Український народний фольклор

 

P1000820

 

Гра

P1000809

 

 

 

 

Новітні технології

Психогімнастика

P1000836

Психогімнастика допомагає набути досвіду емоційних переживань та спілкування, сприяє збереженню психічного здоров`я дітей через розвиток кращого розуміння себе та інших й оволодінню адекватними формами прояву своїх почуттів у спілкуванні.

 

Тренінг емоцій

P1000846

 

Тренінг емоцій стимулює розвиток творчості, уяви, фантазії, дозволяє дитині за короткий час побувати в різних ролях, пережити різні емоції, сприяє розвитку кмітливості, виразності рухів. Такі тренінги можна використовувати замість фізкультхвилинок, для зняття втоми, активізації дітей. По завершенні тренінгу доцільно підвести малюків до висновку, яким краще бути, яким їм більше сподобалось бути.

Психологічний малюнок

P1000837

Психологічний малюнок – один із небагатьох методів, що використовуються в роботі з дітьми молодшого віку, часткова – раннього ( під час засвоєння кольорової гами) та сприяє формуванню умінь визначати емоційний стан людини, розвиває уяву.

Хвилинки-роздуми

P1000852

Хвилинки – роздуми – сприяють реалізації кожною дитиною її права висловлювати власну думку, ставлення до тієї чи іншої ситуації; формують свідоме ставлення дітей до соціальних норм поведінки; вчать поважати думку іншої людини, коректно її висловлювати.

Психологічні ігри

P1000841

Психологічні ігри створюють сприятливу атмосферу для розвитку дитини, спрямовані на досягнення взаєморозуміння та побудову партнерських взаємовідносин між дітьми, між дорослими та дітьми; допомагають врахувати потреби дитини, а також можливості педагога в конкретній ситуації. Використовується як під час занять, так і в повсякденному житті.

 

Вправи на релаксацію

P1000845

Вправи на релаксацію допомагають зняти нервове напруження; розвивають уяву, фантазію, творчість; використовуються для профілактики втомлення, а також як зміна діяльності. Ці вправи можна давати на початку, в середині або в кінці заняття. Вони сприяють створенню позитивного емоційного фону, розвивають слухову увагу.

 

Моделювання та програвання ситуацій

P1000842

Моделювання та програвання ситуацій дають можливість вчити дітей дотримуватися правил поведінки в емоційно значущих ситуаціях; дозволяють дитині відчути себе в різних ролях; Формують у дітей уміння стримувати небажані  негативні емоції. Вважаю, що це найбільш ефективний метод для формування морально – етичних почуттів у повсякденному житті.  

 

 

         Приступаючи до розв`язання проблеми опанування дітьми науки життя, я тривалий час міркувала над тим, що я можу запропонувати батькам, молодим і немолодим людям, які вже до мене  виховували своїх малят.

         Немає нічого легшого, ніж давати поради, теоретично просто й легко робити все, але коли доходить до практики, часто можна розгубитися. Особливо це відчутно в наш час, з яким так важко крокувати в ногу.

         Однак з чогось треба було починати. На батьківських зборах запропонувала батькам виконати завдання:

1. Складіть список проблем, пов`язаних з вашими дітьми з точки зору морально – етичного виховання.

2. Згадайте і запишіть ті засоби, до яких ви зверталися щоб розв`язати ці проблеми.

Проаналізувавши батьківські відповіді, зрозуміла, що «педагогічний багаж» батьків далекий від бажаного.         

Розмірковуючи над отриманими результатами, намагалася виокремити проблеми спільні, типові для багатьох сімей, скомпонувати (залежно від порушених проблем) групи для індивідуальної роботи з батьками.

 Насамперед поставила за мету допомогти усвідомити батькам, що якщо дитина в 3 – річному віці має певні проблеми в плані моралі та етики, то у цьому винні ми , дорослі.

         Обговорюючи з батьками проблеми родинного виховання, особливу увагу звертаю на традиції української народної педагогіки, в якій завжди панував культ сім`ї, культ Матері, що засвідчував духовний зв`язок  поколінь, передачу та успадкування моральної культури. Моральна краса людини, або навпаки, аморальність починається з родини.

Враховуючи надбання минулої і сучасної „батьківської педагогіки ”, спираючись на досвід своїх старших колег-наставників, обрала для себе такі форми роботи з батьками:

(додаток № 5)

Мені вдалося переконати батьків в тому, що роль дорослого як носія соціальних функцій, норм і вимог лишається в житті дитини значною. Саме дорослий сприяє розвитку пристосувальних та захисних сил організму, психіки, особистості дошкільника, інформує про притаманні вікові соціальні ролі та їхнє значення для дорослішання. Вправляє в умінні орієнтуватися в нових умовах життя, віднаходити точку докладання своїх зусиль, самостійно себе зайняти, проявити власні вміння та здібності, брати до уваги нові вимоги і правила, конструктивно впливати на оточення.

Дорослий забезпечує рівновагу розвитку обох сторін особистості – соціальної та індивідуальної.

Додаток № 1

 

Заняття

„Добрі слова.  Чарівні слова ”.

  Мета: розвивати вміння дітей усвідомлювати ( за допомогою творів В.О Сухомлинського) що до людей слід ставитися привітно, доброзичливо; вчити культури спілкування ( вітатися, просити, відмовляти, прощатися); створювати такі умови й відповідні ситуації, щоб кожна дитина змогла проявити своє вміння спілкуватися, повчитися норм поведінки в інших; виховувати тактовність, уміння прислухатися до поряд старших, робити висновки.

  Матеріали: оповідання В.О. Сухомлинського „Скажи людині здрастуйте!”, жовті стрічки, скринька з сердечками.

Хід заняття

  Психогімнастика.

 Вихователь пропонує подарувати посмішку та лагідно доторкнутися одне одного.

-                     Коли ми такі ніжні, добрі, лагідні, то всім добре, а в нас виникає відчуття, що нас усі люблять. Такі добрі відчуття називаються „добриками ”.

-                     А хто вас любить?

-                     Як ви думаєте за що вас люблять?

Вихователь пропонує дітям присісти на килим та уявити ранок.

-                     Прокинулось сонечко. Зазирнуло у віконечко, а ви ще спите. До кімнати заходить мама. Що вона скаже вам зранку?

-                     Що ви їй відповісте?

-                     У дитячому садку, коли ви заходите до групи, що кажете?

-                     Чому люди вітаються одне з одним під час зустрічі?

    Гра „Привітаймося!” Діти стають у коло парами. Вітаються за прикладом вихователя, називаючи ім`я дитини, яка стоїть у парі. За сигналом вихователя діти міняються парами.

-                     Діти ви віталися не простими словами, а чарівними. Хочете дізнатися, чому ці слова називаються чарівними? Послухайте оповідання В.О. Сухомлинського „Скажи людині „здрастуйте!”

-                     Існує багато чарівних слів, які ми кажемо одне одному, і навіть не помічаємо, які добрі справи вони роблять.

 Вправа „Закінчи речення

-                     Якщо мій товариш захворів, я ...

-                     Мені потрібна допомога, я ...

-                     Мама дала мені дві цукерки, і я ...

 Гра – емпатія „Сонечко та хмаринки ”

-                     Діти, я буду хмаринкою, а ви – веселими промінцями сонечка. Коли хмаринка надходить, промінці засмучені ховаються. А коли хмаринка ховається - промінці посміхаються та радіють.

 

  Вправа „ Скринька з чарівними словами

У скриньці багато маленьких сердечок. Вихователь пропонує наповнити скриньку чарівними словами в обмін на серця. Таким чином кожна дитина може сказати по 2-3 чарівних слова.

Усміхнімось всім навколо - небу, сонцю, квітам, людям,

І тоді обов`язково день для вас привітним буде!

Все із доброго чи злого – починається з малого.

Листя виросте з листочка, з нитки витчеться сорочка,

Хліб – з маленької зернини, дощ із чистої краплини

А людське добро – з дитини.

Заняття „Дружбу треба берегти ”

  Мета: розвивати у дітей особистісні якості, які зумовлюють моральну поведінку: формувати якості, необхідні для спілкування: симпатію, відкритість, доброзичливість, тактовність; розвивати у дітей вміння слухати інших; сприяти  усвідомленню дітьми важливості дружби, формуванню атмосфери доброзичливості.

  Матеріал: ілюстрації до мультфільмів „ Ну постривай ” – вовк і заєць; „ Пригоди кота Леопольда ” – миша та кіт, до казок „Лисиця та журавель ”, Два барани ”, штучна квітка.

Хід заняття

 Вихователь пропонує дітям послухати народний вислів: „ Не все можна продати і не все можна купити. Можна купити черевики, а дружбу – ні ”.

-                     Діти, як ви розумієте ці слова?

-                     Чому дружбу купити не можна?

-                     Іноді друзі сваряться, але дуже важливо вміти прощати одне одного і не ображатися.

Вихователь заносить квітку до групи:

-                     Це квітка примирення.

 Вправа „Як краще спілкуватися ”( діти обирають відповіді)

-                     частіше посміхатися чи бути сердиті;

-                     розповідати про себе чи слухати свого друга;

-                     називати друга на ім`я чи вживати прізвисько;

-                     розмовляти про те, що цікавить друга, чи про те що цікавить тебе;

-                     не мовчати про свої помилки чи приховувати їх,  вказуючи на помилки інших;

-                     поводиться так, як хочеться тобі чи так, як би ти хотів, щоб товариш повівся із тобою.

  Творче завдання „ Як навчити персонажів казок та мультфільмів жити дружно” ( діти обирають пару, добирають пару, добирають запропоновані вихователем казку чи мультфільмів та придумують, як помирити персонажів)

-                     Мультфільм „ Ну постривай!” – вовк і заєць;

-                     Мультфільм „Пригоди кота Леопольда ” – миша та кіт;

-                     казка „ Лисиця та Журавель ”;

-                     казка „ Два барани ”.

Вправа „Коли дружба заважає, а коли – допоможе ”

Дружба заважає ...

Дружба допомагає ...

-                     Діти, щоб ви дружили, були доброзичливими, наш народ давно придумав мирилки. Давайте їх розіграємо.

Мирилка летіла, на плече сіла,

Сказала тихенько:

-                     Миріться швиденько!

Ти не плач, не плач, не плач,

А скоріш мені пробач,

І на мене ти не сердься,

Бо у мене добре серце.

Зараз будемо миритись,

Щоб ніколи не сваритися!

Додаток № 2

Дидактичні ігри

 „Чарівні скельця

Мета: розвивати вміння дітей помічати в однолітків кращі риси характеру, щось гарне.

Матеріал: різноколірні скельця

Хід гри

Діти сідають у коло.

-                     Давайте візьмемо ці чарівні скельця, поглянемо крізь них на свого товариша, побачимо в нього якомога більше гарного й розкажемо про це нашим дітям. Але називати кожного можна лише пестливими іменем.              

„Привітай друга ”

Мета: розвивати вміння дітей давати компліменти іншим, вітати однолітків.

Матеріал: букет квітів (штучних або живих)

Хід гри

Дитина дарує букет своєму товаришеві і каже йому щось приємне, комплімент: „Я дарую тобі цей букет, бо ти справжній товариш ” (найкраще співаєш, завжди допомагаєш друзям, маєш добре серце) Вихователь стежить щоб діти не повторювалися.

  „Так – ні  ”

Мета: розвивати вміння дітей висловлювати свою думку, вчити її обгрунтовувати.

Матеріал: кольорові прапорці зеленого та червоного кольору.

Хід гри

 У дітей є кольорові прапорці з допомогою яких вони можуть продемонструвати свою думку. Прапорці зеленого кольору позначається слово „так ”, червоного – „ні ”.

 Якщо діти згідні з думкою, яку висловлює ведучий, піднімають зелений прапорець, ні червоний.

Наприклад:

Друг - це той з яким завжди весело.

Друг завжди поруч зі мною.

Друг має мені віддати все, що в нього є.

Друзі ніколи не сваряться.

Друг завжди все робить правильно.

Я не дружу з тим, хто не гарний.

Я обираю друга за красу.

Друг має бути сильним і захищати мене.

„Чарівний клубок ”

  Мета: давати дітям поняття про колектив, колективізм, про те що в групі всі взаємозв`язані між собою, і кожна дитина має свої права і обов`язки.

 Матеріал: клубок ниток.

Хід гри

 Діти разом з вихователем стають у коло. В руках вихователя „чарівний ” клубок ниток, який діти передають по колу і висловлюють добрі побажання, або компліменти сусідові. Розмотуючи клубок, діти утворюють коло. Потім беруться за руки, натягують нитку. Клубок знову повертається до вихователя. Вихователь пропонує їм уявити, що коло – це група, і в ньому кожен має свої права та обов`язки, кожен усвідомлює власну гідність, виявляє повагу до інших. Якщо вийти за межі кола, воно перестане існувати, розірветься. Потрібно цінувати неповторність кожного.

„Оціни вчинок ”

  Мета: розвивати вміння дітей бути добрими, чуйними, щирими, виявляти своє ставлення до однолітків, об`єктивно і доброзичливо оцінювати їх вчинки. Виховувати уважне ставлення до інших.

  Матеріал: книжка – розкладачка „Оціни вчинок ”, різнокольоровий кубик ( світлі кольори – добрі вчинки, темні кольори – погані вчинки).

Хід гри

 У кожного з дітей є кубик, сторони якого різного кольору: чотири світлих кольори (жовтий, білий, оранжевий, голубий), чотири темних (коричневий, чорний, синій, фіолетовий). Світлі кольори позначають добро, добрі вчинки.

Темні кольори позначають -  зло, недобрі вчинки, погані.

 Демонструється сюжетна картинка, одна дитина складає розповідь за картинкою, а всі рещта дають оцінку вчинку. Підносять кубик вгору світлим, або  темними кольорами.   

P1000805

Додаток № 3

Проблемні ситуації

 

Ситуація № 1

 Сашко з мамою зайшли в автобус. Всі місця були зайняті, тільки на передньому сидінні одне місце було вільним. Як ви думаєте, кому слід було сісти на це вільне місце?  

 

Ситуація № 2

 Руслан і Сергійко пішли в магазин за хлібом. Коли вони проходили повз кіоск з морозивом,  Руслан сказав Сергійкові „Давай купимо собі морозива, а мамі скажемо, що гроші загубили!”

-                     Що було далі?

-                     Як би ви вчинили?           

-                      

Ситуація № 3

 Андрійко з Оксаною дивились мультфільм. В кімнату зайшла бабуся. Андрійко швидко встав і запропонував бабусі м`яке крісло. Бабуся ласкаво посміхнулася і поцілувала внука.

-                     За що бабуся поцілувала Андрійка?

Обговорення результатів розглядання ситуацій.

Ситуація № 4

 Андрій, випередивши своїх друзів, прибіг на майданчик, став ногами на гойдалку і почав сильно гойдатись. Поряд стояла Наталка, якась мить... і Андрій ледь її не штовхнув.

-                     Чи  можна так гойдатись? Чи правильно вчинив Андрійко? Чому?

Ситуація № 5

На груповому майданчику уламки битого скла. – Що незвичайне й небезпечне ви бачите на майданчику? Ваші дії. Де воно взялось? Що з ним потрібно зробити?

Ситуація № 6

Оленка взяла погратися Софійчину ляльку без прохання. Софійка побачила, вдарила Оленку і забрала свою ляльку.

- Чи правильно вчинила Софійка? Як помирити дівчаток?

Ситуація №7

Мама веде в дитячий садок Руслана, хлопчик падає додолу, соває ніжками і кричить, що не піде в садочок, поки мама не купить йому машинку.

- Чи купить мама машинку для Руслана? Чи правильно обрав шлях Руслан, щоб отримати машинку?

Ситуація № 8

Дівчинка з мамою вийшла на прогулянку. Мама підійшла до старенького чоловіка і допомогла йому дійти до підїзду, а дівчинка побігла до кумедного песика. – Чому дівчинка помітила лише песика? Щоб ви сказали цій дівчинці?

Ситуація № 9

Бабуся готувала онукові чай. І замість цукру насипала у чашку солі. Ненавмисно (адже сіль і цукор схожі, а бабуся не добачає). Онук розгнівався. – Що треба йому сказати?

Ситуація № 10

Хлопчик пригощає тістечком собачку. Це бачать старенька жінка, його товариш. – Як би ви вчинили? 

                                                                                                                                                                                     

Додаток № 4

Новітні технології

1.          Психогімнастика:

 „Веселі друзі ”

 Діти діляться на пари. Кожна пара по черзі розігрує таку ситуацію: двоє друзів, які все літо не бачилися, нарешті зустрілися в дитсадку. Вони радісно вигукують, підбігають один до одного, обіймаються, стрибають від радості, сміються, кружляють у танці.

„Сердечко щедрості ”

Діти, ставайте у коло, заплющте, будь ласка, очі та згадайте, що найчарівнішого є у вас, у вашому житті.

 Розплющивши очі, діти бачать у центрі кола іграшку сердечко щедрості. Діти передають по колу іграшку та розповідають, з ким би вони поділилися тим, що згадали.

  „Лагідна посмішка ”

Вихователь пропонує подарувати посмішку та лагідно доторкнутися одне одного.

-                     Коли ми такі добрі, ніжні, лагідні, тоді виникає співчуття, що нас всі люблять. Такі добрі відчуття називаються „добрики ”.

«Врятуй пташеня»

- Уявіть собі, що у ваших руках – маленьке безпомічне пташеня.

Витягніть руки вперед долонями вгору. А тепер зігніть руки в ліктях і наблизьте до себе. Повільно згинайте по одному пальцю, сховайте в долоні пташеня, подихайте на нього, зігріваючи його своїм рівним, спокійним подихом. А тепер розкрийте долоні, і ви побачите, що ваше пташеня радісно злетіло. Посміхніться йому і не сумуйте. Воно ще прилетить до вас.

«Квіточка»

- Уявіть, що ви – квіточка. Станьте зручно, щоб не заважати одне одному. Ваші ноги – це коріння квіточки, яке міцно тримає її в землі. Ваше тіло – це тендітне стебло, руки – листя, квіти.

Нахиліться в один бік, в інший. Уявіть, що ніжний вітерець хитає вас у різні боки. Нахиліться якнайнижче. А тепер станьте на повний зріст. Потягніться листям до сонечка в його променях. Станьте зовсім стрункими. Подивіться одне на одного. Яка гарна клумба утворилася з різнобарвних квітів.

2.          Тренінги емоцій

1. „Пустотливі мишенята ”

    „Веселі мишенята ”

    „Сердиті  мишенята ”

     „Красиві Мишенята ”

2. „ Дзеркало ”

     „Покажи дзеркалу радість ”

     „Покажи образу ”

     „Покажи щастя ”

3.   Насупитися як: осіння хмарка; розсерджена людина; зла чарівниця;

4.  Усміхнутися як: кіт на сонці; хитра лисиця; радісна дитина; саме сонечко.

5.  Злякатися як: дитина яка загубилася в лісі; заєць, який побачив вовка; кошеня, на якого гавкає собака.

3.          Психологічні ігри

Вправа – гра „Чарівні окуляри ”              

 Педагог приносить в групу коробку й повідомляє:

-                     Тут у мене лежать „чарівні окуляри ”. Той, хто їх одягне буде бачити в інших людях лише гарне, навіть ті гарні риси, які людина приховує. Той, хто одягне ці окуляри, сам стає кращим. Вихователь одягає окуляри, підходить по черзі до кожної дитини і каже про неї щось гарне. Вихователь пропонує дітям приміряти ці окуляри і помітити в товаришеві те, чого діти не бачили раніше. Діти по черзі приміряють „чарівні окуляри ” і називають гарні риси своїх однолітків.

Вправа – гра „Вінок правди”

 Вихователь приносить дітям вінок, - це вінок правди, до чієї голівки він торкнеться то ця людина розповідає про себе, яка вона, тільки правду.

Дитина також повинна розповісти що хоче виправити в своїй поведінці чи характері.

Вправа – гра «Хто я»

Діти придумують свої закінчення до речень:

-         Я можу бути вітерцем, і тоді…

-         Я неначе мурашка, коли…

-         Я перетворююсь на тигра, коли…

-         Я – рибка і…

Вправа – гра «Загадай бажання»

Діти сідають колом. Дорослий пропонує кожній дитині по черзі загадати такі бажання (це можна робити також групками або парами).

-         Якби я міг стати деревом, то я б…, тому що….

-         Якби я міг стати автомобілем, то я б …, тому що ….

-         Якби я міг стати вулицею, то я б …, тому що….  

4.          Вправи на релаксацію.

    „Оленята ”

 Ми маленькі оленята, ми гуляємо в долині.

 Плечі рівно слід тримати, ну а руки на коліна

 А тепер одну хвилину оленятко відпочине.

 Ручки в нас легкі і вільні...

 Так, дівчатка і хлоп`ята, пальцям час відпочивати.

 Дихаємо рівно, глибоко, спокійно...

„ Сніжинки й вітер ”

Вихователь пропонує дітям перетворитися на сніжинки й погратися з вітерцем. Діти виконують рухи за текстом.

Пада, пада, пада сніг і лягає біля ніг.

Вітерець легкий літає, і сніжинки підіймає.

Ось вони усі гуртом закружляли за вікном.

Ми також часу не гаєм, разом з ними покружляєм.

Підіймемось в гору всі і присядем до землі.  

 

«Маленький їжачок»

- Уявіть, що кожний із вас  маленький їжачок. (діти виконують рухи відповідно до тексту)

В мене шубка з колючок,

В мене сіра спинка,

Ніс, як гарний п’ятачок,

Очі – намистинки.

Здогадався мабуть, всяк,

Що звуть мене їжак.

 «Квіточки»

- Станьмо всі в коло. Покажіть мені свої ручки. Уявіть, що це квітки. (діти виконують рухи відповідно до тексту).

Червонесенькі квітки

Розтулили пелюстки,

Вітерець легенько дише,

Квітоньки колише.

Червоненькі квітки

Постуляли пелюстки,

Тихо засинають,

Голівки стуляють.   

 

«Стежка»

Діти беруть один одного за руки, йдуть ланцюжком по кімнаті, повторюючи слова за вихователем.

По долині ми гуляєм,

Все навкруг ми розглядаєм.

Праворуч ліс, а зліва поле,

Унизу іскриться море,

В небі сонечко сіяє.

Раз, два, три, чотири, п’ять

Будем дружними зростать.

Додаток № 5

 

Робота з батьками

 Анкета „Чи знаєте ви свою дитину?”

1. Назвіть риси характеру вашої дитини, які вам подобаються?

2. Які негативні риси характеру у вашої дитини слід подолати?

3. Який у неї темперамент і як ви враховуєте його у виборі заохочень і покарань?

4. За які вчинки частіше всього караєте дитину?

5. Що є причиною конфліктів вашої дитини з друзями?           

6. Чи запрошуєте друзів дитини на її день народження і просто так в гості?

7. В якій діяльності дитина найбільш розкриває позитивні риси характеру?

8. На вашу думку, яким авторитетом ви користуєтесь у своєї дитини?

 

Анкета «Виховуємо дитину»

1. П.І.П.

2. Як ви вважаєте, чи є сім`я головним осередком виховання дитини?

3. Чи в однаковій мірі батько і мати беруть участь у вихованні дитини?

4. Чи існує розподіл обов’язків між батьками у вихованні дитини?

(вказати конкретно)

5. Чи існують у Вашій сім`ї традиції сімейного виховання? (назвіть їх)

6. Які сподівання Ви покладаєте на виховання і розвиток Вашої дитини в дошкільному закладі?

7. Які відчутні зміни сталися з Вашою дитиною під час перебування в дошкільному закладі?

8. Які риси характеру в дитини Ви хотіли б змінити?

9. Які спільні форми роботи Ви пропонуєте для покращення взаємодії у вихованні дитини?

10. Які б Ви хотіли бачити зміни у формуванні особистості дитини?

11. Яку конкретну допомогу і з яких питань Ви хотіли би отримати в дошкільному закладі від:

- завідувача дошкільним навчальним закладом;

- психолога;

- вихователів;

- медичної сестри?

- лікаря.

  

Тест „Дітей виховують батьки. А батьків?”

Відповідаючи на запитання виберіть одну з трьох відповідей:

а) можу, завжди так роблю (5 балів)

б) можу, але не завжди так роблю (3 бали)

в) не можу (1 бал)

 Чи можете ви:

1.                      В будь – який момент залишити свої справи і приділити увагу дитині?

2.                      Порадитись з дитиною, не дивлячись на її вік?

3.                      Визнати свою помилку стосовно дитини?

4.                      Попросити вибачення у дитини, якщо вчинили неправильно стосовно дитини?

5.                      Зберегти самовладання, якщо навіть вчинок дитини вивів вас із себе?

6.                      Поставити себе на місце дитини.

7.                      Повірити хоч би на хвилину, що ви добра фея чи прекрасний принц?

8.                      Розповісти дитині повчальний випадок з власного дитинства, який подає вас не зовсім в привабливому світлі?

9.                      Завжди утримуватись від вживання слів і висловлювань, які можуть поранити дитину?

10.                 Пообіцяти дитині виконати її бажання за хорошу поведінку?

11.                 Визначити дитині один день, коли вона може робити все, що забажає як хоче, і ні в що не втручатись?

12.                  Промовчати, якщо ваша дитина вдарила, або грубо відштовхнула або незаслужено образила іншу дитину?

13.                 Встояти проти дитячих сліз і прохань, якщо впевнені, що це примха, або забаганка?

Підсумки тесту

30 – 39 балів. Дитина – найбільший скарб у вашому житті. Ви чините правильно можете сподіватись на хороші результати.

16 – 30 балів. Турбота про дитину для вас – питання першої ваги. Ви володієте здібностями вихователя, однак на практиці не завжди дієте послідовно і цілеспрямовано. Буваєте занадто суворі або занадто лагідні. Вам необхідно серйозно подумати про свої заходи щодо виховання дитини.

Менше 16 балів. У вас серйозні проблеми з вихованням дитини. Вам бракує або знань або бажання зробити дитину особистістю, а можливо і того і другого. Радимо звернутись до фахівця по допомогу.

 

Тест для батьків «Чи вмієте Ви виховувати дітей?»

1. Чи є у Вашого малюка дитяча кімната (куточок)? (так – 5, ні – 1 бал).

2. Чи приділяєте Ви дитині увагу щодня? (так – 5, ні – 1 бал).

3. Чи терплячі Ви, коли дитина вередує, погано їсть? ( завжди – 5, іноді – 3, ніколи – 1).

4. Чи вмієте Ви прощати дитині пустощі? ( завжди – 5, іноді – 3, ні – 1).

5. Чи користуєтесь Ви тілесними покараннями? (так, часто – 1, інколи – 3,

ні -5).

6. Чи хотіли б, щоб Ваша дитина в усьому ділилася з Вами? (так – 1, інколи – 3, ні – 5).

7. Ваша дитина слухняна? (завжди – 5, інколи – 3, ні – 1).

8. Якщо Ви щось забороняєте дитині, то чи пояснюєте їй причину заборони? (так, завжди – 5, інколи – 3, ні – 1).

9. Чи вимагаєте Ви від своєї дитини виконання всіх належних обов’язків? (завжди – 5, іноді – 3, ні – 1).

 

Від 10 до 23 балів. Ви допускаєте помилки у вихованні своїх дітей. Якщо Ви найближчим часом докорінно не зміните методів свого виховання, то може трапитися, що Ваша дитина прикро вразить Вас.

 

Від 24 до 27 балів. Ваші погляди на виховання в основному правильні. Але Вам треба постійно турбуватися про дитину. Інакше у Вас виникнуть проблеми у стосунках з нею.

 

Від 28 до 50 балів. Ви заслуговуєте великої вдячності, визнання, як здібний вихователь. У Вас достатньо терпіння, наполегливості й любові до дитини. А це ознака благополучного, навіть успішного її розвитку.

 

Групова консультація для батьків «Як виховати хорошу дитину»

33 способи виховати хорошу дитину.

1. Чарівне слово

Навчіть дитину деяких «чарівних слів» - «дякую», «будь ласка», «вибачте». І коли б дитина не говорила їх, намагайтеся швидко і ввічливо виконувати всі її прохання (в міру можливостей).

2. Чай у двох

Організуйте вечірній чай з вашою дитиною. Порадьте їй запросити на чай улюблені іграшки. А потім зробіть так, щоб всі за столом дотримувалися правил ввічливості.

3. Обніміть дитину!

Поплескування по плечах або обійми доречні у тих випадках, коли дитина ввічлива з кимось – це дуже важливо.

4. Домашні тварини і дитина

Обов’язково привчайте дитину доглядати домашніх тварин: купівля корму, прогулянка, розчісування, витирання лап, чистка клітки.

5. Політика чесності

Завжди давайте чесну відповідь на запитання дитини.

6. Нагороджуйте інших

Коли зустрічаєте ввічливих і доброзичливих людей, похваліть їх за доброту.

7. Розмови на подушці

Кожний вечір, коли вкладаєте дитину у ліжко, запитайте її: «Яка частина дня була найкращою?» або «Яка частина дня була найважчою?», потім уважно вислухайте, що скаже вам дитина, не перебиваючи її, не даючи ніяких настанов.

8. Переможцем став…

Кожний тиждень видавайте «нагороду найбільш турботливому». Вручайте її тому, хто був найдобрішим, найввічливішим.

9. Гра «якщо…, то»

Якщо хтось з гостей повинен невдовзі прийти до вас додому, можна зіграти в гру «якщо…, то». Ця гра допоможе дитині краще зустріти гостя. Ви уявляєте собі частину «якщо…». «Якщо Оленці подобаються кольорові олівці…», дитина уявляє собі частину «то», «то ми будемо розмальовувати картинки».

10. «Який ти?»

Вказуйте дитині на її емоції. Це допоможе їй визначити себе та інших: «Ти виглядаєш розлюченою», або «ця маленька дівчинка виглядає такою самотньою».

11. Ставте мету

Допомагайте дитині діяти відповідно до конкретної мети, наприклад, складати гроші на конкретну іграшку або прочитати конкретну книгу.

12. Очі в очі

Привчайте дитину дивитися в очі співбесіднику, пояснюючи їй, наскільки це приємно, коли людина відволікається під час розмови.

 

13. Підказуйте

Якщо хтось вітається з вашою дитиною, а вона не відповідає, допоможіть їй знайти потрібні слова: «Ганно, піди і скажи Дмитру Івановичу «Доброго дня».

14. Хваліть за доброту

Звертайте увагу на кожний прояв доброзичливості: «Ти молодець, що допомогла своїй сестрі».

15. Сваріться чесно

Уникайте приниження і зневажливих зауважень. Намагайтеся знайти компроміс і припиніть суперечку.

16. Не обманюйте

Якщо дитина зрозуміла, що ви обманюєте, не намагайтеся говорити неправду далі. Визнайте свою помилку: «Так, у нас справді залишилось печиво, але я не можу дати його тобі до обіду».

17. Руки геть

У жодному випадку не бийте дитину, яка буває надто агресивною, скеровуйте її в спеціальне місце «для охолодження».

18. Приховані знаки уваги

Зробіть своїй дитині щось приємне, але так, щоб це було для неї несподіванкою.

19. Справжній друг

Візьміть дитину з собою, коли маєте намір провідати чи допомогти комусь із своїх друзів. Поясніть при цьому, як приємно допомагати комусь.

20. Спочатку запитайте

Спочатку запитайте дозволу, перш ніж скористатися чимось чи викинути щось, що належить вашій дитині.

21. Обговорюйте ситуацію

Якщо чиясь дитина надворі чи у дитячому садку плаче, зверніть на це увагу своєї дитини. Запитайте її: «Як ти вважаєш, що вона відчуває зараз?», «Як ти вважаєш, що зробило її такою засмученю».

22. Добрий приклад

Частіше згадуйте в розмові з дитиною про людей з нашого оточення, які роблять добрі справи.

23. Поклади на місце

Якщо ваша дитина взяла без дозволу чужу іграшку, поясніть їй, чому так не можна робити, і наполягайте, щоб вона віднесла її назад.

24. Боротьба з брутальністю

Придумайте якийсь вислів, який говоритиме. Коли хтось з членів вашої родини буде лихословити. Потрібно намагатися знайти більш спокійний спосіб висловлювати свої почуття.

25. Обмін ролями

Дайте вашій дитині можливість відчути себе на місці іншої людини. Запропонуйте їй на 10 – 15 хвилин роль одного з батьків (тата, мами), а собі візьміть роль дитини.

26. Дотримуйтесь чистоти

Якщо  ви, гуляючи з дитиною парком, лісом, побачили сміття – підберіть й віднесіть в урну чи якесь призначене для викидання сміття місце. Ні ви, ні дитина не повинні смітити на вулиці.

27. Допоможіть «Зберегти обличчя»

Якщо ви помітили. Що дитина каже неправду, стримуйте свій гнів і нагадайте, як важливо говорити правду. Потім дайте їй ще один шанс. І якщо дитина скаже правду, не карайте її.

28. Причина і наслідки

По можливості дайте дитині відчути наслідки своїх помилок: «Якщо залишиш велосипед під дощем, він заржавіє».

29. Заохочуйте до чесності

Дайте дитині зрозуміти, що чинити чесно завжди важко, тому заохочуйте її до правдивості.

30. Ніколи не порушуйте обіцянок

Ніколи не обіцяйте дитині нагороди і не лякайте покаранням, які ви не зможете дати і виконати.

31. «Лавочка для забіяк»

Поставте вдома стільці у вигляді «лавочки для забіяк». Якщо двоє дітей побилися, посадіть їх на цю «лавочку», де вони повинні залишатися доти, поки кожний з них не пояснить, в чому ві був неправий.

32. Коробка «Руки геть»

Аби не виникло «боротьби» за іграшки, дитина мусить мати особисту коробку для іграшок, нехай у неї виявиться бажання поділитися своїми іграшками з іншими дітьми.

33. Самостійність і допомога

Дайте зрозуміти, що ви не збираєтесь робити за дитину завдання, але допоможете.

Бібліографія

1.                      Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі” / Наук. Ред. Та упоряд. О.Л. Кононко.-2-ге вид., випр..- К.: Світич, 2008.-430с.

2.                      Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі” / О.Л Кононко. З.П. Плохій, А.М. Гончаренко (та ін.).-К.: Світич, 2009 – 208с.

3.                      Майстер – класи для вихователів ДНЗ. Випуск 2 /упоряд. В.М.Кравцова.- 2 ге вид.-Х.:Вид.група „Основа”, 2010.-299с.

4.                      Громадянське виховання особистості. Кн.3. Перспективний досвід / Грицюк Л.А., Каратаєва М.І. – Кам`янець – Подільський: П.П. Мошак М.І., 2006 – 240с.

5.                      Моральне виховання у дитячому садку: Пер. З рос. Мови.-Х.: Видавництво „Ранок”, 2007.-72с. – (бібліотека вихователя дитячого садка)

6.                      Розалевич І.Л. Моральне виховання дітей дошкільного віку // Дошкільний навчальний заклад. – 2010.-№ 7. – С. 30-52.

7.                      Хімич Н. Пошук морального абсолюту починається в дошкіллі // Дитячий садок.- 2010.-№42. - С.6.

8.                      Поніманська Т. Виховання людяності // Дошкільне виховання.- 2008.-№2.- С.6 – 9.

9.                      Шевченко М. Формуємо вміння співжиття //Палітра педагога.- 2006.- №1.- С. 11.

10.                 Мельник Л. Формування духовних цінностей та морально – етичних норм у дітей // Палітра педагога.- 2007.- №2.- С.18.  


Відділ освіти Уманської міської ради

Методичний кабінет

Дошкільний навчальний заклад №12

 «Розвиток фонематичних процесів - запорука успішного навчання в школі»

(з досвіду роботи вчителя-логопеда ДНЗ №12 Мазур Л.І.)

Укладач Мазур  Лілія Іванівна, вчитель-логопед  дошкільного навчального закладу №12  м. Умань 2012 Черкаської обл..

Недорозвинення  фонематичного слуху (сприймання), фонематичного аналізу та синтезу, фонематичних уявлень - може спричинювати вади звуковимови, письма  й позначається  на розвитку лексико-граматичного ладу мовлення. Одним з ефективних методів  навчання та виховання – є гра, яка стимулює мовленнєву активність дітей.  В посібнику подані ігри для розвитку  фонематичних процесів. Вони можуть бути використані вчителем-логопедом для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, а також вихователями масових та логопедичних  груп дошкільних навчальних закладів в роботі з дітьми 4-6 років, батьками.

Схвалено рішенням педагогічної ради закладу, протокол № 2 від 28.11.11

Рішенням міського методичного кабінету, протокол №3   від 20.12.11

У сучасній та практичній логопедії профілактика порушень писемного мовлення займає чільне місце  у підготовці дітей до школи. Наявність великої кількості фонематичних помилок, вказує  на незакінченість процесу формування фонематичних процесів  у дітей дошкільного віку. Однією з найважливіших умов повноцінного формування правильної звуковимови у дітей - логопатів є достатній розвиток фонологічної сторони мовлення. На сучасному етапі реформування спеціальної дошкільної освіти в Україні вагома роль відводиться вирішенню цієї проблеми. Діагностика фонологічної системи передбачає сформованість фонематичного слуху (сприймання), фонематичних уявлень, фонематичного аналізу та синтезу. Проблема  формування фонематичних процесів у дітей із порушенням мовлення є однією з найважливіших у логопедії. Вона охоплює виховання культури мовленнєвого слуху, вироблення умінь розпізнавати визначений логопедом звук у слові, навчання аналізувати звуковий склад слова та вироблення узагальнювальних уявлень про диференціальні ознаки фонем.

Численні дослідження показали, що недорозвинення всієї системи фонематичних процесів   спричиняє  вади звуковимови, письма й позначається на розвитку лексико-граматичного ладу мовлення.

Дослідженнями  Р.Лалаєвої, Р.Лєвіної, Н. Нікашиної, Г.Каше, Л.Спірової, Г.Чиркіної, К.Ушинського, М.Савченко та ін. доведено, що головною умовою успішного виправлення мовленнєвих порушень неодмінно є розвиток сприйняття звуків мовлення. М.І.Жинкін наголошує, що усунення слухового контролю із механізму мовлення неможливе ні за яких обставин . Отже, формування фонематичного слуху необхідно вважати первинним і дуже важливим завданням початкового етапу навчання рідної мови. Успішний процес формування  правильного мовлення  у дітей неодмінно пов’язаний із формуванням і розвитком фонематичного слуху та фонематичного сприймання. Ці процеси  є складовою частиною мовленнєвого слуху. Розробкою цих понять займалися Б.Г.Ананьєв, В.І.Бельтюков, О.М.Гвоздєв, Д.Б.Ельконін, М.І.Жинкін, Р.Є.Левіна, М.А.Савченко, М.Х.Швачкін та ін. Науковцями доведено, що мовленнєвий слух забезпечує повноцінне засвоєння звукової системи мови. За О.І.Дікушиною, фонетичний слух – це вміння чути не тільки фонеми рідної мови, але й інші звуки, які реально вимовляються дитиною. Науковці зазначають, що саме він  відіграє провідну роль у становленні й функціонуванні всіх видів мовленнєвої діяльності, оскільки  здійснює операції розрізнення й впізнавання фонем, які складають звукову оболонку слова.

В  логопедичній  роботі я поставила перед собою завдання розвивати   фонематичний слух у дітей, що передбачає розвиток  багатьох умінь:

·                     чути та виокремлювати  окремі звуки у словах;

·                      складати зі звуків  слова;

·                      уміння розрізняти на слух всі звуки мови, які належать до різних фонем, не змішуючи їх один із одним;

·                     співвідносити почутий звук із певною фонемою мови.

Постійно працюю над розвитком  фонематичного сприймання ,тобто  впізнавання та розрізнення звуків мовлення. Навчаю дітей диференціювати звукові відмінності слова,однак при цьому  не поділяти  його на складові частини і окремі звуки. Робота з розвитку фонематичного сприймання передбачає:

·                      формування слухової уваги, пам'яті;

·                       спроможності виконувати дії за мовленнєвими інструкціями;

·                      уміння розрізняти слова - пароніми,

·                       наслідувати мовні звуки;

·                      виділяти окремий звук серед інших,

·                      наслідувати склади з певними звуками,

·                       виділяти склади із заданим звуком серед інших з опорою на слухове сприймання

Також я  планую роботу з розвитку практичного фонематичного аналізу. Він є однією  з основних операцій письма, в основу якого покладено сформованість мовленнєвих узагальнень. Оволодіння ним стає важливим критерієм готовності дітей  до засвоєння морфологічного принципу. Фонематичний аналіз - це складна розумова дія, що враховує як прості так і складні форми аналізу звукової структури слова. Його усвідомлення відбувається у віці від 4 до 6-7 років. Діти - логопати  навчаються визначати :

·                       місце звука в слові;

·                       наявність звука в більш складних позиціях, коли звук стоїть біля іншого приголосного;

·                       кількість голосних та приголосних звуків в слові;

·                       спільний звук в названих словах;

·                       послідовність звуків в слові.    

Не менша увага приділяється розвитку фонематичного синтезу,який є

розумовою операцією, завдяки якій окремі звуки мовлення з'єднуються у слова. Мета цього етапу роботи - вчити дітей складати слова з поданих звуків (букв).

Вагома роль відводиться розвитку фонематичних  уявлень - здатність сприймати кожний мовленнєвий звук у різних варіантах його звучання, що дає змогу правильно використовувати звуки для розрізнення слів. Мета  моєї роботи з розвитку фонематичного уявлення полягає в тому, щоб навчити дитину :

·                       підбирати слова з певної лексичної теми на заданий звук;

·                       підбирати слово,яке починається на той самий звук,що й слово запропоноване логопедом

на ігровому матеріалі  з опорою на слуховимовляння.

Недостатній розвиток фонематичних процесів негативно впливає на якість мовлення дитини, гальмує оволодіння грамотою, призводить, зокрема, до труднощів у засвоєнні звукобуквеного аналізу та синтезу слів.

З кожним роком збільшується кількість дітей з фонетико-фонематичними вадами мовлення. В період дошкільного виховання  такі діти повинні відвідувати компенсуючі групи  з фонетико-фонематичним недорозвиненням  мовлення. В такій групі працюю я. Фонетико-фонематичне недорозвинення мовленнння (ФФНМ) — це порушення процесів формування вимовної системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами унаслідок дефектів сприймання і вимови фонем. Працюючи з дітьми, які мають фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення (ФФНМ), я  усвідомлюю, що переді мною малюк, який збирається до школи. А отже, дитина, яка вміє самостійно мислити, працювати, творчо розмірковувати, висловлюватися. Окрім безпосередніх завдань, які постають перед вчителем-логопедом (подолання вад звуковимови, розвиток фонематичних процесів, удосконалення граматичної будови мовлення тощо), мають місце й більші нагальні потреби. Дошкільникові потрібні не лише міцні навички читання та письма, а й чіткі знання структури мови і звукової будови слова. У багатьох дітей - логопатів групи, в якій я працюю, несформованість правильної звуковимови супроводжується відхиленнями в фонематичному розвитку:діти замінюють звуки, спотворюють їх, переставляють тощо. Саме тому велике значення в своїй роботі я приділяю розвитку фонематичних процесів і корекції звуковимови.

Вважаю, що  вміння розрізняти фонеми є основним завданням, що веде за собою сформованість вміння розуміти мовлення інших, контролювати власну вимову, грамотно писати  в подальшому. Якщо дошкільник в свій час  не зумів оволодіти навичками фонематичного сприймання, аналізу та синтезу, уявлень, то в школі в нього будуть великі труднощі, так як  час, відведений шкільною програмою на засвоєння цього матеріалу розраховано на дітей, які мають нормальний мовленнєвий розвиток.

Для того, щоб спланувати свою роботу, я велику увагу приділяю обстеженню мовлення дітей на початку навчального року. Для цього виготовила власний сучасний альбом, в якому  представлений ілюстрований матеріал для обстеження усного мовлення  дітей дошкільного віку. Він  дає змогу виявити  порушення звуковимови, складової структури слова, фонематичних процесів, словника і граматичної будови мовлення.

Щоб обстежити  фонематичні процеси, я перевіряю, чи може дитина визначити:

·            перший голосний звук у словах;

·            останній приголосний;

·             повторити пари складів,

·            наявність звука в слові, його місце (початок, середина та кінець);

·            чи розуміє слова-пароніми;

·            чи утворює  слово з окремих звуків;

·            чи наявні змішування, пропуски та спотворення звуків,

·            порушення звуконаповнюваності слів;

·             чи визначає кількість звуків  та складів у словах.

 Велику увагу звертаю на стан  сприймання тих звуків, які дитина вимовляє правильно. Завдяки глибокому обстеженню я отримую чіткі дані для діагностування фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення та можливість правильно спланувати роботу для подальшого розвитку фонематичних процесів, а значить, і подолання вад звуковимови.

Згідно результатів обстеження  підбираю різні методи і прийоми  для усунення  вад, що спричиняють ФФНМ (фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення).  Над подоланнями  мовленнєвих вад  та над розвитком фонематичного слуху я працюю щоденно під час:

індивідуальних

 

підгрупових

фронтальних занять.

Мета логопедичних занять полягає в подоланні неправильних мовних і слухових навичок та у вихованні чіткого, виразного мовлення. (Додаток 1 ).

Я постійно  використовую різні форми роботи, працюю в тісному взаємозв’язку з батьками, спеціалістами дитячого закладу та вихователями компенсуючої групи.

Щоб робота над вивченою проблемою була ефективною, всі заняття я провожу в ігровій формі, з використанням доступного, різноманітного, естетично оформленого наочного матеріалу, ретельно підібраних ігор і вправ. В даному посібнику  пропоную до вашої уваги лише частину ігор, які я виготовила сама, і які  використовую в своїй роботі. (Додаток 4). За допомогою них  можна забезпечити психологічний комфорт і розвиток емоційно-вольової сфери, підвищити мовленнєву мотивацію, розвивати всі фонематичні процеси (слух, сприймання, аналіз, синтез, уявлення), автоматизувати та диференціювати необхідні звуки підвищити швидкість запам’ятовування  та поліпшити мовленнєве відтворення. Ці ігри допоможуть дітям вільно оперувати звуками, визначати наявність та місце звука в слові, складати слова, мислити логічно, легко та правильно конструювати словосполучення та речення.

Прислухаючись до різних слів, «граючись» із ними, діти розвивають свій слух, артикуляцію,  покращують вимову. Ігри зі словом та звуком для дітей є не лише привабливими, а й корисними. Вони спрямовані на розвиток мовлення у дітей, уточнення та закріплення словника, на формування правильної звуковимови та розвиток фонематичних процесів. Водночас вони є підґрунтям для активізації пізнавальної діяльності, розвитку розумових здібностей. У дошкільнят формується вміння висловлювати свою думку, робити висновки, застосовувати нові знання в різних життєвих ситуаціях. Ігри, представлені в додатку мають велике значення для розвитку мовлення і мислення дітей. Вони активізують, збагачують їхній словниковий запас, покращують фонематичний слух у дітей, прищеплюють цікавість і любов до мови.

Виховання правильного мовлення у дітей є актуальним на сьогоднішній день завданням нашого суспільства, зокрема вчителів, вихователів, логопедів та особливо батьків. Своєчасна логопедична допомога дітям із мовленнєвими вадами є однією з передумов їх успішного навчання в школі. Щоб корекційна робота була ефективною, необхідна співпраця  вчителя-логопеда з батьками. Адже вони також можуть проводити роботу з усунення вад звуковимови і розвитку фонематичного сприймання при наявності консультації логопеда. (Додаток 2). Доцільно проводити роботу з розвитку фонематичних процесів та здійснювати контроль за правильною вимовою звуків у зв’язному мовленні дитини. Для профілактики виникнення мовних вад у дошкільників та для покращення ефективності корекційної роботи з дітьми - логопатами  я надаю  логопедичну інформацію у куточках для батьків дошкільного навчального закладу, та розміщую періодично матеріал на такі теми. (Додаток 3). Таким чином, залучення батьків до корекційної  роботи допоможе скоротити її час проведення, підвищить результативність та допоможе  відчути дитині бажання батьків допомогти.

Мовленнєві проблеми сьогодні  стали досить поширеним явищем. У третини обстежених дітей можна виявити мовленнєві вади. Вони, в свою чергу, в подальшому житті дитини спричиняють  погану успішність у школі. Внаслідок цього - знижена самооцінка, закомплексованість, неврози.

Працюючи з дітьми над розвитком фонематичних процесів я досягла певних результатів. Діти знають голосні та приголосні звуки та букви;  ділять слова на склади; визначають наявність звука в слові та його місце; підбирають та називають слова з певним звуком; правильно вимовляють всі звуки; диференціюють голосні і приголосні, а також тверді та м’які звуки; вільно оперують словами та грають в ігри; вивчають багато скоромовок, потішок  з наявністю певних звуків на етапі  автоматизації та диференціації.

Додаток № 1

Фронтальні логопедичні заняття

Заняття на тему:  «СТЕЖКАМИ ОСЕНІ»

Програмовий  зміст: Розвивати м’язи артикуляційного апарату,фонематичний слух та аналіз, дрібну моторику пальців рук, діалогічне та монологічне мовлення, пізнавальну активність, уяву, фантазію, творче мовлення.

Виховувати самостійність, любов до природи, спостережливість, вміння вислухати товариша, удосконалювати вміння взаємодіяти в парах та підгрупах. Виявляти ініціативу у спілкуванні.

Розширити уявлення дітей про ознаки осені. Активізувати словник з даної теми. Підбирати ознаки до іменників. Будувати складні речення, акцентуючи увагу на правильному вживанні дітьми відмінкових форм іменників. Формувати вміння логічно і послідовно будувати описову розповідь без повторів за змістом сюжетної картини, створеної власноруч. Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Вправляти в умінні розрізняти голосні звуки та визначати їх на початку слова, інтонаційно виділяючи.

Матеріал: предметні картинки та дзеркала для виконання артикуляційної гімнастики; картинки з зображенням ознак осені; шишка, клубок ниток, парасольки для дихальної гімнастики; голосні букви А, О, У, Е, І; дидактична гра «Листопад»; дидактична гра «Пори року» (набір дрібних предметних картинок і зображення дерева).

Хід  заняття

Для того, щоб підготуватись до заняття  і правильно вимовляти звуки та слова, давайте зробимо гімнастику для язичка. (Діти виконують артикуляційні вправи з опорою на предметні картинки).

 Пропоную дітям підійти  до столу та  розглянути картинки.

-Як ви думаєте, про що ми будемо з вами сьогодні говорити?

-Чому ви так вважаєте?

-Так, діти, ми будемо говорити сьогодні з вами про осінь.

І зараз я хочу  дізнатись, що ви знаєте про осінь. І допоможе мені  в цьому гра «Що я знаю про осінь».

-Допоможете мені? Пограємо в гру?

-Вставайте в коло. Ось у мене в руках шишка, яка вже цієї осені впала з сосни. Дозвольте мені розпочати гру.

-Я знаю, що восени птахи відлітають в теплі краї. А ти, Даша, що знаєш про осінь? і т.д.

 -Ви вже багато знаєте про осінь. А я ще хочу розповісти вам, що є така тепла осіння пора «Бабине літо». Тоді в повітрі літають павутинки. Давайте уявимо і сплетемо таку павутинку за допомогою клубочка і слів «якою може бути осінь» (багатою, щедрою, урожайною, золотою, барвистою, дощовою…).

-Яка гарна  вийшла павутинка. Давайте її обережно покладемо і сядемо за столи.

 -Ми з вами вже дізнались, що восени бувають теплі і сонячні дні. А ще восени часто ідуть дощі. І як це відбувається, давайте покажемо за допомогою пальчиків. (Пальчикова гімнастика під віршований супровід «Йдуть дощі»:

Йдуть дощі, йдуть дощі,

Стали жовтими кущі,

Дерева жовті стали

І листочки вже опали.)

-А від дощів люди ховаються під парасольками. Я вам роздаю гарні різнокольорові парасольки. Давайте здуємо з них краплинки. (Дуємо спокійно, щічки не надуваємо).  Ось і дощик скінчився. Подивіться скільки опало листя.   

Знайдіть собі пару і підійдіть до листочків. Бачите, вони незвичайні, чарівні. На них зображені картинки.  Кожна пара отримує голосну букву. Знайдіть, будь-ласка, картинки ті, які починаються на ваш звук. (Д/Г «Листопад»).  А я побачу, яка пара не помилилась і найшвидше виконала завдання.  Давайте перевіримо. Молодці! Які розумні в мене діти. Але в мене для вас залишилось ще одне цікаве завдання. Для того, щоб його виконати поділіться на 2 підгрупи так, щоб в кожній команді було порівну хлопчиків і дівчаток. Одна команда підійдіть до зеленого столу, друга - до жовтого. У вас на столах лежить зображення дерева і багато дрібних картинок. Викладіть літню і осінню картини, а потім розкажете, що у вас вийшло. (Діти розповідають про літо і про те, як прибралась природа восени.

Пропоную дітям підійти до мене та запитую:

-Про що ми з вами говорили?

-Що сподобалось? Для чого ми з  вами це робили?

Підсумок.

     
Заняття на тему: «Ой весела в нас зима»

Програмовий  зміст:   Розвивати зв’язне  діалогічне мовлення, мовленнєву компетентність, фонематичний слух, спостережливість, уяву,  увагу, логічне мислення, вміння висловлювати свою думку згідно з лексичними і граматичними нормами; артикуляційну моторику.

Виховувати естетичний смак, почуття прекрасного.

Узагальнити та систематизувати знання дітей про зиму. Вправляти дітей у вмінні емоційно, виразно вести діалог. Ділити слова на склади, будувати питальні речення, називати слова з певним звуком ( [с] ). Підбирати прикметники  до іменників, узгоджуючи в роді, числі, відмінку. Збагатити словник дітей ознаками зими, назвами явищ природи.

Матеріал:   набір  великих і маленьких предметних картинок  з зображенням зимових явищ природи; велика картина «Зимові розваги»; приголосні і голосні букви.

Хід  заняття

 

Розкладаю перед дітьми предметні картинки з зображенням зимових явищ природи і пропоную їх розглянути. Запитую:

-Як ви думаєте, про що ми сьогодні будемо говорити?

-Чому саме про зиму?

Пропоную пограти в гру «Запитай товариша про зиму»:

-Які знають явища природи?

-Як одягаються люди взимку?

-Яких птахів можна побачити?

-Яких можна зустріти звірів?

-Які знають зимові місяці?

-Яка пора року була перед зимою, яка буде після?

-Якою може бути зима?

-Як діти розважаються взимку?

-Які знають зимові свята?

Повідомляю, що сьогодні я їм принесла ще одну картину і пропоную її розглянути і дати відповідь на запитання:

-Яке явище природи тут зображене? (Снігопад).

-Які ви ще знаєте зимові явища природи? (Ожеледь, іній, завірюха, мороз, хурделиця, хуга тощо).

-Який настрій викликає снігопад у дітей?

-Коли можуть бути веселими будинки, дерева?

-Як ви думаєте, якої частини доби відбуваються ці події? Чому?

-Діти давно граються чи  тільки прийшли? Чому?

-Які звуки можна почути?

-Чого не можна побачити влітку?

-Чого і кого багато на картині?

Пропоную  знайти  очима на картині гірку, лопатку, кішку і відтворити їх язичком під віршований супровід:

·             «Гірка»

Люблять спускатися з гірки малята,

Їх не докличеться мама до хати.

Гіркою мій язичок вигинається,

Хай же із гірки дитина спускається.

·             «Лопатка»

Широким я язик зроблю,

На нижню губку покладу,

Гарна вийшла і пластка

Моя лопатка з язика.

·             «Кішка»

В кошику кицюня спить,

Солодко у сні мурчить.

Раптом песик загарчав,

Кішка з переляку : НЯВ,

Вигнулася спинка,

Шерсть немов щетинка.

Потім роздаю дітям приголосні  і голосні букви і даю завдання поділитись на дві команди. Одна команда знаходить на картині слова із звуком [с ], друга – трьохскладові слова ( за допомою фішок).

Потім пропоную поділитись на пари: хлопчик і дівчинка та взяти по одній  предметній картинці, на якій зображено персонаж з картини «Зимові розваги» і побудувати діалог між собою, або просто порозмовляти:

сніговик і хлопчик, снігур і дерево, будинок і людина, собачка і хлопчик.

Звертаю увагу дітей  на картину.

Граємо в гру «Відгадай за запитанням» (я загадала предмет,а діти відгадують його за допомогою запитань).

Запитую  що ми робили на занятті? Для чого? Що  найбільше сподобалось?

 

Заняття на тему: «Мандруючи світами»

Програмовий  зміст:Розвивати зв’язне мовлення, фонематичний слух , сприймання, аналіз; силу голосу, логічне мислення, пізнавальну активність, увагу, уяву, загальну  та  дрібну моторику пальців рук.

Виховувати  любов до тварин, вміння працювати змінними парами, в парах та індивідуально; фантазію, почуття прекрасного та естетичний смак.

Продовжувати будувати описові розповіді за схемою. Закріпити вміння ділити слова на склади, визначати перший звук у слові. Удосконалювати вміння узгоджувати іменник з прийменником, підбирати епітети до іменників та звукові схеми до слів. Вправляти в умінні складати порівняльні речення. Систематизувати та узагальнити знання дітей про  Африку. Активізувати словник дітей словами з даної теми.

Матеріал: дидактичний посібник «Чарівний будинок», вазон пальма, іграшка крокодил, мавпочки, лялька негр, предметні картинки з зображенням  тварин жарких країн, звукові схеми, килим, схеми для опису, сигнальні картки, шнуровки.

Хід  заняття

 -  Діти,що це я вам принесла? (Глобус).

-Чому ви так думаєте? Можливо це м’яч? Чому ні?

Так, це глобус - модель Землі. Давайте розглянемо  його. Що ми тут бачимо?

На ньому синім кольором зображено ріки, моря, озера. Це все вода. Все інше це суша. Суша –це ділянки землі з усіх сторін оточені водою. Ці ділянки ще називають материки. Давайте разом повторимо ще раз це слово - «материки».

Порахуйте їх, будь-ласка. Ми живемо ось тут і наш материк називається Європа.

 -А чи хотіли б ви потрапити ще в якусь країну? У нас зараз зима,  холодно, тому сьогодні я пропоную вам відправитись в країну, де спекотно.

Що потрібно для того, щоб подорожувати. (Літак, потяг, автомобіль). У нас зараз немає такого транспорту, тому наша подорож буде уявною.

- Давайте  встанемо на чарівний килим. Я  покручу глобус, ви заплющите очі і ми вирушимо в путь.

-Ось ви летите,тримайте рівновагу, щоб не впасти. Ви вже високо. Розкажіть, що ви там бачите?

-Небо. Яке воно?

-Літак. Який він?

-Хмаринки. Які  вони? На що схожі твої хмаринки, а твої?

Уявіть, що ми зараз пролітаємо над морем. Яке воно?

-Яке ти бачиш море? Що ви чуєте? Як гуде літак? (л-л-л-л…..). А якщо літак близько (далеко),  як він буде гудіти?

-Як гуде мотор? (тр-р-р-р….).

-А що ви відчуваєте? Яке це повітря?

- Ось наш килим приземлився, розплющуйте очі.

-Де ми опинились? Цей материк називається Африка. Тут багато звірів, про які ми поговоримо.

- А що чому це люди якісь не такі?

В Африці тільки негри живуть?

-Чому вони так одягнені?

Подивіться на цього хлопчика, ви б хотіли з ним подружитись. Він один і йому сумно. Але ж ми не знаємо його мови.

-Як би ви запропонували йому погратись?

-Що і хто ще є в Африці?

Роздаю картинки з зображенням тварин і схеми до них і пропоную знайти свою пару: схема - картинка.

- Сідайте по парах за столи. У вас є план – схема, за якою ви повинні розповісти про свою тваринку. Але речення будете будувати по черзі. Одна дитина складає  речення по картинці, позначеній червоним кружечком, інша-зеленим. Інших дітей ми послухаємо потім.

 -Кому не вистачає картинки, візьміть собі  по одній і давайте визначимо  кількість складів, та поселимо тваринок в чарівний будинок. Якщо в назві тварини один склад,то на перший поверх, якщо два - на другий, якщо три - на третій. Тварини заселились в будинок. То хто живе між зеброю і жирафою? Хто під левом? Хто біля крокодила? Хто над слоном?

Повідомляю, ми  теж спробуємо побути теж тваринками і рослинками. Одні діти - пальми,інші - мавпочки. (Вивчення прислів’я змінними парами: Тигреня мале ричить. Яку букву воно вчить:Р-Р-Р-Р?).

Пропоную стати в  колонку і пограти в гру «Перебігалочки». (Гру проводить дитина).  Якими словами можна сказати про тигра на звук [с ]?

(Спритний, сильний, страшний, сміливий, славний, сердитий, ситий, смугастий, смішний).

 -Ось і втомились наші звірі, тому давайте прокладемо їм доріжку в затінок, де вони відпочинуть під пальмою. Хто прокладе ,той  переміститься з Африки до дитячого садка.

- Ось і закінчилась наша подорож. Про що ми говорили? Для чого ми виконували всі ці завдання? Для чого потрібно гарно і правильно говорити?

 

 Додаток№ 2

Консультації для батьків

Що таке норма?

Малюки починають оволодівати мовою з самого народження. Чуючи ласкавий мамин голос,вони уже у 2-3 місяці пробують відповісти  «гулінням», у 5-6 місяців починають лепетати,а у 8-9 місяців вимовляють перші нескладні слова.

До кінця першого року життя здорова дитина чітко вимовляє звуки  [А,О,У,М,Н,П,Б,Д,Т,К ]. Словниковий запас-5-20 слів.

В період  1,5-2 роки дитина починає розмовляти. В  1-2  роки має знати від 100 до 300 слів і будувати  нескладні фрази.

До 3 років словниковий запас збільшується в 3-4 рази. Малюк знає назви  предметів,охоче розповідає де він був і що бачив. Вимовляє всі звуки,крім сонорних-л,р; і шиплячих-ш.ж,ч.

На четвертому році життя словниковий запас складає 1500-2000 слів. Дитина  може переказати казку,описати враження з прогулянки. Не біда,якщо в цьому віці малюк  плутає закінчення і ставить неправильно наголос.

В кінці п’ятого року дитина повинна чітко вимовляти шиплячі і сонорні звуки; підбирати слова на заданий звук, визначати наявність звука в слові та їх послідовність.

Якщо вашій дитині важко спілкуватись зі своїми однолітками, і ви помітили, що її мовлення значно відстає від норми зверніться за консультацією до логопеда.

Як розвивати мовлення дитини.

·            Спілкуйтесь з дитиною якомога більше,коментуйте свої дії, детально розповідайте про предмети, які її оточують.

·            Збагачуйте словниковий запас малюка новими словами, пояснюючи їх.

·             Розмовляйте з дитиною повільно грамотно і чітко, ні в якому разі не «сюсюкайте».

·            Спонукайте дитину до мовлення, ставлячи їй запитання, поступово ускладнюйте їх.

·            Коли малюк говорить, виправляйте його мовленнєві помилки тільки після того, як він закінчить фразу.

·            Багато читайте дитині, вчіть її переказувати, разом вчіть вірші, разом складайте цікаві історії за картинками.

·            Процес розвитку мовлення стимулює дрібна моторика рук.

Виконуйте вправи для пальчиків, малюйте олівцями і крейдою, грайте в мозаїку.

·            Не забувайте хвалити дитину після кожного успіху.

Додаток  №3                  

«Тематика консультацій для батьків»

ü  «Роль батьків у корекційно - відновлювальній роботі»

ü  «Створення умов для правильного мовленнєвого розвитку дітей у сімї»

ü  «Що таке норма?»

ü  «Як розвивати мовлення дитини»

ü  «Сім'я і дитячий садок - дві сфери життя дитини»

ü  «Особливості мовленнєвого розвитку дітей»

ü  «Граємо з дитиною всією родиною»

ü  «Корисні поради вчителя-логопеда»

ü  «Мовленнєві вади і причини їх виникнення»

ü  « Навчаємо спостерігати і розповідати»

ü  «Розвиток і виховання дітей з ФФНМ»

ü  «Навчаємо разом»

ü  «Виконуємо домашнє завдання»

ü  «Не нашкодь дитині»

ü  «Пальчиками граємо - мову розвиваємо»

ü  «Мовленнєві порушення легше попередити, аніж подолати»

ü  «Мовленнєві намистинки для маленької дитинки»

ü  «Своєчасна логопедична допомога дітям - передумова успішного навчання в школі».

ü  «Співпраця педагогів та батьків - запорука успіху»

ü  «Автоматизація звуків в скоромовках, чистомовках»

ü  «Вивчаємо вірші разом»

ü  «Динаміка мовленнєвого  розвитку дітей»

ü  «Веселий ротик»

ü  Логопед рекомендує»

ü  «Мова дорослих – взірець для наслідування»

ü  «Вправи для збагачення дитячого словника»


Додаток №4

Авторські дидактичні ігри

Дидактична гра  «Яблунька»

 Мета:розвиток фонематичного слуху та сприймання, знаходження слів з певним звуком, автоматизація різних звуків, активізація словника.

Обладнання: посібник «дерево», набір предметних картинок-яблучок.


Хід гри:дитині пропонується відібрати яблучка з певним звуком,наприклад звуком [ л ] і повісити їх на яблуньку.           

Дидактична гра  «Різнокольорові кульки»

Мета: розвиток фонематичного слуху та сприймання, знаходження слів з певними звуками, диференціація свистячих і шиплячих звуків, [ л ] - [ р ] , активізація словника.

Обладнання:посібник з зображенням героїв Слоника та Мишка з нитками від кульок,набір кольорових кульок різної форми  з зображенням  різних предметів.


Хід гри: дитині пропонується розглянути гру та підібрати для Слоника повітряні кульки з зображенням предметів,в яких є звук [c],а для Мишка - кульки,в яких є звук [ ш ].

Дидактична гра  «Кораблик»

Мета:активізація словника;розвиток фонематичного слуху, сприймання,уявлення;автоматизація різних звуків.

Обладнання:посібник «кораблик», набір предметних картинок та букв.

Хід гри: дитині потрібно відібрати картинки з певним звуком,наприклад,звуком [ с ].

         

Дидактична гра «Озеро»

Мета:розвиток фонематичного слуху,сприймання,уявлення; автоматизація окремих звуків; знаходження певного звука в назвах предметів,зображених на картинках.

Обладнання: посібник «озеро»,набір предметних картинок-лебедів.

Хід гри:дитині потрібно відібрати картинки з певним звуком,наприклад звуком [з ] і помістити лебедів в озеро.

Дидактична гра «Розумний поїзд»

Мета:розвиток фонематичного слуху,сприймання; активізація словника; автоматизація різних звуків.

Обладнання:паровоз і набір предметних картинок, зображених на вагончиках.

Хід гри:дитині потрібно утворити поїзд з вагончиків з певним звуком, наприклад,звуком  [ р ].


       

Дидактична гра «Листопад»

Мета:розвиток фонематичного уявлення,синтезу,слуху; інтонаційне промовляння першого голосного звука, знаходження предметів на певний звук.

Обладнання:набір осінніх кленових листочків з зображенням  різних предметів,голосні букви.

Хід гри:діти отримують голосні букви та відбирають листочки,де зображені предмети,які починаються на їхній звук;пояснюють та інтонаційно промовляють перший голосний звук у словах. В гру можна грати в парах.


Дидактична гра «Незвичайна квітка»

Мета:розвиток фонематичного слуху, сприймання; автоматизація різних звуків, активізація словника.

Обладнання:посібник «незвичайна квітка»,набір пелюсток з зображенням різноманітних предметів.

Хід гри:дитині потрібно відібрати пелюстки,на яких зображені предмети з певним звуком,наприклад звуком             

Дидактична гра « Місяць та зорі»

Мета: розвиток фонематичного слуху,сприймання; активізація словника; автоматизація різних звуків; знаходження місця звука в слові.

Обладнання:посібник з зображенням неба, набір предметних картинок – зірок.

Хід гри:дитині пропонується відібрати зорі,на яких зображені предмети з певним звуком,наприклад звуком  [ р ], і помістити їх на небо.

 
 


     

Дидактична гра «Дерево і птахи»

Мета:розвиток фонематичного слуху, сприймання,аналізу;активізація словника; назва слів на певний звук, автоматизація різних звуків.

Обладнання:посібник «дерево» та силуети різних пташок.

Хід гри:дитина може помістити пташку на дерево лише тоді,коли правильно назве слово на певний звук,наприклад,на        звук  [ ж ].


Дидактична гра «Квітуча галявина»

Мета: розвиток фонематичного слуху, сприймання; автоматизація різних звуків, активізація словника.

Обладнання:посібник «галявина»,набір предметних картинок-квітів з зображенням різних предметів.

Хід гри:дитині потрібно відібрати квіти  з певним звуком,наприклад звуком  [ р ],і помістити їх на галявину.


Дидактична гра «Акваріум»

Мета: розвиток фонематичного слуху,сприймання; активізація словника; автоматизація різних звуків; знаходження місця звука в слові.


Обладнання:посібник «акваріум», набір предметних картинок у вигляді рибок.

Хід гри:дитина повинна відібрати силуети рибок з певним звуком,наприклад звуком  [ р ],і помістити їх в акваріум. Можна ускладнити завдання,запропонувавши визначити місце звука в слові і  відповідно розмістити рибки в першу,другу чи третю частину акваріума.

 

 

Дидактична гра «Горох»

Мета: розвиток фонематичного слуху та сприймання, знаходження слів з певними звуками, автоматизація та диференціація свистячих і шиплячих звуків, [ л ] - [ р ] , активізація словника.

Обладнання:посібник «горох», набір предметних картинок-горошинок.

Хід гри:дитині потрібно визначити наявність звуків в словах. Розташувати  правильно горошинки: в один горох слова  з звуком [ с,]а в інший - з звуком [ш]Аналогічно проводиться робота із звуками [з-ж, л-р ].


Дидактична гра  «Словесний ланцюжок»

Мета: розвиток фонематичного  слуху,сприймання,аналізу; дрібної моторики пальців рук, активізація словникового запасу.

Обладнання: набір різних предметних картинок з отворами та шнурки.

Хід гри: дитині  потрібно визначати в словах перший і останній  звуки. Знаходити на останній звук попереднього слова картинку з аналогічним першим звуком. З’єднувати  ланцюжок за допомогою шнурочків.


Дидактична гра «Морське дно»

Мета: активізація словника; розвиток фонематичного аналізу, слуху,сприймання;дрібної моторики пальців рук,автоматизація різних звуків.


Обладнання: посібник з зображенням морського дна та силуети різних рибок.

Хід гри: дитина може відпустити рибку в «море» лише після того,як назве слово на певний звук.

Дидактична гра «Кошик та гриби»

Мета:розвиток фонематичного слуху,аналізу та синтезу;активізація словника,автоматизація звуків.

Обладнання: кошик, силуети різних грибів з зображенням різних предметів.

Хід гри: дитині потрібно покласти  в кошик лише ті гриби,в назві яких є певний звук або певна кількість складів. Аналогічно робота проводиться з картинками,що зображені на зворотній стороні.

Дидактична гра  «Паровоз»


Мета: автоматизація та диференціація різних звуків; розвиток фонематичного слуху,сприймання, аналізу, синтезу;активізація словника.

Обладнання: набір карток з буквами,паровоз та вагончики, набір самих різноманітних картинок.


Хід гри: дитині потрібно покласти у вагончики  картинки,назва яких починається на певний звук або на певний склад.

 

Дидактична гра « Прикрасимо ялиночку»

Мета: автоматизація  різних звуків; розвиток фонематичного слуху,сприймання, аналізу.

Обладнання: «посібник ялиночка», набір різнокольоровіх кульок.

Хід гри: дитина називає слова з потрібним звуком і прикрашає кульками ялинку.


Література

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»/Наук.Ред..та упоряд. О.Л.Кононко.-2-ге вид.,випр..-К.:Світич,2008.- 430 с.

2. Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолєтова В.К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Київ, «Вища школа»,1992

3. Соботович Є.Ф. Порушення мовного розвитку в дітей та шляхи їх корекції: Навчально-методичний посібник.-К.:ІСДО, 1995.-204 с. Рос.мовою.

4. Дидактичний матеріал для логопедичних занять/ Г.Й. Блінова, Л.Й. Бернацька, Г. П. Забавська та ін. – К.: Рад.шк.,1985.-280 с.

5. Логопедія: Навчальний посібник для студентів пед. ін-тів з спеціальності «Дефектологія»/ Під Ред. Л.С. Волкової.-М.: Просвіта,1989.-528 с.: іл. Рос.мовою.

6. Рібцун Ю.В.Грати словом і в слові//Дошкільне виховання.-№2-2005.-С 20-21.

7. Крутій К.Л. , Лопатинська Н.А.,Маковецька Н.В. Вчимося мови та розмови, або Українська разом із матусею.- Запоріжжя: Просвіта, 1999. – 336 с.

8.  Тищенко В. ,Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти: Від народження до 5 років: Поради батькам.-К.:Літера ЛТД, 2006. – 128 с.,іл.

9. Ігри в логопедичній роботі з дітьми: Посібник для логопедів і вихователів дитячих садків  під ред.В. І. Селіверстова.- 3 –є вид. – М.: Просвіта, 1981. – 192 с. Рос.мовою.

10.  Жильцова О. Л. Виховання правильної звуковимови у дітей старшого дошкільного віку. – К .: Радянська школа,1971 . -160 с.

11. Савченко М. А. Методика виправлення вад мови у дітей. – К.:Радянська школа,1983. -167 с.

12. Альбом для логопеда /О. Б. Іншакова. –М.: Гуманітар, вид центр ВЛАДОС, 2005. -279 с. :іл.- (Корекційна педагогіка).

13. Блінова Г.Й.-Подолання мовленнєвих вад дітей : У 2 ч. –К.: Благовіст, 2005, - Ч. 1. -288 с.: іл.  І –Ч. 2. – 288 с.: іл.

14. Хватцева М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста: Пособие для студентов. –М.: Учпедгиз, 1961. – 270 с.

15..  Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии. – М.: Просвещение, 1989. – 238 с.

16.  Тумакова Г.А. Ознакомление дошкільника со звучащим словом: Пособие для воспитателя дет.сада/ Под.ред. Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991. 128 с. : іл.

Формування повноцінної життєтворчої особистості дитини шляхом розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди

Відділ освіти Уманської міської ради

Методичний кабінет

Дошкільний навчальний заклад №12

Укладач: Пересунько Іванна Олександрівна, вихователь дошкільного навчального закладу №12

Умань, 2012 рік.

Формування повноцінної життєтворчої особистості дитини шляхом розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди

У житті дитини дошкільного віку гра займає одне з провідних місць. Гра для неї - основний вид діяльності, форма організації життя, засіб всебічного розвитку.

У посібнику пропонуються   теоретичні та практичні матеріали  організації та керівництва сюжетно-рольовими іграми.

Рекомендовано  для  вихователів дошкільних навчальних закладів, вихователів - методистів.

Схвалено  рішенням педагогічної  ради закладу,

протокол № 2 від 28.11.2011 року,

рішенням методичної ради  міського

методичного кабінету,

протокол № 3 від 20.12.2011 року 

«Гра - не тільки вид діяльності дошкільника,
але і засіб її розумового розвитку та виховання ».

Я. А. Коменський.

Вступ

Дитинство – це унікальний та неповторний період життя людини, коли починається формування власної особистості та визнання її повноцінним членом людського співтовариства.

У період зростання інтересу  до проблем розвитку дитини науковці визнали гру невід`ємним супутником дитинства, засобом всебічного розвитку та важливим виховним методом, провідною діяльністю дітей дошкільного віку, яка відповідає за налагодження успішної співпраці зі світом дорослих, тобто за соціалізацію.

Особливості дитячої гри та її вплив на формування особистості дошкільника детально досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці (Л.Виготський, Л.Божович, Д.Ельконін, В.Мухіна, О.Запорожець та ін.). Результати їх наукового пошуку переконливо свідчать, що гра дитини – це свідома, вільна, цілеспрямована, емоційно насичена діяльність, у якій:

-         активно пізнається оточуюча дійсність та відображається ставлення до неї;

-         спочатку моделюються дії з предметами, а потім взаємовідносини між людьми;

-         відбувається побудова ієрархії мотивів дитячої поведінки;

-         формуються вміння налагоджувати контакт з однолітками, планувати свої дії, оцінювати власну поведінку та поведінку партнера, контролювати його, підкорюватися загальним вимогам, а не власним бажанням;

-         основними складовими компонентами виступають ігрові дії, ігрові предмети, правила, рольові взаємовідносини, а основною одиницею є роль дорослого, яку виконує дитина.

Вітчизняні та зарубіжні науковці, а також практичні працівники дошкільної галузі (В.Абраменкова, Л.Артемова, А.Богуш, Н.Гавриш, Г.Григоренко та ін.) висловлюють думку про те, що в умовах сьогодення суспільства дитяча гра зазнає значних змін: збідніння, відірваність ігрових сюжетів від  реального професійного та особистого життя дорослих; схематичність стосунків між героями; зміну рис характеру популярних головних героїв; недотримання правил гри та зразків поведінки, обумовлених роллю; загальне зниження рівня сюжетно-рольової гри, відсутність в діяльності дошкільника її розвинутих форм. Усе це призводить до нівелювання розвиваючого потенціалу гри та ще раз підтверджує необхідність цілеспрямованого навчання її, у процесі якого дитина набуває досвіду ігрових дій у взаємодії з дорослим та старшими дітьми, має можливість спілкуватися  з однолітками і прагне пізнавати навколишню соціальну реальність. Доцільний вибір дорослим ігрового матеріалу  є стимулом для активізації дитячої  фантазії,  бажання особисто організовувати гру, будувати ігровий сюжет, взаємовідносини з іншими гравцями, заповнювати гру іграшками, що позитивно впливає на формування дитячої особистості.

Формування повноцінної життєтворчої особистості дитини шляхом розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди

У житті дитини дошкільного віку гра займає одне з провідних місць. Гра для неї - основний вид діяльності, форма організації життя, засіб всебічного розвитку.

Перед кожним вихователем дошкільного навчального закладу стоїть завдання - створити дружний організований колектив, навчити дітей грати.
Треба навчити дитину жити загальними інтересами, підкорятися вимогам більшості, виявляти доброзичливість до однолітків. (додаток №1) Тому я поставила перед собою завдання виховувати ці почуття у дітей з перших днів перебування в дошкільному закладі та вирішила використовувати для цієї мети сюжетно-рольові ігри.

З перших моїх спостережень за іграми я з'ясувала, як діти проявляють себе в них.

Мої спостереження допомогли намітити конкретні шляхи роботи з кожною дитиною:

-         навчити дитину грати;

-         сприяти об'єднанню дітей в грі;

-         тактовно керувати вибором ігор;

-         привчати дітей дотримуватися під час гри правила;

-         виховувати почуття доброзичливості, взаємодопомоги.

Роботу з розвитку сюжетно-рольових ігор здійснювала

в двох напрямках:

З допомогою батьків обладнали належне ігрове середовище.

Різноманітність іграшок, ігрового матеріалу, естетичний їхній вигляд, раціональне розташування сприяли зацікавленню дітей, викликали бажання  гратися.

Однак для розвитку гри недостатньо тільки хороше оснащення групи ігровим матеріалом. Необхідно ще наявність різноманітних вражень про навколишню дійсність, що забезпечує реалізацію  всіх  компонентів сюжетно – рольової гри.

Компоненти сюжетно-рольової гри

Моє завдання полягало у тому, щоб  направити дітей на збагачення ігрових дій, на розвиток ігрового сюжету.

Для реалізації поставленої мети, ретельно підбирала  методи, прийоми, орієнтуючись на закономірності, притаманні спеціально організованому виховному процесу. 

Власна практика показує, що методи, прийоми і засоби настільки взаємопов'язані, що практично неможливо провести між ними кордон. Всім цим категоріям, як і самому виховному процесу, властива рухливість, мінливість.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При організації і керівництві сюжетно-рольовими іграми використовую прийоми  для початку гри, розвитку, збагачення сюжету гри.

Прийоми, спрямовані на початок гри

 

1. Збагачення дітей враженнями (для збагачення і розвитку сюжету): читання, екскурсії, спостереження, зустрічі з людьми цієї професії.
2. Уточнення знань дітей: бесіди, розгляд картин, ілюстрацій.
3. Розмова про те, як можна грати в цю гру.
4. Навчання виразно - емоційним засобів передачі образу, ролі.
5. Внесення нового ігрового обладнання.
6. Спільне виготовлення атрибутів .
9. Створення ігрової ситуації (повної або часткової).
10. Зміна ігрового середовища.
11. Побудова плану - сюжету гри (ст. гр).
12. Завдання дітям додому (подивитися ТБ, підібрати картинки, поспостерігати)

Прийоми, спрямовані на розвиток і збагачення сюжету

1.Внесення додаткового ігрового обладнання (можна під час гри).
2. Показ дії з іграшками, атрибутами 
4. Взяти на себе другорядні ролі.
5. Пропозиція нових ролей по ходу гри.
6. Рада.
7. Підказка.
8. Репліка з боку.
9. Питання.
10. Виготовлення іграшок - саморобок на заняттях з ручної праці.
11. Розмова про те, як вели себе діти у відповідності з роллю.
12. Розповідь вихователя про людей цієї професії.
13. Спільна гра з вихователем.
14. Внесення предметів - замінників в ігровий куточок.

 

Прийоми, спрямовані на виховання правильних взаємин

1. Бесіди після читання про характери, взаєминах героїв.
2. Розмова,бесіда при розгляданні ілюстрацій.
3. Обговорення характерів людей, яких діти зображують угрі.
4. Участь дорослого в грі, з метою дати приклад мовленнєвої поведінки (спілкування).
5. Обговорення з дітьми мовної поведінки після гри.
6. Допомога у розподілі ролей з урахуванням реальних взаємовідносин дітей.
7. Раціональне розташування іграшок для  разом.
8. Показ інсценівок морально - етичного змісту, де діти можуть побачити погані і хороші вчинки.
9. Участь вихователя в другорядній ролі з метою показати зразок поведінки.
10. Показ правильного поводження з іграшками, атрибутами.
11. Пропозиція спільної гри з іграшками.
12. Звернути увагу на дію інших дітей, прагнучи викликати наслідування.
13. Дати для гри предмети загального користування.

 

 

 

Для кращого вирішення поставлених завдань в допомозі стає план організації та керівництва сюжетно-рольовими іграми. (додаток № 2)

Ще з молодшої групи я намагалася допомогти своїм вихованцям об'єднатися в єдиний колектив. І з задоволенням помічала, що мої малюки навчилися грати невеликими групами, стали проявляти один до одного увагу, доброзичливість, навчилися поступатися іграшками товаришам. Конфліктних ситуацій стало менше. Дружно грати нам допомагали  Матрійка і Колобок. За допомогою їх діти запам’ятовували деякі правила гри.  Ігри, в які із задоволенням грали діти я вносила до картотеки сюжетно-рольових ігор. (додаток № 4)

Позитивних результатів в роботі досягала, діючи в тісному контакті з батьками, збагачуючи їх знаннями про особливості ігрової діяльності малюків. Для того щоб вибрати правильний напрям в роботі, я провела в групі анкетування. Аналіз відповідей допоміг з'ясувати ряд питань, по яких потрібно дати роз'яснення батькам, намітити план роботи. У групі оформили стенд «Грають діти». Провела і рекомендувала ряд консультацій:  «Малюки та його іграшки»,  «Грайте разом з дітьми», «Безпечна іграшка». Батьки правильно сприймали всі рекомендації, що дуже допомогло мені в роботі. Наша співпраця  сприяла розвитку у дітей інтересу до ігрової діяльності.

До 5 років настав розквіт рольової гри. (додаток № 3)

Діти активно взаємодіють у грі, об'єднуються в угруповання. Ігрові інтереси стійкі. Вони можуть грати годинами, днями, тижнями в ігри з одним і тим же сюжетом, причому кожного разу спочатку.  Діти стали грати більш впевнено, самостійно. 

Якщо малюками вони з великим задоволенням приймали мене в гру, навіть поступаючись мені головими ролями, то тепер всі головні ролі вони беруть на себе. Моя роль - це роль прихованого керівництва. 

Це дозволяє дітям відчувати себе дорослими, «господарями» гри. В іграх дітей з'явилися лідери, які «рухають» сюжет. Решта погоджуються з лідером і зазвичай підлаштовуються. Розбіжності трапляються вкрай рідко, і їх вони навчилися залагоджувати самостійно.

Таким чином, сюжетно – рольова гра, будучи провідним видом діяльності дошкільника, є засобом їхнього розвитку, виховання, навчання.

Додаток № 1

Рекомендації для вихователів

1.     У груповій кімнаті повинна міститися достатня кількість іграшок для того, щоб дитина мала можливість обрати найпривабливішу. Необхідно з’ясувати (за допомогою спостережень), у що полюбляє гратися кожна дитина, як кожний із них ставиться до однолітків, хто вміє гратися разом.

2.     Необхідно створювати умови для індивідуальних ігор, а також для «ігор поруч». З цією метою вихователь повинен сам грати з дітьми.

3.     Завдання вихователя – збудити в грі почуття симпатії.

4.     Робота вихователя щодо виховання у дітей дружніх почуттів повинна розпочинатися з того, що він повинен привчати дітей дбайливо, з повагою ставитися до гри товаришів.

5.     У старшому дошкільному віці, розмовляючи з дитиною про її поведінку, впливаючи на її свідомість, вихователеві слід наводити приклади поведінки улюблених героїв, людей, яких дитина наслідує.

6.     Необхідно спільно обговорювати хід гри, учити погоджувати свої дії.

7.     Соромливі діти потребують індивідуальної роботи.

8.     Для того, щоб допомогти малоактивній дитині увійти до дитячого колективу, вихователь повинен знайти їй відповідного товариша, дібрати роль у колективній грі, допомогти добре її виконати і тим завоювати визнання товаришів.

9.     Вихователь перш за все своїм прикладом навчає дітей різних прийомів організації гри, допомагає у розв’язанні організаторських завдань.

10.                       Вихователеві необхідно бути об’єктивним, спостережливим, справедливим.

Додаток № 2

План організації та керівництва

сюжетно – рольовими іграми

Молодший вік

3-й рік життя дитини

1.     Дати дітям перші загальні уявлення про працю дорослих (няні, лікаря, медсестри, кухаря, шофера).

2.     Сприяти розвитку ігор, що відображають працю дорослих, нескладні професійні дії (шофер працює на машині, перевозить вантажі або людей).

3.      Формувати у дітей уміння взаємодії з партнером у відповідності з ігровою роллю.

Шляхи реалізації поставлених завдань

        Звертати увагу дітей на найбільш характерні операції та результат праці. "Няня вимила брудний посуд гарячою водою, сполоснула їх чистою водою, поставила в сушарку. І стали тарілки чистими", - говорить вихователь, підводячи підсумок спільного спостереження.

         Отримані дітьми знання уточнюються і закріплюються в дидактичних іграх типу "Дізнайся і назви" (знаряддя праці та трудові дії лікаря і кухаря), "Кому потрібні ці речі" (лікар, кухар). А також в сюжетно-рольових іграх. Вихователь бере на себе головну, провідну роль, об'єднуючи дітей для спільної діяльності. 

        Особливе місце в керівництві сюжетно-рольовою творчою грою дітей цього віку займає підбір відповідного ігрового матеріалу, прийом обігрування нових іграшок у формі театралізованих вистав, створення ігрових ситуацій.

4-й рік життя дитини

1.     Виховувати інтерес до праці дорослих, вчити спостерігати за їх роботою (в найближчому оточенні), удосконалювати себе як особистість, через спілкування з людьми.

2.     Продовжувати знайомити з працею дорослих (медсестра, кухар, перукар і т. д.), звертаючи увагу на трудові дії та їх результат.

3.      Вчити взаємодіяти в сюжетах з 2-3 діючими особами (шофер - пасажир; вихователь - няня - діти; лікар - медсестра - хворий).

4.      Вчити дбайливо ставитися до речей (вони зроблені людьми і допомагають жити).

5.      Розвивати інтерес до праці дорослих по догляду за тваринами і рослинами, вчити спілкуванню і взаємодії з природою.

Шляхи реалізації поставлених завдань

Звертати увагу на трудові дії та результати праці в сюжетно-дидактичних і сюжетно-рольових іграх профорієнтаційних ("Що потрібно для того, щоб спекти рум'яні пиріжки? Що з ними зробите потім?")
У спільній грі з вихователем приймати ігрову роль, брати участь в нескладному рольовому діалозі. Правильно називати себе в ігровій ролі ("Я - шофер"), називати ігрові дії ("Я заводжу мотор, їду на бензоколонку, заправляю машину бензином, я їду швидко, розводжу подарунки").
У самостійній грі передавати сюжет з декількох професійних дій (медсестра вимірює зріст, змащує ранки і т.д.), давати оцінку якості праці (працює швидко, акуратно).

Самостійно користуватися деталями костюмів для виконання тієї чи іншої ролі: білий халат і шапочка для лікаря, безкозирка і бінокль для матроса.

Вступати в ігрове спілкування з однолітками: парне, в малій групі; елементарно домовлятися у спільних діях ("Давай грати з ляльками"), про ролі ("Я буду лікарем, приносьте мені своїх дітей").

Молодша група

Вересень
1. "Сім'я" - Мама дбайливо годує, одягає, роздягає, вкладає доньку спати, ходить з нею на прогулянку.

2. "Транспорт" - Шофер веде машину обережно, щоб не наїхати на людей, заправляє її бензином, ремонтує.

3. "Будівництво" - Будівельники будують будинок, гараж. Надбудовують цеглинки у вертикальному положенні.

Жовтень
1. "Сім'я" - Мама пере, прасує білизну, прибирає в кімнаті.Хвору доньку вона везе в лікарню до лікаря. Дає їй ліки, годує, вкладає спати.
2. "Транспорт" - Водій ввічливий, обережно возить людей.
 Миє машину, ставить її в гараж. Возить будівельний матеріал на будівництво, розвантажує його.
3. "Лікарня" - Лікар приймає хворих: слухає, виписує ліки.
4. "Д / сад
ок" - Мами відводять дітей у д / садок. Вихователі проводять з дітьми заняття. Няні годують дітей.

Грудень
1. "Д / садок" - Музичний керівник готує дітей до свята. Вихователь веде дітей на екскурсію.

2. "Сім'я" - Йде підготовка до Новорічних свят. Мама прибирає все в квартирі, йде в магазин за покупками, готує святковий обід.
3. "Магазин" - У магазині працює продавець. Він продає цукерки печиво, фрукти. За купівлю бере гроші і вибиває на касовому апараті покупцеві чек.
4. "Будівельники" - Будують будинок, гараж, вежу, прикрашають її до свята. Шофер підвозить на будівництво будівельний матеріал.
5. «Перукарня» - Перукар миє голову, робить зачіску, голить
... Він чемно поводиться з клієнтом.

Січень
1. "Сім'я" - Папа шофер, він працює на вантажній машині, возить на будівництво цеглинки. Мама веде дітей у д / садок, сама йде на роботу. Після роботи забирає дітей додому.

2. "Лікарня" - Лікар веде прийом хворих: питає, що болить, прослуховує, дивиться горло, виписує рецепт на ліки. Лікар ввічливий з хворими.
3. "Магазин" - Продавець зважує товар на вагах, отримує гроші, видає товар. Він ввічливий з покупцями.

4. "Д / садок" - Вихователь з дітьми готуються до свята Різдво, розучують пісні-колядки. Няня годує дітей, миє посуд. Кухар готує обід. Шофер привозить в д / садок продукти.

5. "Човен" - Будують човен. Катаються на ньому по річці.
Лютий
1. "Магазин" - Продавець отримує продукти, розставляє їх на полиці, відпускає покупцям товар. Шофер привозить новий товар в магазин.
2. "Будівництво" - Будівельники будують будинки, мости, дороги, по них
їдуть машини. Мости великі, гарні.

3. "Транспорт" - Водій автобуса голосно оголошує зупинки, ввічливий з пасажирами. Заправляє автобус бензином, миє його, ремонтує, ставить в гараж.
4. "Сім'я" - Мама піклується про всіх членів родини. Купує в магазині продукти, готує обід, пере і прасує білизну відводить дітей у д / сад
ок, ходить на роботу.

Березень
1. "Човен" - Будівництво човна. Капітан віддає матросам команди. Матроси стоять біля штурвалу, миють палубу. Мами з дітьми прийшли на пристань, щоб покататися на човні по річці.

2. "Лікарня" - У поліклініці працюють лікар і медсестра. Лікар слухає хворих, дивиться горло, призначає лікування.Медсестра ставить градусник, виписує рецепт, робить уколи.

3. «Перукарня» - Перукар миє голову, стриже, робить зачіски, голить, освіжає одеколоном. Пропонує подивитися в дзеркало. 

 4. "Цирк" - Будівництво цирку. Дресирувальники готують з твариною номера для циркової вистави. Силачі готують свій номер для виступу.
Травень
1. "Сім'я" - Батьки з дітьми їдуть на
човні у відпустку. На зупинках йдуть в магазин, перукарню, лікарні.

2. "Зоопарк" - У місті відкрито зоопарк. Батьки з дітьми прийшли до зоопарку. Робітники зоопарку стежать за тваринами: годують їх, чистять клітки.
3. "
Корабель" - Корабель пливе по річці. Штурвальний стоїть за штурвалом, капітан з біноклем на капітанському містку, кок готує обід, матроси працюють на палубі.

4. "Магазин" - У магазин привезли овочі та фрукти. Продавець приймає товар, розкладає його по лотках. Зважує на вагах. Касир одержує гроші, видає чеки.

 

Середній вік

Завдання:

1.      Уточнювати уявлення дітей про працю співробітників д / садка.

2.     Продовжувати знайомити дітей з працею дорослих (листоноша, продавець і ін.)

3.     Продовжувати роботу з розвитку і збагачення сюжетів ігор, підводити дітей до самостійного створення ігрових задумів.

4.     Прояв інтересу до будівельно-конструктивних ігор.Самостійне зведення побутових споруд (предметів меблів, гаражів, мостів тощо) і використання їх в сюжетно-рольових іграх.

5.     Сприяти проникненню дитини в світ соціальних відносин людей (злиття з улюбленою професією, залучення дітей до світу почуттів, емоцій, переживань оточуючих людей).

Шляхи реалізації поставлених завдань

       Закріплювати в  сюжетно-рольових іграх  знання про професії вихователя, пралі, шофера, продавця, перукаря, моряка та ін і відображати в іграх різноманітні побутові сюжети і нові враження про життя і працю людей (сім'я, магазин, д / садок, перукарня та ін.)

        Будувати сюжет з 4 - 6 смислових епізодів. Освоєння рольової поведінки в грі, вміння виконувати в одній і тій же грі різні ролі у відповідності зі змістом розгортати сюжет.

        Організовувати з дітьми цільові прогулянки, екскурсії на вулицю, по якій рухається автотранспорт, на пошту, в магазин.Звертати увагу дітей на зрозумілі їм трудові дії (шофер керує  автомобілем, доглядає за машиною, робить ремонт; продавець зважує, відпускає товар; гроші платити в касу касиру та ін.)

        Отримані дітьми враження уточнюються і конкретизуються в процесі спеціальних бесід типу "Що ми бачили на вулицях нашого міста", "Про що ми розмовляли з продавцем" та ін.. Бесіди супроводжуються демонстрацією картин, ілюстрацій. Потім проводяться дидактичні ігри типу "Кому що потрібно для роботи" і ін..

        При керівництві грою необхідно формувати у дошкільників вміння самостійно розподіляти ролі з урахуванням можливостей, інтересів і бажань один одного.

Вересень

1. "Сім'я" - Мама піклується про всіх членів сім'ї: готує обід, пере білизну, прибирає квартиру, відводить дітей у д / садок і школу. Папа - будівельник. Захворіла донька, її ведуть у поліклініку.
2.
 «Перукарня» - Майстер стриже клієнтів, голить, освіжує одеколоном, робить зачіски (жіночий і чоловічий зали).

3. "Будівництво" - Будівництво гаража. Шофери підвезли будівельний матеріал. В гараж ставлять машини.

4. "Транспорт (автобус)" - Шофер автобус заправляє бензином, їде по маршруту, оголошує зупинки. Ввічливий з пасажирами.

5. "Поліклініка" - Прийом веде лікар і медсестра. Лікар слухає хворого, перевіряє горло, пише призначення; медсестра робить укол, ставить банки, бере аналізи.

6. "Магазин" (хлібний) - У магазин привезли свіжий хліб і булочки. Продавець розклав все по лотках. Він ввічливий з покупцями, приймає гроші, видає покупку.

Жовтень
1. "Лікарня" - Привезли тяжко хворого. Його оглядає лікар: слухає, дивиться горло, робить призначення. Медсестра ставить градусник, робить уколи.
2. "Аптека" - З лікарні приходить замовлення, туди відправляють ліки. Приходить мама, купує за рецептом ліки.

3. "Сім'я" - Мама з дітьми збираються в театр. Прасують сукні, зачісуються.
4. "Театр" - артисти готують ляльковий спектакль "Теремок".
5. "Д / сад
ок" - Діти йдуть на екскурсію в парк. Кухар готує обід. Няня годує дітей обідом, миє посуд. Вихователь проводить з дітьми різні рухливі ігри.
Листопад
1. "Магазин" (овочевий) - Спільно з дітьми зробити овочі для гри, розподілити їх за видами.

2. "Перукарня" (жіночий і чоловічий зал) - Майстер стриже, миє голову, робить зачіску, використовує фен.

3. "Поліклініка" - Прийом ведуть терапевт і стоматолог. У дитини захворіли зуби і мама привела його до лікаря-стоматолога. Лікар дивиться зуб, лікує його.
4. "
Корабель" - Будівництво корабля. Капітан набирає команду: матросів, кока, радиста, аквалангістів. Готується подорож по річці.

5. "Транспорт" (автобус) - Автобус їде за маршрутом "Порт-Поліклініка - Перукарня - Магазин". Кондуктор продає квитки, оголошує зупинки.
Грудень
1. "Д / сад
ок" - Вихователь проводить заняття. Діти гуляють, обідають, лягають спати. Увечері за ними приходять батьки.

2. "Будівництво" - Йде будівництво дороги, мосту через річку. Шофери підвозять матеріал. Начальник будівництва стежить, щоб будівництво йшло за планом.

3. "Їдальня" - Кухар готує обід для будівельників, годує їх. Робочий прибирає і миє посуд.

4. "Транспорт" (пожежники) - Пожежники гасять пожежу, рятують людей. Машини заправляють бензином, ставлять в гараж.
5. "Літак" - йде будівництво літака. Льотчик веде літак за маршрутом, посадка на аеродромі.

Січень
1. "Корабель" - Корабель йде в плавання. Штурвальний стоїть біля керма, радист приймає сигнали, кок готує обід, аквалангісти вивчають морську справу. По приходу в порт йдуть в перукарню.

2. "Зоопарк" - Будівництво зоопарку. Звірів годують. Чистять клітки, стежать за їх здоров'ям. Екскурсовод розповідає про тварин.

3. "Д / садок" - Діти наряджають ялинку, святкують Новий рік, Різдво.
4. "Лікарня" (для звірів) - Звірів лікує
ветеринар. Він напуває їх ліками, слухає, перев'язує.

5. "Сім'я" - Мама з дітьми йде в зоопарк. Вдома мама готує обід, діти допомагають їй у прибиранні квартири.

Лютий
1. "Театр" - Артисти готують новий спектакль. Костюмер готує костюми. Режисер стежить за спектаклем.

2. "Д / садок" - Вихователь з дітьми проводить заняття. Музичний керівник готує концерт. Завідуюча стежить за роботою вихователів, разом з вихователями веде дітей в театр.

3. "Корабель" - Моряки ловлять рибу, привозять її в магазин, їдальню, продають людям.

4. "Їдальня" - Кухар готує їжу, годує моряків, шоферів, перукарів. Кухар готує смачно. Всі його дякують.

5. "Магазин" - В магазині  продають молоко, хліб, рибу. Гроші платять до каси. Касир видає чеки. Продавець зважує продукти, видає їх за чеками покупцям. Всі взаємно ввічливі.

Березень
1. "Пральня" - Мама принесла білизну в пральню. Приймальниця прийняла білизну і видала квитанцію. Праля випрала білизну.

2. "Сім'я" - Мама віднесла білизну в пральню. Разом з дітьми зібралася йти в цирк.
3. "Цирк" - тут дресирують звірів, яких навчають стрибати в обруч, з куба на куб. 
Показують дітям. Квитки продають у касі.

4. "Швидка допомога" - Лікар приїжджає додому, лікує, прослуховує, дивиться горло. Медсестра робить укол, бере аналізи, кладе грілку.
5. "Аптека" - Фармацевт готує ліки, видає його за рецептами.
Квітень
1. "Театр" - Виїзд артистів з концертом до лікарні. У хворих має бути гарний настрій.
2. "Поліклініка" - Моряки проходять комісію перед відплиттям (терапевт, стоматолог, окуліст).

3. "Корабель" - Екскурсія по річці. На зупинках пасажири виходять на берег, заходять в магазини, перукарню, оглядають місто.

4. "Їдальня" - Кухарі готують їжу. Годують моряків, лікарів, артистів. Робочий миє посуд, прибирає все на місце.

5. "Будівництво" - Йде будівництво будинку. Будівництво йде за планом. На машинах підвозять будівельний матеріал. Кранівник піднімає його. Робочий в бетономішалці робить розчин. Каменяр кладе стіни.
Травень
1. "Автобус" - Шофер веде автобус по місту, по заданому маршруту. Кондуктор продає квитки, оголошує зупинки. Після роботи ставлять автобус в гараж. На обід йдуть в їдальню.

2. "Сім'я" - День народження мами. Діти і тато готують подарунки, святковий обід. Йдуть в магазин за продуктами.

3. "Магазин" (супермаркет) - У магазині продають різні продукти: молоко, хліб, овочі, рибу. Продавець зважує продукти, дає покупцям поради. Касир приймає гроші, видає чеки.

4. "Цирк" - дресирувальники готують звірів до виступу. Силачі працюють з гирями і гантелями. Гімнасти ходять по канату.

5. "Д / садок" - діти разом з вихователями готуються до змагань. Двірник прибирає територію. Медсестра веде огляд дітей.

 

Старший вік

Завдання
1. Розширювати уявлення про працю людей різних професій, показати результати праці, їх суспільну значущість.

2. Узагальнювати знання дітей про працю будівельників: муляра, маляра, тесляра; працівників сільського господарства: хлібороба, тваринника і городника та інших.

3. Виховувати повагу до людей праці, бажання трудитися.
4. Формувати у дітей уміння творчо комбінувати різноманітні події, створюючи новий сюжет гри, робити це узгоджено з партнером.

5. Продовжувати збагачувати зміст ігор дітей, розвивати вміння самостійно вибирати тему для гри, розвивати сюжет на основі знань, отриманих при сприйнятті навколишнього.

6. Відображати в іграх як враження від реального життя (лікарня, школа, магазин, пошта, перукарня), так і навіяні казками, грою уяви.

Шляхи реалізації поставлених завдань

        Формувати в системі знання дітей про працю будівельників, хліборобів, працівників транспорту, зв'язку, працівників технічних і творчих професій та ін.

         Попередньо проводити з дітьми різну роботу: читання художньої літератури, розглядання ілюстрацій, перегляд діафільмів та ін Широко використовувати ілюстративний матеріал, що дозволяє познайомити дітей з тим, чого вони не можуть побачити самі (сільськогосподарську техніку, ракету та ін.)

        Проводячи екскурсії, спостерігаючи з дошкільнятами окремі трудові операції (закрійник знімає мірку, кроїть, приміряє), слід показувати результат праці, його значення (вам необхідний одяг, тому є ткачі, кравчині і модельєри, люди хочуть багато знати і вміти, тому є вчителі, вихователі, письменники і т.д.).

        Усвідомити суспільну значимість праці дитині допомагають також бесіди та дидактичні ігри типу "Чия праця важливіша", "Все для всіх", "Економічна абетка", "Професія моїх батьків" та ін.

        Для розвитку ігрової діяльності вихователь організовує роботу так, щоб відомості про навколишнє, про людей різних професій, які діти повинні засвоїти за програмою, супроводжувалися емоційними враженнями, створювали у свідомості дитини яскраві образи, які вона прагнула би втілити в ігровій дії.

        Необхідно навчити дитину переводити знання, отримані з різних джерел в сюжети ігор (бесіди з дорослими і однолітками, спостереження, художню та пізнавальну літературу та ін.) Для цього вихователь має допомогти дітям визначити зміст майбутньої гри, послідовність подій, ігрові дії, а також персонажів та їх взаємодію.

        Однією з форм організацій гри є ігри, сюжети яких створюються за мотивами казок і невеликих оповідань. Вони служать  зразком для створення сюжетів самими дітьми.

        Інша форма організації сюжетно-рольової гри - ігри з попереднім плануванням, коли заздалегідь визначається тема, ролі, ігрові дії, події, їх послідовність. Спочатку це може робити вихователь, а потім самі діти ("Хочете, я розповім вам, як би я грала в подорож").
Ці форми організації гри характеризуються готовими сюжетами. Діти, беручи участь в подібних іграх, здобувають досвід рольової поведінки.
       

        Третя форма організації сюжетно-рольової гри відрізняється від перших двох тим, що визначена тільки тема ("Давайте грати в зоопарк"). Сюжет заздалегідь не обговорюється і будується по ходу самої гри.
У старшому дошкільному віці у дітей з'являються більш складні ігри. Їх тематика пов'язана переважно з сучасним життям ("Кондитерська фабрика", "Консервний завод", "Служба порятунку", "Банк", "Податкова інспекція" та ін.)

Старша група

Вересень
1. "Кондитерська фабрика" - Пекар місить тісто, формує булочки, випікає їх. Кондитер прикрашає випічку.

2. "Магазин" (овочевий, хлібний) - З кондитерської фабрики привозять готові булочки, тістечка в хлібний відділ. У відділ "Овочі" привозять свіжі продукти. Продавець їх розфасовує. Касир приймає гроші, видає чеки.
3. "Поліклініка" (очне відділення) - Лікар перевіряє зір за допомогою таблиці. Медсестра пише рецепт на окуляри.
 Хворі в аптеці купують окуляри.
4. "Пароплав" - Екскурсія по річці. Роблять зупинки у місті, ходять на екскурсію, в театр.

5. "Зоопарк" - Сім'я Іванових йде в зоопарк. У зоопарку робочі годують звірів, прибирають у клітинах. Екскурсовод розповідає про звірів, їх звички. Касир видає квитки, отримує гроші.

6. "Сім'я" - Екскурсія в зоопарк. Мама в магазині купує продукти. Діти ходять в д / садок і школу, допомагають мамі по господарству. Папа - капітан на кораблі, пішов у черговий рейс.

Жовтень
1. "Ферма" - Тваринники доглядають за коровами, вівцями: годують їх, чистять прибирають в стійлах. Корів і овець пасуть на лугу.
2. "Пароплав" - На дослідному судні вивчають морські глибини, куди моряки спускаються на підводних апаратах.

3. "Транспорт" - Водій проводить профілактичний огляд своєї машини. У авторемонтної майстерні слюсар ліквідує неполадки. Всі готуються до свята "Дня автомобільного транспорту": пишуть привітання, готують частування і концерт.
4. "Д / сад
ок" - Вихователі проводять заняття, екскурсію в школу. Діти вітають педагогів з Днем вчителя: читають вірші, співають, танцюють. Діти снідають, обідають, няня миє посуд, прибирає. Лікар оглядає дітей.
5. "Магазин" (кондитерський, хлібний) - У магазин можна зробити замовлення на випічку торта до свята. У відділі завжди свіжа випічка, великий вибір цукерок, печива.

6. "Аптека" - фармацевт готує ліки за рецептами, потім продає його. Дбає про здоров'я людей.

Листопад
1. "Ферма" - Доярки доять корів, молоко здають на молокозавод в бідонах. Для корів заготовляють сіно, чистять в стійлі. До хворих тварин викликають ветеринара. Зайву продукцію везуть на ярмарок, організовану на честь дня працівників сільського господарства. Артисти для них приготували концерт.
2. "Їдальня" - Кухарі готують обід. Офіціанти ввічливо обслуговують відвідувачів. Директор домовляється з фермерами про постачання продуктів.
3. "Магазин" (іграшки) - Продавець розставляє отриманий товар, радить покупцям, яку іграшку купити дитині, відпускає товар за чеками. Чеки видає касир.
4. "Д / сад
ок" - Завідуюча приймає в д / садок нових дітей, розмовляє з ними. Кухарі готують обід. Двірник стежить за чистотою ділянок. З дітьми проводять заняття. Проводиться свято "День народження групи".
5. "Подорож" (в Арктику) - Вчені готують апаратуру для дослідження. Кок робить запас продуктів для експедиції.
 Радист перевіряє рацію. Матроси готують корабель до експедиції.

6. "Ж / д транспорт" - Будівництво вокзалу. Касир продає квитки на потяг. Пасажири готуються до поїздки. Диктор оголошує відправлення потяга. Черговий стежить за порядком на вокзалі. Пасажири займають свої місця у вагоні. Провідник оголошує зупинки, напуває пасажирів чаєм.

Грудень
1. "Консервний завод" - Фермери надлишки овочів привезли на завод. Робітники їх миють, сортують і виготовляють різні консерви. Директор розплачується з фермерами, вкладає з ними договір.
2. "Лікарня" (з різними відділеннями) - Терапевт оглядає хворих, робить призначення. Рентгенолог переглядає хворого. Заповнює картку, робить знімок. Лікар-окуліст перевіряє зір за допомогою таблиці. Медсестра проводить процедури.

3. "Поліклініка" - Терапевт лікує хворих, прослуховує, перевіряє тиск. За необхідності пише направлення в лікарню.Медсестра робить уколи, ставить градусник, виписує довідки.

4. "Будівництво" (космодрому) - Будівельникам привозять матеріал, з нього вони будують космодром: будівлі для вчених, спортивний зал для тренування космонавтів. Будівництво ведеться за кресленнями.

5. "Космічна подорож" - Будівництво космічної ракети. Космонавти тренуються на спортивних снарядах, проходять медичну комісію, одягають скафандри, займають місце в ракеті, летять на Місяць.
Січень
1. "Пральня" - Білизн
у приймає і видає приймальниця. Пере машиніст з прання білизни. Прасує і упаковує прасувальник.

2. "Пошта" - Люди пишуть одне одному листи, посилають телеграми. Листи розносить листоноша. На пошті працюють оператор з приймання та видачі посилок і бандеролей, рекомендованих листів. На пошті продають конверти, листівки, газети.

3. "Аеропорт" - У квиткових касах касир продає квитки на літак. Диспетчер дозволяє посадку і зліт літаків. Екіпаж готується до зльоту, перевіряє прилади, заправляє літак паливом.

4. "Театр" - Режисер ставить спектакль. Актори розучують ролі. Костюмер готує костюми. Декоратор готує афіші, малює декорації. Робітники сцени роблять світло.

5. "Ательє" - приймальниця приймає замовлення. Закрійник знімає мірку, обговорює з замовником фасон, кроїть тканину по викрійці. Швачки шиють сукні. Прасувальник прасує готовий виріб.

6. "Ж / д транспорт" - Машиніст веде товарний склад. На платформах перевозять легкові автомобілі, у товарних вагонах інші вантажі. Помічник машиніста стежить за світлофором. Поїзд йде суворо за розкладом, за цим стежить диспетчер.

Лютий
1. "Школа" - Вчитель веде уроки, питає учнів, ставить оцінки в журнал. Для хлопчиків проводять "Веселі старти", дівчатка в честь переможців готують концерт.

2. "Цирк" - Дресирувальник дресирує звірів. Клоуни показують свої жартівливі номери. Гімнасти готують номер на канаті (ходьба). Директор цирку стежить, щоб звірі були нагодовані.

3. "Рибальський човен" - Льотчик-спостерігач знаходить місця риби і повідомляє капітану. Матроси швидко виконують команди капітана. Рульовий стоїть біля штурвала. Кок готує їжу, годує команду. Рибу, яку наловили здають в їдальню, магазин.

5. "Бібліотека" - Бібліотекар видає книги читачам, заповнює формуляр.
6. "Їдальня" - Повар готує обід. Переробляє привезену рибалками рибу. Офіціанти обслуговують відвідувачів. Касир о
тримує гроші.
Березень
1. "Банк" - Директор банку керує службовцями, ввічливий з клієнтами. Касир приймає гроші від населення, видає квитанції. Інкасатор привозить з магазину виручку і здає її директору. Охорона банку стежить за порядком.
2. "Податкова поліція" - Інспектор перевіряє документи у директора магазину, директора банку.

3. "Магазин" (Готовий одяг) - У магазині можна придбати готовий одяг. Продавець дає рекомендації покупцям. Гроші приймає касир. Директор стежить за новими поставками. Після закриття магазину касир здає гроші інкасатору. Артисти готують концерт, присвячений "Дню працівників торгівлі". Кращих працівників нагороджують грамотами та подарунками.
4. "Транспорт" - Правила вуличного руху. Машини їдуть по дорозі, пішоходи йдуть по тротуару, дорогу переходять по "зебрі". Машини заправляють на бензо
заправці. За рухом стежить міліціонер.

5. "Автосервіс" - Автослюсар виконує різну роботу по ремонту машин. Токар виготовляє нові деталі.

Квітень
1. "Перукарня" (жіночий і чоловічий зал) - Майстер стриже, робить зачіски, голить, освіжає одеколоном. Косметолог робить маски для обличчя. Гроші отримує касир.

2. "Зоопарк" - Звірів оглядає лікар-ветеринар, лікує хворих. Екскурсовод розповідає про тварин, їх звички, показує альбоми з фотографіями тих місць, де вони мешкають.

3. "Конструкторське бюро" - кресляр виконує різні плани.
4. "Театр" - Артисти виїхали з концертом до моряків, прикордонник
ів. Міжнародний день театру.

5. "Баржа" - Капітан стежить за курсом. Моряки чітко виконують його команди, рульовий стоїть біля керма, кок готує обід і годує команду.
6. "Космос" - Космонавти готуються до польоту: тренуються в спортзалі, проходять медкомісію. Командир корабля звіряє маршрут з картою-схемою, спостерігає за зірками в телескоп.
 Космонавтів вітають зі святом: роблять їм подарунки, показують для них концерт.

Травень
1. "Пароплав" - На дослідному судні вчені вивчають морське дно, рідкісних риб, морські течії. Є капітан, боцман, моряки, кок, радист.
2. "Бібліотека" - Читальний зал. Читач вибирає потрібні книги, бібліотекар видає йому їх по читацьк
ому квитку. Стежить за станом книг, ремонтує їх.
3. "Ательє" (будинок моди) - Кутюр'є робить ескізи моделей.
 Закрійник по ним розкроює тканину, робить викрійку. Кравчині шиють. Прасувальник відпарює тканину. Манекенщиця демонструє нову модель.

4. "Ферма" - Тваринники доглядають за вівцями, стрижуть їх, збирають шерсть. Готову шерсть відправляють на прядильні фабрики. З неї прядуть пряжу і відправляють на ткацькі фабрики і в магазини. До хворих тварин викликають ветеринара.

Овочівники вирощують з розсади овочі. Зайве здають в їдальню, магазин, на консервний завод.  проводять ярмарок.

5. "Школа" - Вчителі проводять уроки. Учитель фізкультури готується разом з учнями до спортивної олімпіаді. Директор школи перевіряє дисципліну, успішність.
6. "Космос" - Будівництво космічної ракети. Космонавти готуються до польоту на Марс. Беруть там проби грунту, в лабораторії проводять їх аналіз. На землі їх зустрічають друзі, родини. Після польоту їх перевіряють лікарі
.

Додаток № 3

Конспекти сюжетно – рольових ігор

Сюжетно – рольова гра «Салон краси»

Мета: Вчити дітей обирати собі роль, виконувати дії, які відповідають  обраній ролі. Вчити правильно називати професії, які зустрічаються в салоні краси та знати їх зміст; вміти передбачати результат власних слів, дій. Розвивати діалогічне, монологічне мовлення, вміння вислуховувати думку інших дітей, вміння стримувати емоції в непередбачених ситуаціях.

Ролі і їх дії:

-         адміністратор

-         перукар (робить зачіски, стрижки). Є жіночий, чоловічий перукар.

-         косметолог – візажист (робить масаж, косметичні процедури, макіяж).

-         візажист (здійснює професійний підбір макіяжу).

-         прибиральниця (прибирає зали, витирає пил, миє підлогу, підмітає).

-         майстер по манікюру (манікюр).

Матеріал: дзеркало, гребінець, каталоги зачісок, фарб, пляшечки від лаків, коробочки від шампуней, кремів, щіточки, фартушки, іграшковий фен.

Словник: косметика, візажист, грим, гримувати (покращення зовнішнього вигляду), макіяж, манікюр.

Підготовча робота:

-         дати дітям знання про салон краси, сформувати уявлення про професії людей, які там працюють, специфіку та зміст їхньої роботи; вчити доцільно використовувати іграшки або замінники.

Ознайомлення з грою під час занять та в повсякденному житті.

-         Дидактична гра «Що потрібно для роботи» (підбирати предмети, необхідні для певної професії).

-         Дидактична гра «Телефон» (вести діалог по телефону).

-         Дидактична гра «Відгадай за описом» (впізнавати професію за описом).

-         Екскурсія в перукарню. Спонукати дітей складати розповіді про побачене.

-         Конкурс маленьких перукарів «Найкраща зачіска» (вміти надавати назву зробленій зачісці).

СХД

-         Виготовлення альбомів «Жіночі зачіски», «Чоловічі зачіски».

-         Виготовлення рекламного плаката.

Робота з батьками:

-         Придбання необхідних речей для гри (одяг для перукарів, іграшок – замінників, придбання каталогів).

-         Відвідування батьків з дітьми перукарів.

Сюжетні лінії:

-         Відкриття салону краси

-         Готуємося до свята

-         Відвідування майстра по манікюру

-         Відвідування косметолога – візажиста

-         Навчання нового спеціаліста

-         Відвідувачі чекають своєї черги

-         Рекламування косметики.

Ігрові навички

-         Вести діалог між працівниками салону та відвідувачами;

-         Вміти розмовляти спокійно, не підвищуючи голосу, вживати чарівні слова;

-         Орієнтація в часі (знання по годиннику);

-         Кількісна та порядкова лічба;

-         Складання описових розповідей;

-         Придумування слів – рим, складання невеличких віршиків (для реклами).

Проблемні ситуації:

1.     Всі перукарі зайняті. Немає вільних місць.

2.     Не сподобалась зачіска відвідувачу.

 

Сюжетно – рольова гра «Модельне агентство»

Мета: Вчити дітей свідомо обирати собі роль, правильно її називати, знати рухові дії до неї. Вчити змінювати рольову поведінку в залежності від обставин: намагатись самостійно вирішувати завдання проблемного характеру: розвивати бажання спілкуватися, вміння висловлювати власну думку, а також вислуховувати і розумно сприймати думку інших. Розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння узагальнювати і аналізувати. Виховувати дружність, взаємну допомогу.

Ролі і їх дії:

-         Гример (коригує зовнішність людини).

-         Модель (людина, яка демонструє одяг).

-         Модельєр (розробляє костюми для показу).

-         Декоратор (відповідає за підбір і розташування декорацій).

-         Костюмер (підбирає костюми і стежить за їх станом).

-         Диктор (ведучий) (веде шоу).

-         Фотограф (фотографує моделей).

-         Звукооператор (відповідає за підбір і використання музичних творів).

-         Перукар (підбирає зачіску під костюм).

-         Директор (керує модельним агентством).

Матеріал: мікрофон, сукні, костюми, фотоапарат, декорації, праска, дошка для прасування, магнітофон, перукарські інструменти.

Словник: грим, гримувати – зміна зовнішнього вигляду згідно ролі;

Подіум – місце, де буде проведено показ одягу моделями;

Модельєр – розробляє одяг;

Декоратор – оформлювач студії.

Підготовча робота:

-         Дати дітям знання про модельне агентство, сформувати уявлення про професії людей, які там працюють, зміст їхньої роботи. Познайомити з обладнанням і навчити правильно використовувати його у даній ситуації. Вправляти в умінні вирішувати проблемні ситуації.

Ознайомлення з грою під час занять та в повсякденному житті:

-         Дидактична гра «Що потрібно» (підбирати предмети, необхідні для даної професії).

-         Дидактична гра «Чого не стало»  (визначити чого не стало для даної гри).

-         Дидактична гра «Підбери професію» (впізнати за описом професію).

-         Серія занять: «Зроби зачіску своїй подрузі», «Вибір сукні для показу».

-         Зустріч з моделями місцевого модельного агентства.

-         Екскурсія в мінімаркети, швейну фабрику, складання розповіді про оглянуті місця.

-         Конкурс малюнків: «Найкраща сукня».

-         Конкурс «Хто з дизайнерів краще оформить групову кімнату».

Ручна праця:

-         Виготовлення костюмів.

-         Виготовлення подіуму для показу мод.

Робота з батьками:

1.     Виготовлення рекламних буклетів.

2.     Костюми для святкового шоу.

3.     Декорації для показу.

Сюжетні лінії:

-         Підбір костюмів для моделей;

-         Підготовка моделей для показу;

-         Підбір обладнання та декорацій для проведення показу;

-         Підбір моделей для показу;

-         Замовлення реклами на ТБ;

-         Проведення показу мод.

Ігрові навички:

-         Вести діалог між працівниками агентства;

-         Правильно тримати поставу;

-         Дотримуватись встановлених ігрових правил, придумувати свої;

-         Дотримуватись моральних норм;

-         Складати описові розповіді.

Проблемні ситуації:

-         Під час підготовки до показу змішалися сукні

-         Одна з моделей захворіла

-         Модель затримується з виходом (диктор заповнює паузу).

 

Описание: 02cdda4da61b Додаток № 4

Картотека сюжетно-рольових ігор

Збираємося на прогулянку

Мета: розвивати у дітей вміння підбирати одяг для різного сезону, навчити правильно називати елементи одягу, закріпити загальні поняття «одяг», «взуття», виховувати турботливе відношення до оточуючих.
Обладнання: ляльки,  одяг
 для всіх пір року (для літа, зими, весни та осені), маленька шафа для одягу і стільчик.

Вік: 3-4 роки.

Хід гри: в гості до дітей приходить нова лялька. Вона знайомиться з ними і хоче пограти. Але діти збираються на прогулянку і пропонують ляльці йти з ними. Лялька скаржиться, що вона не може одягатися, і тоді діти пропонують їй свою допомогу. Дістають з шафи ляльковий одяг, називають його, вибирають те, що потрібно зараз одягнути по погоді. За допомогою вихователя у правильній послідовності вони одягають ляльку.

Магазин

Мета: навчити дітей класифікувати предмети за загальними ознаками, виховувати почуття взаємодопомоги, розширювати словниковий запас дітей: ввести поняття «іграшки», « меблі», «продукти харчування», «посуд».
Обладнання: всі іграшки
-  товари, які можна купити в магазині, розкладені на вітрині, гроші.

Вік: 3-7 років.

Хід гри: вихователь пропонує дітям розмістити  в зручному місці великий супермаркет  з такими відділами, як овочевий, продуктовий, молочний, хлібний та інші, куди будуть ходити покупці. Діти самостійно розприділяють ролі продавців, касирів, торгівельних робітників у відділах, розміщують товар  по відділам. Покупці приходять разом зі своїми друзями, вибирають товар, радяться  з продавцями, розраховуються на касі. В ході гри педагогу необхідно звертати увагу на взаємовідносини між продавцями і покупцями. Чим старші діти, тим більше відділів і товарів може бути в супермаркеті.

Іграшки у лікаря

Мета: вчити дітей догляду за хворими і користуванню медичними інструментами, виховувати в дітях уважність, чуйність, розширювати словниковий запас: ввести поняття «лікарня», «хворий»,«лікування »,«ліки», «температура», «стаціонар».

Обладнання: ляльки, іграшкові звірята, медичні інструменти: термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки з ліками, бинт, халат і чепчик для лікаря.

Вік: 3-7 років.

Хід гри: вихователь пропонує погбираються Лікар і Медсестра, інші діти беруть в руки іграшкових звірят і ляльок, приходять в поліклініку на прийом. До лікаря звертаються пацієнти з різними захворюваннями: у ведмедика болять зуби, тому що він їв багато солодкого, лялька Марійка прибила дверима пальчик і т. д. Уточнюємо дії: Лікар оглядає хворого, призначає йому лікування, а Медсестра виконує його вказівки. Деякі хворі вимагають стаціонарного лікування, їх кладуть в лікарню. Діти старшого дошкільного віку можуть вибрати кілька різних спеціалістів - терапевта, окуліста, хірурга та інших відомих дітям лікарів. Потрапивши на прийом, іграшки розповідають, чому вони звернулися до лікаря. У ході гри діти спостерігають за тим, як лікар лікує хворих - робить перев'язки, вимірює температуру. Вихователь оцінює, як діти спілкуються між собою, нагадує про те, щоб вилікувавші іграшки не забували дякувати  лікарю за надану допомогу.

 

Аптека

Мета: розширити знання про професії працівників аптеки: фармацевт робить ліки, касир - продавець продає їх,завідуюча аптекою замовляє потрібні трави та інші препарати для виготовлення ліків,

розширити словниковий запас дітей: «лікарські препарати», «фармацевт»,

«замовлення», «лікарські рослини».

Обладнання: іграшкове обладнання аптеки.

Вік: 5-7 років.

Хід гри:  проводиться бесіда про те, люди яких професій працюють в аптеці, чим займаються. Знайомляться з новою роллю –завідуючою аптекою. Вона приймає від населення лікарські трави і передає їх Фармацевтам,щоб вони приготували лікарські препарати. Завідуюча 

допомагає працівникам аптеки і відвідувачам розібратися в проблемних ситуаціях. Лікарські препарати видаються за рецептами.

 Ролі діти розприділяють самостійно, за бажанням.

 

Зоопарк

Мета: розширити знання дітей про диких тварин, їхню поведінку, харчування; виховувати любов, гуманне відношення до тварин; розшитими словниковий запас дітей.

Обладнання: іграшкові дикі тварини, знайомі дітям, клітки з будівельного матеріалу, білети, каси.

Вік: 4–5 років.

Хід гри: вихователь повідомляє дітям, що в місто приїхав зоопарк і пропонує піти на екскурсію. Діти купують білети в касі і йдуть в зоопарк. Там розглядають тварин, розповідають про те, де вони живуть, чим харчуються. В ході гри слід звертати увагу дітей на те, як потрібно поводитися з тваринами, як доглядати за ними.

Перукарня

Мета: познайомити дітей з професією перукаря, виховувати культуру спілкування, розширити словниковий запас.

Мета: залат для перукаря, накидка для клієнта, інструменти перукаря – гребінець, іграшкові ножиці, фен і т. д..

Вік: 4–5 років.

Хід гри: стук у двері. В гості приходить лялька Катя. Знайомится із дітьми і помічає в групі дзеркало. Лялька запитує дітей, чи немає у них гребінця? ЇЇ кіски розплелися, і вона хотіла б причесатися. Ляльці пропонують відвідати перукарню. Уточнюється, що там є декілька залів: жіночий, чоловічий, манікюрний, працюють хороші майстри.  Призначаємо перукарів, вони займають свої робочі місця. В салон ідуть інші діти та ляльки. Катя залишається задоволеною, їй подобається зачіска. Вона дякує і обіцяє прийти наступного разу. В процесі гри діти дізнаються про обов’язки перукаря.

Бібліотека

Мета: розшитими кругозір дітей, навчити правильно користуватися послугами бібліотеки, застосувати знання літературних творів, отриманих раніше на заняттях, закріпити знання про професію бібліотекаря, виховувати повагу до праці бібліотекаря та бережливе ставлення до книги, розширити словниковий запас дітей: бібліотекар, читальний зал.

Обладнання: книги, знайомі дітям, ящик з картинками, картотека, олівці, набори листівок.

Вік: 5–6 років.    

Хід гри: вихователь пропонує дітям пограти в бібліотеку.  Всі разом пригадують про те, хто працює в бібліотеці, чим там займаються. Діти самостійно вибирають 2 – 3 бібліотекарів. Інші діти розподіляються на декілька груп. Кожну групу обслуговує один бібліотекар. Він показує багато книг, але щоб взяти вподобану книгу, дитина повинна коротко розповісти про неї. Бібліотекарю необхідно бути уважнішим до відвідувачів, показувати ілюстрації до книг. Деякі діти виявляють бажання залишитися в читальному залі, щоб переглянути набори картинок, листівок. В кінці гри діти розповідають, як вони грали, які книги їм пропонував бібліотекар, що їм більше всього сподобалося.

Будівництво

Мета: познайомити дітей із будівельними професіями, звернути увагу на роль техніки, яка полегшує працю будівельників; навчити дітей будувати нескладні конструкції; виховувати дружні взаємовідносини в колективі; розширювати знання про особливості праці будівельників, збагатити словниковий запас: «кранівник», «зварювальник», «будівельник».    

Обладнання:   великий будівельний матеріал, машини, підйомний кран, іграшки для обігрування будівлі, картинки з зображенням людей будівельних професій.

Вік: 3–7 років.

Хід гри: Вихователь пропонує дітям побудувати великий дім для іграшок. Діти пригадують, які бувають будівельні професії, чим займаються люди на будівництві. Потім домовляються про будівництво будинка. Розподіляються ролі між дітьми: Будівельники – будують будинок, Водії – підвозять будівельний матеріал, Кранівник працює на підйомному крані. В ході будівництва слід звертати  увагу на взаємовідносини між дітьми. Будинок готовий, можуть поселятися нові жителі. Діти самостійно граються.

Космонавти

Мета: розширювати тематику сюжетних ігор, познайомити з роботою космонавта в космосі, виховувати сміливість, витримку, розширювати словниковий запас дітей: «космічний простір», «космодром», «відкритий космос».

Обладнання: космічний корабель і будівельний матеріал, інструменти для роботи в космосі, іграшкові фотоапарати.

Вік: 5–6 років.

Хід гри: вихователь   запитує у дітей, чи хотіли б вони побувати в космосі? Якою людиною слід бути, щоб полетіти в космос? (сильною, сміливою, розумною). Вихователь пропонує відправитися в космос, щоб залишити там супутник, який буде передавати на Землю сигнали про погоду. Також треба зробити фотографії нашої планети з космосу. Всі разом пригадують, що ще необхідно взяти з собою, щоб нічого не могло трапитися під час польоту. Діти обігрують ситуацію.

   Сім`я

Мета: формувати уявлення про колективне ведення господарства, сімейний бюджет, сімейні взаємовідносини, спільні дозвілля; виховувати доброзичливе, турботливе відношення до членів сімї, інтерес до їхньої діяльності.

Обладнання: всі іграшки, необхідні для гри в сім’ю: ляльки, меблі, речі і т.д..

Вік: 5–6 років.

Хід гри: вихователь пропонує дітям «пограти в сім`ю». Ролі розподіляються за бажанням. Сімя дуже велика. У бабусі скоро день народження. Всі готуються до свята. Одні члени сімї купують продукти, інші готують святковий обід, сервірують стіл, слідуючі готують розважальну програму   воспи­та­тель пред­ла­гает детям «поиграть в семью». Роли расп­ре­де­ля­ются по желанию. Семья очень большая, у Бабушки пред­с­тоит день рождения. Все хлопо­чут об устро­ении праздника. Одни Члены семьи заку­пают продукты, другие гото­вят праз­д­нич­ный обед, серви­руют стол, третьи подго­тав­ли­вают разв­ле­ка­тельную программу. В ходе игры нужно наблю­дать за взаимо­от­но­ше­ни­ями между Членами семьи, вовремя помо­гать им.

ЛІТЕРАТУРА

1.     Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/:наук.ред.та упоряд.О.Л.Кононко. – 2-ге вид., випр.. – К.: Світич, 2008.

2.     Абдулова Т. Игра: ее развитие на со- 1. временном этапе / Т.Абдулова // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 8. – С. 28-33

3.     Абраменкова В. 2.  В.  Во что играют наши дети [Текст]: игрушка и антиигрушка: науч.-попул. исслед. / В. В. Абраменкова. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Лепта, 2008. – 542, [1] с. : ил. – (В помощь родителям).

4.     Окерешко О. Гра у житті малюка // Психолог дошкілля . – 20011.- № 5.

5.     Коган И. Игра и игрушки. Зачем нужна игра? / И.Коган // Обдарована дитина. – 2007. - № 3. – с.45 – 52.

6.     Берк Л. Развитие ребенка / Л. Берк –  3. 6-е изд. – СПб: Питер, 2006. – 1056 с..:ил.

7.     Во что играют наши дети? Игры и  игрушки в зеркале психологии / Е. Смирнова и другие. – М. : Ломоносовъ, 2009. – 224 с.

8.     Філімонова Т.В Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті рр. ХІХ ст. – кін. 20-х рр. ХХ ст.): дис …канд. пед.наук: – 13.00.01 / Філімонова Тетяна Віталіївна. – К., 2003. – 170 с.

9.     Її величність гра: теорія і методика організації дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: зб. статей / ред. Г.С.Тарасенко. – Вінниця: ВДПУ ім.М.Коцюбинського, 2009. – 332 с.

10.                       Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Т.І. Поніманська – К.: «Академвидав», 2006. – 456 с.

Відділ освіти Уманської міської ради

Методичний кабінет

Дошкільний навчальний заклад

ясла-садок комбінованого типу № 12

Хлипало Марія Іванівна

Формування сенсорних еталонів

у дітей раннього віку

засобами дидактичних ігор

(дидактичний посібник)

Умань 2013

Автор: Хлипало Марія Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 12

Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор

У перші три роки життя закладаються найбільш важливі та фундаментальні людські здібності - пізнавальна активність, допитливість, впевненість в собі і довіра до інших людей, цілеспрямованість і наполегливість, уява, творча позиція.

У даному посібнику представлені розвивальні ігри, які сприяють формуванню  у малюків сенсорних еталонів та психічних якостей: уваги, пам'яті, спостережливості,

кмітливості.

Пропонований матеріал стане в нагоді вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

Схвалено рішенням педагогічної ради закладу, протокол №2

від 26. 11. 2012 р.

методичної ради міського методичного кабінету, протокол №2

від 18.12.2012 р.

Зміст

1. Вступ

2. Ігри на розвиток дрібної моторики рук

3. Ігри на розвиток сприймання форми і величини

4. Ігри на розвиток сприймання кольору

5. Ігри на розвиток сприймання звуків і тактильних відчуттів

6. Бібліографія

Вступ

Реформування системи дошкільної освіти, впровадженняДержавного стандарту дошкільної освіти спонукає переглянути зміст, методи і форми роботи з дітьми раннього віку.

Ранній вік – сензитивний, надзвичайно важливий і відповідальний період  розвитку дитини. У перші три роки життя закладаються найбільш важливі та фундаментальні людські здібності - пізнавальна активність, допитливість, впевненість в собі і довіра до інших людей, цілеспрямованість і наполегливість, уява, творча позиція.

Для дітей раннього віку - при створенні необхідних для цього умов - характерний прискорений темп сенсорного розвитку.

Сенсорний (лат. sensohum — орган чуттів) розвиток дитини — розвиток її відчуттів і сприймання, формування уявлень про властивості предметів (форму, колір, розмір, положення у просторі тощо).

У ранньому віці на сенсорній основі базуються всі лінії розвитку дитини.

Проблема сенсорного виховання дітей раннього віку залежить від  правильного підбору і проведення спеціальних дидактичних ігор, а також від розумного керівництва дорослого процесами пізнання навколишнього світу.

Дидактичні ігри - один із універсальних способів розвитку, виховання і навчання дітей. Вони приносять в життя дитини радість, інтерес, упевненість у собі і своїх можливостях.

Головна особливість дидактичних ігор полягає в тому, що завдання дітям пропонуються в ігровій формі. Діти грають, не підозрюючи, що отримують нові знання, закріплюють навички дій з різними предметами, вчаться спілкуватися зі своїми однолітками і з дорослими. Дидактичні ігри сприяють формуванню у дітей психічних якостей: уваги, пам'яті, спостережливості, кмітливості. Вони вчать дітей застосовувати наявні знання в різних ігрових умовах, активізують різноманітні розумові процеси і приносять емоційну радість дітям.

Ігри на розвиток дрібної моторики рук

«Веселі шнурочки”

Мета:розвивати дрібну моторику рук, орієнтування в просторі. Виховувати терпіння. Формувати вміння розстібати та застібати блискавку, нанизувати предмети відповідно до завдання. Закріплювати кольори, та рахунок «один», «багато».

Хід гри

В жовтій кишеньці знаходяться предмети-квіти для нанизування. Діти вибирають квіти і нанизують на шнурки.

Завдання:

1. Дістань із жовтої кишеньки квіти.

2. Нанизати квіти відповідно до

кольору шнурка.

3. Нанизати на одну сторону синього шнурка великі квіти відповідно до

кольору, а на другу сторону маленькі квіти.

4. Нанизати червоні квіти на червоний

шнурок, нанизати білі квіти на зелений шнурок і т. д.

5. Нанизати одну велику білу квітку і одну маленьку білу квітку на синій

шнурок(почергово)

6. Нанизати на білий шнурок багато великих червоних квітів, а на жовтий шнурок одну маленьку синю квітку і т. д.

7. Нанизати на жовтий шнурок одну білу квітку, а на зелений шнурок багато червоних квітів.

8. Нанизати  на синій шнурок одну білу квітку, а на червоний шнурок багато синіх квіток.

9. Нанизати на жовтогарячий шнурок  одну червону квітку, а на зелений шнурок нанизати багато жовтогарячих.

Ускладнення:

1. Якого кольору стрічку потрібно зав’язати на жовтому гудзику.

2. Якого кольору стрічку потрібно зав’язати на зеленому гудзику і т. д.

«Чарівний чобіток”

Мета: розвивати дрібну моторику рук, уяву, орієнтування в просторі. Виховувати цікавість до гри. Формувати вміння застібати і розстібати пасочки, зашнуровувати шнурки різних кольорів. Закріплювати кольори. Спонукати дітей дізнаватися, які предмети знаходяться в чобітку і визначати їх на дотик.

Хід гри

1. Застібнути і розстібнути синій пасочок вгорі.

2. Застібнути і розстібнути рожевий пасочок внизу.

3. Застібнути і розстібнути жовтий пасочок вгорі.

4. Застібнути і розстібнути червоний пасочок вгорі.

5. Зав’язати шнурок жовтого кольору.

6. Розв’язати шнурок і визначити предмети на дотик, які знаходяться в чобітку. Ускладнення: застібати і розстібати чобіток, зав’язувати стрічку на гудзику.

 

 «Цирковий слоник”

Мета: розвивати дрібну моторику рук, уточнення рухів пальців рук та концентрації уваги, орієнтування в просторі, мислення.  Удосконалювати вміння застібати та розстібати великі ґудзики,  зав’язувати шнурівки, застібати застібки на липучках та вміння плести косички. Закріплювати кольори.

Хід гри

Діти одягають і роздягають слоника.

1. Застібни зелений ґудзик на піджаку (жовтий).

2. Застібни синій ґудзик жовтою петелькою (червоний ґудзик зеленою петелькою).

3. Зав’яжи рукав червоною стрічкою 

(синьою).

4. Зроби масаж рукам слоника (ногам).

5. Заплети косички біля рожевого

ґудзика (бузкового).

6. Відстебни жовту липучку на нозі

(зелену липучку).

7. Зав’яжи бантики вгорі на косичках.

«Сонячна полянка”

Мета:розвивати дрібну моторику, увагу, мислення. Виховувати вміння досягати результату. Формувати вміння застібати і розстібати кишеньки різними застібками (липучками, гачечками).  Закріпити зав’язувати кольорові стрічки та застібати маленькі гудзики. Спонукати дітей до творчості.

Хід гри

1. Розстібни кишеньку на липучці і достань прищіпки.

2. Прикріпи промінчик до сонечка (діти

вибирають кольори).

3. Розстібни кишеньку з гачечками і дістань

квіточки.

4. Застібни квіточку на рожеві ґудзики.

5. Застібни квіточку на сині ґудзики.

6. Зав’яжи стрічки (називати кольори

гудзика,  стрічки).

Ускладнення: причіплювати прищіпки

однією рукою, а відчіплювати іншою

рукою.

 «Збери гусінь»

Мета: розвивати дрібну моторику рук. Вдосконалювати вміння розрізняти основні кольори.

Матеріал: шнурки 4 кольорів(синій, жовтий, червоний, зелений),  кришечки або буси великі.

Хід гри

На столі покладені 4 шнурка, та кольорові кришечки. Запропонувати дітям розсортувати їх за кольорами. Потрібно зібрати гусінь, пронизуючи шнурок

через отвір кришечки.

1. Зібрати гусінь червоного кольору.

2. Зібрати гусінь жовтого кольору.

3. Зібрати гусінь синього кольору.

4. Зібрати гусінь зеленого кольору.

Виготовляючи гусінь можна чергувати кришечки за кольором, використовуючи один або два

кольори тощо. Кришечки можна замінити намистинками, зробивши їх з фломастерів, котушок з під ниток, невеличкі за довжиною макаронів.

«Іграшковий потяг»

Мета: сприяти розвитку дрібної моторику рук та кольорового сприйняття.

Матеріали: котушки з кольоровими нитками, 2-3 широкі стрічки або смужки цупкого паперу, м’який дріт.

Хід гри

Показ вихователем, як потрібно зробити потяг:

нанизати котушки на дріт, кінці дроту зав’язують на вузол. Потім будують рейки: скласти стрічки або смужки цупкого паперу. Під час нанизування  називати колір кожної котушки. Спочатку нанизує вихователь, а потім дитина. Кожна дитина по черзі катає потяг з «котушок» «залізничним» шляхом.

«Мухоморчики»

Мета: розвивати дрібну моторику пальців рук, пам'ять, мислення, увагу. Вчити викладати  дітей кришечки на кружечки, зображені на шапочках мухоморчиків та вправляти в розрізненні і називанні кольорів – жовтий, червоний, зелений, синій, білий, жовтогарячий, білий.

Матеріал: площинне зображення грибів з кружечками певного кольору на шапочках, різнокольорові кришечки.

Хід гри

Діти отримують зображення гриба з кружечками певного кольору, кришечки різних кольорів. Пропонується прикрасити шапочку мухомора, накладаючи кришечки на кружечки.

Можна використовувати різні зображення для гри, наприклад, чашка, новорічна ялинка, метелик, лялькова сукня, шапочка клоуна, квіти тощо

 «Катання з лотка кольорових кульок»

Мета: розвивати дрібну моторику рук. Навчити дітей зосереджено грати однією іграшкою 3-5 хвилин, виконувати дії, показані вихователем, розуміти слова «покатай», «кульку», «поклади»,  «кошик».

Матеріали: лоток, кулька, кошик.

Хід гри

На лотку лежать 6-8 кульок червоного і синього кольору (можна дати поєднання двох інших кольорів – жовтий - зелений і т. п.). Дитині дають можливість пограти кульками, як йому хочеться.  Потім діти з невисокого лотка скочують по черзі кульки, примовляючи: «От як котиться кулька!».

Потім вихователь пропонує дитині: «Покатай кульку! Ще покатай кульку!».     

Якщо дитина уміє катати кульку, то наступного разу замість лотка дають два

кошики і вихователь показує, як можна перекладати кульки з одного кошика в інший і промовляє: «Покладу в кошик кульку! Потім ще покладу кульку». Далі завдання виконує дитина.

 
 

«Хто сховався у пісочку»

Мета: сприяти розвитку дрібної моторики та активізувати цікавість.

Матеріали: іграшкові ємності з розсипчастим піском(відерця, каструльки, підноси тощо), дрібні яскраві іграшки або аналогічні предмети.

Хід гри

Ця гра проводиться на ігровому майданчику або пісочниці. Вихователь роздає різні ємності з піском, в якому заховані дрібні іграшки або яскраві предмети, і повідомляє дітям, що тут в пісочку є цікаві речі. Потім вихователь спонукає дітей відкопати руками та знайти на дотик речі, що «сховалися» у їхніх відерцях з піском.

 

«Незвичайні пірамідки»

Мета: сприяти розвитку дитячої фантазії та уяви, умінь класифікувати, удосконалювати дрібну моторику рук.

Матеріали: коробки з ґудзиками різного розміру та кольору, соломинки, пластилін.

Хід гри

Вихователь закріплює соломинку у

вертикальному положенні, ввіткнувши їх в

бруски пластиліну і роздає дітям. Пояснює,

 що це основи для пірамідок, які вони 

будуватимуть з ґудзиків. Потім вихователь

спонукає малят збудувати різні ґудзикові

пірамідки.

Варіанти гри: зібрати пірамідки з ґудзиків одного кольору, одного розміру, або розташувати ґудзики в порядку зменшення їх розміру: від найбільшого

(внизу) до найменшого(вгорі пірамідки). Можна запропонувати розмістити в

пірамідці почергово ґудзики двох кольорів (наприклад, білого і чорного).

«Гудзикова мозаїка»

Мета: розвивати дрібну моторику рук, уяву. Вдосконалювати знання дітей про основні кольори.

Матеріали: ґудзики різних кольорів та величини, шнурівка.

Хід гри

Розглянути різноманітні ґудзики.

Назвати кольори. Вихователь запропоновує дітям завдання:

- нанизати ґудзики червоного кольору;

- нанизати почергово синій і  жовтий ґудзики;

 
 


- нанизати  почергово великий і маленький;

- нанизати тільки червоні ґудзики (сині, зелені і т. д.)

 «Посуши шкарпетки»

Мета: формувати вміння маніпулірувати предметами. Закріпити основні кольори та розміри предмета.

Матеріали: мотузки з прищіпками(велика, маленька, найменша), шкарпетки трьох кольорів.

Хід гри

В гості до дітей прийшла лялька Катя і просить допомогтирозвішати шкарпетки на мотузках. Завдання:  Потрібно розвішати сині шкарпетки на великій мотузці, жовті шкарпетки на маленькій мотузці, а червоні на найменшій мотузці

 

Дидактичні ігри на розвиток сприйняття форми і величини предметів.

«Тактильний мішечок»

Мета: розвивати дрібну моторику рук, концентрацію уваги. Вдосконалювати знання дітей про геометричні фігури.  Закріпити кольори та спонукати дітей знаходити фігури відповідно до вказівки вихователя.

Матеріал: кольорові мішечки з прозорою плівкою та вмістом рису і кольоровими фігурками(геометричні форми).

Хід гри

Дитина може просто теребити мішечок в руках, тренуючи пальчики. Але можна давати відповідні завдання:

1. Візьми червоний мішечок і знайди  круги.

2. Візьми синій мішечок і знайди квадрати.
3. Візьми зелений мішечок і знайди

прямокутники.

4. Візьми жовтий мішечок і знайди овали.

Можна знаходити в червоному мішечку сині фігури. Можна робити тематичні мішечки або

мішечки різної форми.

 

«Кольорові доріжки»

Мета: розвивати уяву. мислення. Закріплювати вміння  групувати однорідні предмети і співвідносити різнорідні предмети по кольору.

Матеріал: панно з кольоровими доріжками (4 кольори), предметні картинки (машинка червона, літак синій, квітка жовта і т. д.)

Хід гри

1. Викласти предметні картинки на синю доріжку(картинки повинні відповідати кольору доріжки.

2. Викласти предметні картинки на жовту доріжку(картинки повинні відповідати кольору доріжки

3. Викласти предметні  картинки на червону доріжку(картинки повинні відповідати кольору доріжки.

4. Викласти предметні картинки на зелену доріжку(картинки повинні

відповідати кольору доріжки.

 

«Повітряні кульки»

Мета: розвивати дрібну моторику рук, вміння розрізняти і називати основні кольори (червоний, жовтий, синій, зелений). Закріпити вміння називати величину предметів. Формувати вміння порівнювати геометричні фігури за кольором і розміром, знаходячи ознаки подібності, відмінності і відображати в мові.

Матеріали: кульки різні по кольору і величині. Стрічки короткі і довгі.

Хід гри

1. Розглянути предмети, які знаходяться в коробочці:

- Що це?(повітряні кульки)

- Які кульки?(довгі і короткі)

2. Довгі стрічки прив’язати до великих кульок, короткі стрічки прив’язати до маленьких кульок

 
 

 

 «Кольорові кульки»

Мета: розвивати координацію рухів та вміння прокочувати кульки у ворітця, увагу, пам'ять. Виховувати почуття прекрасного. Формувати вміння впізнавати кольори і правильно називати їх. Ознайомити з властивостями кульки (кругла, котиться, її можна прокотити у ворітця, кульки різного кольору – синього та жовтого). Спонукати дітей розкласти кульки у відповідну ємкість за кольором.

Матеріал:  машина , іграшкова собачка. кульки різного кольору, ворітця такого самого кольору, чотири ємкості основних кольорів.

Хід гри

Створити ігрову ситуацію(в гості  приходить собачка і привозить на машині кольорові кульки)

Собачка вітається з дітьми і пропонує розглянути подарунки, які знаходяться на машині.

Вихователь: -  Що це?

Вихователь: -  Якого вони кольору?

Вихователь: - Що можна ними робити?

Вихователь пропонує дітям прокочувати кульку у ворітця, попередньо розглянувши кульки і ворітця. Діти беруть кульки з машини, називають колір та прокочують у ворітця (вихователь перший показує), а собачка підхвалює їх.

Вихователь: -  Діти ви так гарно прокочували кульки, але потрібно ці кульки зібрати у відерця. У синє відерце збираємо сині кульки, а в жовте відерце - жовті кульки, червоне відерце - червоні кульки, зелене відерце -  зелені кульки.

«Гра з віконечками»

Мета: розвивати логічне мислення, уяву. Вдосконалювати знання дітей про геометричні фігури. Закріпити назви тварин.

Матеріали: карточки-будиночки з тваринами.

Хід гри

На столі розкладені карточки-будиночки з тваринами. Спочатку вихователь називає кожну тварину і фігуру, в якій вони живуть.

Наприклад: конячка живе у хатинці з квадратним вікном, собачка живе в  хатинці з трикутним вікном, свинка живе в хатинці  круглим вікном і т. д.?

Потім дитина сама повинна закрити будиночки відповідними віконечками. Потім не відкриваючи віконечок, дитина повинна відповісти на питання:

- Де живе конячка?

- Конячка живе в будинку з квадратним

вікном.

- Де живе собачка?

- Де живе кішка?

 

 

«Великий – маленький»

Мета: учити порівнювати і групувати предмети по величині.  

Хід гри

На столі кубики двох розмірів одного кольору, по 5 великих і 5 маленьких. Завдання: з одного боку розташувати великі кубики, а з другого боку маленькі кубики. Теж саме проробляють з будь-якими іншими іграшками.

 

«Збери у відерця»

Мета:розвивати логічне мислення, уважність. Формувати вміння відбирати предмети по величині.

Матеріал:площинні відерця: великі і маленькі; силуети  овочів: картопля, морква, огірки, буряк.

Хід гри

Вихователь пропонує дітям підійти до столиків і розглянути, що на ньому знаходиться.

- Що це?(відра). - Які вони?(великі і маленькі). – А це що?(морква, картопля, огірки, буряки). – А які вони?(великі і маленькі)

 Хлопчики беруть великі відра , а дівчатка маленькі відра і виконують завдання:

1. Відібрати велику моркву у велике відро, а маленьку у маленьке відро.

2. Відібрати великий огірок у велике відро, а маленький у мале відро.

3. Відібрати великий буряк у велике відро, а маленький  у мале відро.

4. Відібрати велику картоплю у велике відро, а маленьку у мале відро.

 «Розсортуй рукавиці»

Мета: розвивати увагу та формувати вміння знаходити подібність і відмінність.

Матеріали: картки з намальованими рукавицями з різними візерунками.

 
 


Хід гри

 

Діти розглядають  2—3 картинки, на яких намальовані рукавички з різними узорами. Потрібно підібрати пари по узорах або по інших прикрасах (смужки, квіточки, , кружечки і так далі). Кожна дитина просить у свого сусіда справа картку і порівнює її з тими, які лежать перед ним. Якщо у нього виявляється пара, він її відкладає. Якщо пари немає, картинки залишаються у нього. Наступний хід робить той, хто сидить з лівого боку. І так по кругу. Закінчує той, у кого не залишиться жодної непарної картинки. вихователь перевіряє правильність виконання завдання.

«Мозаїка»

Мета: розвивати координацію рухів, орієнтацію в просторі. Формувати вміння дітей накладати на картинку предмет, що підходить за формою та кольором, закріплювати знання про кольори. Дати можливість відчути предмет на дотик. Збагачувати словник дітей.

Матеріали: килимок з нашитими предметами з тканини. Окремо предмети аналогічного зразка з 7 кольорів і кожний двох розмірів.

Хід гри

Розглянути килимок, на якому нашиті певні предмети з тканини. Назвіть їх, визначте колір. На столі розкладені аналогічні предмети. Діти розглядають їх, визначають колір. Серед розкладених вихователь пропонує знайти певний предмет(яблуко, ялинку, чашку і т. д.)  такого ж кольору, як на килимку і накласти предмет на зразок. Ускладнення: щоразу додавати по 2-3

предмети (відповідно до зразка вихователя).

Коли діти впораються із завданням, дати предмети двох розмірів (один за зразком вихователя, другий більший або менший).

«Красуні мотрійки»

Мета: розвивати дрібну моторику рук, увагу, пам'ять, мислення та зорове сприйняття. Формувати вміння групувати предмети по заданим ознакам. Закріпити вміння співвідносити по величині різнорідні предмети.

Матеріал: предметні  мотрійки, квіти, кошики 3х розмірів.

Хід гри

Із чарівної скриньки діти достають три мотрійки: велику, маленьку, найменшу.

1. Викласти мотрійки  по величині.

Дістаю з чарівної скриньки кошики і квіти

2. Підібрати кошик і квітку такої ж величини, як і мотрійка У кінці гри дітям пропонується посадити мотрійок поряд на столі, нагадуючи, що у кожної є своє місце. Вихователь просить дітей по черзі принести мотрійку.

 

 «Порівняй»

Мета: розвивати увагу, вміння дітей розрізняти та бачити схожість предметів.  Закріпити величину предметів.

Матеріали: різні іграшки: коробочка, сонечко, зайчик, білочка, машинки (маленька і велика).

Хід гри

Поставте перед дитиною дві іграшки. Дитина повинна сказати чим вони схожі  і відрізняються між собою. Наприклад, зайчик має довгі вуха,

білочка короткі, хвостик у зайчика маленький,  а у білочки великий. Коробочка квадратна, а сонечко кругле.

Одна машинка велика, а друга маленька. Іграшки можна час від часу замінювати на інші.

«Віднайди будиночок»

Мета: розвивати навички порівняння. формувати вміння визначати предмети відносно інших(великий, маленький, найменший).

Матеріали: макети ляльок трьох розмірів, макети будиночків трьох розмірів.

Хід гри

- Наші ляльки, назбиравши грибів, поверталися з лісу додому. Але ніяк не могли знайти своїх будинків давайте ми їм допоможемо. На столі  стоять макети ляльок трьох розмірів та макети будиночків трьох розмірів.

Потрібно знайти будиночок великої ляльки, маленької ляльки та найменшої ляльки.

- В який будиночок піде велика лялька?

- В який будиночок піде маленька лялька?

- В який будиночок піде найменша лялька?

Ускладнення: можна знаходити будинок не тільки по величині, але ще по кольору. Наприклад, знайти будинок такого ж кольору, як плаття дівчинки та такої ж величини як лялька.

Дидактичні ігри на розвиток сприймання кольорів.

 «Розфарбуй предмет в потрібний колір»

Мета: закріпити чотири основні кольори та співвідносити картинку з прозорим квадратиком.

Хід гри

Вихователь пропонує дітям до кожної картинки підібрати кольорову кишеньку і розфарбувати її. Після розфарбовування назвати кольори предметів: наприклад, жовте курча,  зелена жаба, синя машина, червона квітка. 

 

«Розфарбуй предмет в зелений колір”

(колір можна змінювати)

Мета: вправляти в умінні підбирати картинку по кольору.

Хід гри

Вихователь запитує дітей, якого кольору прозорі кишеньки лежать на столі(жовтого). Пропонує розфарбувати предмети в жовтий колір. Діти називають якого кольору вийшли в них предмети.

 

« Який предмет можна розфарбувати в різні кольори»

Мета: закріпити знання дітей чотирьох основних кольорів та умінні співвідносити картинку з прозорими кишеньками.

Хід гри

Вихователь пропонує уважно подивитися на картинки і вибрати той предмет, який можна  розфарбувати декількома кольорами. Діти здогадуються, що це листок і розфарбовують листочки в різні кольори з допомогою прозорих кишеньок. Називають якого кольору вийшли листочки.

Вихователь цікавиться у дітей, чому прозору кишеньку синього кольору діти не

використали (листя сині не бувають).

 

 «Знайди зайву картинку»

Мета: розвивати увагу, логічне мислення та закріпляти знання 4х кольорів.

Хід гри

Вихователь пропонує дітям уважно подивитися на кольорові картинки і здогадатися, яка картинка зайва. Чому?(наприклад, зайве яблуко, тому що воно червоне, а всі предмети розфарбовані в зелений колір). Вихователь пропонує змінити ситуацію, щоб було правильно(поміняти червоне яблуко на зелене)

 

«Чого не стало»

Мета: розвивати здібність концентрувати увагу, закріплювати знання 4х основних кольорів.

Хід гри

На столі перед дітьми викладенні декілька картинок (від 3х штук, в залежності від можливостей дітей, картинки можуть бути різними по лексичним темам або різними по кольору). Дітям пропонується розглянути і запам’ятати картинки. Можна спитати дітей, що вони бачать перед собою. Добиватися від дітей, щоб вони називали предмет і його властивості: жовтий листок, зелена жаба, червоні квіти. Потім вихователь пропонує дітям закрити очі. В цей час вихователь прибирає одну картинку і пропонує дітям відкрити очі і відгадати якої картинки не стало. Вихователь добивається від дітей повної відповіді:

- Не стало червоних квітів.

 

«Чергування картинок по кольору»

Мета: розвивати логічне мислення і увагу. Формувати вміння чергувати картинки по кольору, виявляючи закономірність.

Хід гри

Вихователь пропонує дітям розглянути викладені в ряд різнокольорові помідори і подумати, який помідор потрібно викласти наступним, щоб продовжити ряд.

При цьому вихователь пропонує дітям розмірковувати вголос.

- Жовтий помідор, знову червоний помідор, наступним потрібно викласти жовтий помідор.

 «Підбери по кольору»

Мета: розвивати вміння співвідносити предмет і колір та закріплювати знання 4х основних кольорів.

Хід гри

Вихователь на мольберті виставляє по черзі кольорові предмети. Діти достають

із кошика кольорові прозорі кишеньки того ж кольору, що і квадрат. Називають колір. Вихователь пропонує дітям розфарбувати предмети у вибраний колір

картинки спеціально підібрані так, що даний колір підійде не до кожної

картинки. Потім діти називають предмети, які розфарбували в синій колір.

- Синя рукавиця, синя каструля, синя хмара.

 «Художник допустив помилки. Виправ їх»

Мета: розвивати спостережливість, закріплювати знання 4х основних кольорів.

Хід гри

Вихователь розповідає, що художник намалював картину і навмисно допустив помилки. Пропонує дітям уважно розглянути  картину і назвати, що намальовано на ній не так. Потім просить дітей виправити помилку(діти розфарбовують вибраний предмет в потрібний колір і виправляють в картині неточність).

Що ви діти змінили? Чому?( дерево з синіми листочками замінили на дерево з зеленими листочками, тому, що так не буває

«Курчатко іде гуляти по кольоровій доріжці»

Мета: розвивати дрібну моторику пальців та цікавість до експериментування. Закріплювати знання 4х кольорів. Вправляти в умінні називати ознаки предметів( зелений, червоний, жовтий).

Матеріали: дерев’яна паличка, а на кінці – курчатко, прозорі зшиті кишеньки (червоне, зелене, жовте).

Хід гри

- Діти до нас в гості прийшло курчатко.

- Воно сумне, тому що не знає, якого кольору воно повинне бути. Давайте йому допоможемо. Вихователь пропонує дітям допомогти курчатку прогулятися по кольоровій доріжці і вибратипотрібний колір. Курчатко по черзі замальовується в різні кольори. Діти називають результат замальовки, приходять до висновку: буває таке чи ні. Діти: - Вийшло зелене курчатко.

- Такого не буває. Іде курчатко по доріжці

далі.

- Вийшло червоне курчатко. Такого не буває. Іде курчатко по доріжці далі.

- Вийшло жовте курчатко. Таким воно повинне бути.

Вихователь:

- Діти, якого кольору буде наше курчатко?(жовтого).

«Відлови кульку»

Мета: розвивати координацію рухів, дрібну моторику. Вправляти в умінні слухати і виконувати завдання. Закріпити назву основних кольорів.

Обладнання: 4 відерця. 4 сачки, кульки (4х кольорів: синій, зелений, червоний, жовтий), миска з водою.

Хід гри

Вихователь пропонує  вибрати сачки.

Завдання:  

1. Відловити жовтим сачком жовті кульки

у жовті відерця.

2. Відловити синім сачком сині кульки у

сині відерця.

3. Відловити червоним сачком червоні

кулькиу червоні відерця.

4. Відловити  зеленим сачком зелені

кульки у зелені відерця.

Вихователь запитує кожну дитину:

- Якого кольору виловили кульки?

- В який колір відерця вкинули зелену кульку і т. д.?

«Збери букет»

Мета: розвивати зорове сприйняття та вміння співвідносити предмети по кольору і групувати їх.

Матеріали: картинки з вазами, квіти на липучках, полянка.

Хід гри

Робота проводиться індивідуально або групою дітей. Перед дітьми галявина з кольоровими квітами і картини з вазами.

Дитина збирає букет. Розставляючи у  вази квіти, дитина називає колір квітки і

співвідносить з кольором вази.

 

 

 

«Одягни гарно ляльки»

Мета: розвивати мовлення. Вправляти в називанні предмета, його колір та вживанні різних граматичних форм.

Матеріали: ляльки, одяг ляльок.

Хід гри

Вихователь розвішує або розкладає одяг ляльок (плаття, фартушки, хусточки,

шапочки, сумочки) так, щоб добре було видно, і звертається до дітей: «Ось

скільки красивих платтів, фартушків, хусточок — все це для наших ляльок!

Давайте одягнемо їх, щоб вони були

нарядні!»  Перед дітьми на столику або

на килимі 2—3 ляльки. Звертаючись до малят, вихователь запитує: «Якого кольору сукню виберемо для ляльки Олі?» Після загального питання задається питання окремим дітям. «Наташа, ти якого кольору  сукню хочеш для ляльки? А ти, Ніна?» І так далі. При активній участі дітей вибирається сукня для кожної ляльки.

Вихователь порівнює сукні ляльок і звертає увагу на те, які вони красиві. Потім так само підбираються фартушки. Але педагог ставить вже інше питання: «Якого кольору фартушок підійде до синього плаття Олі? До червоного плаття Тані?» Плаття, фартушки, туфлі і так далі надівають на ляльок самі діти. Вихователь стежить, щоб кожен взяв в цьому якусь участь, надав допомогу товаришу – приніс річ, застебнув ґудзик.

«Мандрівка кольорових м’ячиків»

Мета: розвивати дрібну моторику рук. Виховувати вміння гратися разом. Вдосконалювати знання дітей про кольори. Вправляти в умінні узгоджувати іменники з прикметниками.

Матеріали: ігрове панно, гумові кольорові  м’ячики, повітряні кольорові кульки, кольорові доріжки.

Хід гри

Перед грою вихователь читає вірш про м’ячик. Після цього діти обстежують гумові м’ячики , знаходять доріжки за кольором. Кожна дитина прокочує м’ячик у напрямок повітряної кульки такого ж кольору.

Варіанти гри:

1. Дитина прокочує м’ячик правою рукою, а в зворотному напрямку прокочує лівою рукою. Як ускладнення діти промовляють: «Я кочу зелений м’ячик до зеленої кульки. Я кочу червоний м’ячик по зеленій доріжці».

2. Панно можна використовувати для закріплення навичок узгодження іменника з прикметниками. Дитина прокочує м’яч до кульки і називає предмети  такого ж кольору як м’яч(на кульках накладені різноманітні предмети) наприклад: сонечко жовте, кульбабка жовта, лимон жовтий тощо.

«Такий же»

Мета:  спонукати дітей віднаходити предмет такого ж кольору.

Матеріали: кубик синього кольору, відра, м’ячики, машинка.

Хід гри

Візьміть кубик синього кольору. Попросіть дитину дати вам такий же

м’ячик, таке ж відро,  таку ж машинку. Предмети можна міняти, добавляти.

 
 

 «Намалюй картинку»

Мета: розвивати вміння визначати місце розташування предметів. Вдосконалювати вміння дітей використовувати в своїй мові слова: всередині, над, під, вверху, внизу.

Матеріали: картинки розмальовки, прозорі кишеньки квадратики.

Хід гри

Перед дітьми білий лист паперу і кольорові картинки. дітям пропонується уявити, що вони художники.

- Намалюємо вверху сонечко(діти розташовують картинку вверху).

- Якого кольору сонце(жовте).

- Намалюйте в середині дерево з зеленими листочками(діти розташовують

картинку посередині).

- Під деревом намалюйте синю квітку і зелену гусінь(діти розташовують картинки під деревом).

- Над деревом намалюйте червоного метелика( діти розташовують картинку над деревом).

Можна міняти картинки відповідно до пір року.

 

Ігри на розвиток сприйняття  звуків і тактильних відчуттів.

«Шуршалочки»

Мета: розвивати мислення, тактильні відчуття, слухове сприйняття «тихо-гучне», створити радість – емоційний настрій у дітей.   

Матеріал: 2 гарних коробочки ( велика і маленька),   шуршалочки - метелики на мотузочку, бантики. серпантин, кульки (великі і маленькі).

Хід гри 

Діти ось красиві коробочки. Одна велика, друга маленька, а в них щось лежать.    Послухайте, що там шарудить? (вихователь трясе коробочку) Що ж там? Шуршалочки. Давайте подивимося.

Які шуршалочки лежать у великій коробочці? Які шуршалочки лежать у маленькій коробочці? Хлопчики буруть великі шуршалочки, дівчатка маленькі шуршалочки  Поглянете які вони красиві. Шуршалочки уміють співати пісеньку. Давайте пошарудимо «тихо-голосно» (повторити 3-4 рази). Тепер помнемо. Що робить шуршалочка? Шарудить.    Покладіть шуршалочку на долоньку і погладьте її. Шуршалочки легенькі, повітряні, вони уміють літати. Покладіть її на свою долоньку. Носиком набираємо повітря, а ротом видихаємо прямо на шуршалочку (вправа на дихання, полетіла шуршалочка (повторюємо вправу 3-4 рази) .  

"Шумні футлярчики "

Мета: розвивати фонемне сприйняття.

Матеріал: футляри від кін дер-сюрпризів наповнені різними предметами: бісером, крупою, монетами і тому подібне.

Хід гри

Вихователь перед дітьми викладаються 3-4 футляри. Просить дітей відвернутися, а педагог тим часом трясе одним з футлярів. Дитина повертається і перевіряє звучання кожного футляра. Якщо дитині не вдається відгадати яким з сюрпризів дзвеніли, тоді пропонуємо відгадати з двох. У міру засвоєння гри  збільшуємо кількість футлярів.

 
 

 

«Згадай відчуття»

Мета:  розвивати уяву та спонукати дитину відчувати предмети на дотик.

Матеріал; пір’їнка, рукавичка, іграшка тощо.

Хід гри

Вихователь проводить по руці дитини різними предметами. Потім повторює дотик

при закритих очах.

Завдання:  пригадати відчуття , яке було при дотику певного предмета, і назвати предмет яким воно викликано.

 

 

 

 

«Комора білочки»

Мета: сприяти розвитку тактильних відчуттів. Знайомити дітей з природним матеріалом. Вправляти в умінні правильно називати слова, що означають назву предмета.

Матеріали: іграшкова білочка, чарівна торбинка, три блюдечка, різний природний матеріал.

Хід гри

В гості приходить білочка і просить відгадати загадку:

Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька,

Прудкі стрибають ніжки, їсть шишки та горішки.

Потім вихователь розповідає, що білочка живе у лісі і запасає на зиму свої улюблені ласощі – горіхи та шишки. На столі на блюдечках покладені ласощі для білочки і просить назвати їх. Вихователь пропонує спробувати ці ласощі на дотик, які вони? Після дослідження

все з блюдечок пересипається в торбинку та перемішується.

Вихователь говорить:

- В комірчині в білки темно і вона не може побачити, що саме там лежить, от і просить у дітей допомоги.

Завдання: дістань маленьку шишку, горіх і т.д. 

Дитина на дотик знаходить відповідний предмет і витягує з торбини.

Бібліографія:

1. Базовий Компонент дошкільної освіти (нова редакція), 2012 р.

2. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего

возраста – М.: Просвещение, 1983. – 96 с.

3. Венгер Л.А. Виховання сенсорної культури дитини від народження до 6 років: Кн. для вихователя дит. саду / Л.А. Венегеров, Е.Г.Пілюгіна, Н.Б. Венгер. Під ред. Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1995. - 144 с.

4. Жічкіна А. Значущість гри в розвитку людини / / Дошкільне виховання. - 2002 № 4. з 2-6.

5. Пілюгіна В.А. Сенсорні здібності малюка: Ігри на розвиток сприйняття кольору, форми, величини у дітей раннього віку: Кн. для вихователів дит. саду і батьків. -М.: Просвіта: АТ "Учбов. Мет.", 1996. - 112 с.

6. Сенсорне виховання в дитячому садку: Посібник для вихователів / Под ред. М.М. Подд'якова, В.М. Аванесова. - 2-е вид., Испр. і доп.- М.: Просвещение, 2001. - 192 с.

7. Сенсорне виховання дітей раннього віку через сприйняття кольору / / Перші кроки: (Модель виховання дітей раннього віку). - М.: 2002 - с. 303-310.

8. Формування сприйняття у дошкільника / Под ред. А.В. Запорожця, Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1990 - 280 с.

9. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. - К.: Томіріс, 1997. - 176с.

10. Галанова Т. В. Розвиваючі ігри робилися із малюками до 3-х років. Популярний посібник для батьків і сучасних педагогів. – Ярославль: Академія розвитку, 1996. – 240 з.

 

baner3D
 
400
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Годинник

лічильник відвідувань

5350178
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
101
274
375
5346709
8273
7287
5350178

Ваша IP адресса: 66.249.79.79
Server Time: 2020-05-26 06:43:16

Наші друзі

baner4

baner5