Get Adobe Flash player

Головне меню

Корисні посилання

baner1

baner2 

baner3

baner6

Умови прийому

в дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад №12 зараховує дитину, як правило, з вересня місяця поточного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

- свідоцтва про народження дитини;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

   

І. ОБОВ`ЯЗКИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Дошкільний навчальний заклад зобов’язується:

1. Ознайомити батьків (осіб, що їх замінюють) із статутом ДНЗ, правилами внутрішнього трудового розпорядку

2. Надавати послуги п’ять днів на тиждень: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з денним перебуванням з 7.30 до 18.00.
3. Організовувати роботу чергової групи для дітей 3 –
6(7) років з 7.00 до 19.00 години (на підставі додатково поданих заяв).
4. Забезпечити дитині належний нагляд.
5. Нести відповідальність за здоров’я та життя дитини.
6. Сприяти різнобічному розвитку дитини відповідно до законодавчих документів України з дошкільної та початкової освіти.
7. Створювати оптимальні психолого-педагогічні умови для навчання дітей.
8. Організовувати гурткову роботу з художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, лінгвістичного напрямків.
9. Забезпечувати трьохразове гаряче харчування вихованців
ДНЗ відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах. 
10. При потребі, організовувати спеціальну дієту за призначенням лікаря.
11. Проводити оздоровчо-профілактичні заходи.
12. Надавати додаткові послуги спеціалістів: логопеда
(з 5 ти років), соціального педагога, масажиста.
13. Не виключати зі списків вихованців закладу дитину у разі її відсутності впродовж 1 місяця за умови надання батьками документа, що засвідчує поважну причину її відсутності у даний період (відпустки батьків, карантину, оздоровлення дитини у літній період (75 днів), хвороби та лікування, тощо). 

Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу завідувач може здійснювати в таких випадках: 
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу; 
- у разі відсутності дитини в
ДНЗ без поважних причин більше 1 місяця; 
- у разі несплати батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

 

ДИТИНІ ГАРАНТУЄТЬСЯ:

- безкоштовна якісна дошкільна та початкова освіта в межах державних освітніх стандартів;
- захист від усіх форм фізичного та психічного насилля;
- задоволення потреб в емоційно-особистісному спілкуванні;
- розвиток здібностей та інтересів дітей шляхом організації гурткової роботи;
- забезпечення соціальної адаптації та готовності до продовження освіти.

   

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ БАТЬКІВ

2.1. Батьки погоджуються:

- на обробку своїх персональних даних;
- на обробку персональних даних дитини;
- на вивчення психологічних особливостей особистості дитини, її творчих можливостей та уподобань.

2.2. Батьки мають право:

- бути ознайомленими з навчально-виховним процесом в ДНЗ;
- брати участь у навчально-виховній роботі закладу (участь в роботі, Піклувальної ради батьківського комітету, конкурсах, виставках, святах, розвагах, проектах, семінарах, та інше.);
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;- відвідувати навчально-виховні заходи;
- надавати
ДНЗ допомогу в створенні необхідних умов для навчання й виховання дитини.

2.3. Батьки зобов’язані:

- взаємодіяти з ДНЗ по всіх напрямках виховання і навчання дитини;
- регулярно відвідувати загальні і групові батьківські збори.
- виконувати правила для батьків щодо утримання, виховання та навчання дитини в навчальному закладі;
- особисто передавати дитину вихователю та вчасно забирати її з навчально-виховного комплексу не пізніше 18:00 год., не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям.
- приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані (особам в стані алкогольного сп'яніння вихователь має право дитину не віддавати);
- не палити на території навчального закладу;
- не заїжджати власним транспортом на територію закладу;
- попереджувати конфліктні ситуації з працівниками
ДНЗ та батьками або особами, які їх замінюють.
- щомісяця, не пізніше 25-го числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини; 
- інформувати заклад про відсутність дитини, її хворобу;

- попереджати заклад напередодні приходу дитини після відсутності 3-х днів з представленням довідки від дільничного педіатра про стан здоров’я дитини.
- надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань, створення предметно- розвиваючого середовища, проведенні спортивних заходів, дитячих свят, охорони життя, оздоровлення, корекційно-відновлювальної роботи.
 - вносити благодійні внески по мірі потреб закладу та можливостей батьків на покращення харчування, навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ згідно чинного законодавства.

 

 

                                                                                             

                                                                              

 

Положення

про електронну реєстрацію

 дітей для зарахування в дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №12

 

                                                1.Загальні положення

1.1.Положення про електронну реєстрацію дітей для зарахування до дошкільного навчального закладу №12 ( далі – Положення ) розроблене відповідно  до Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про  дошкільну освіту», « Про інформацію», « Про захист персональних даних», « Про доступ до публічної інформації»,  Положення  про дошкільний  навчальний заклад  та визначає  порядок електронної  реєстрації дітей, які зареєстровані  в дошкільний навчальний заклад №12, для їх прийому.

1.2. У цьому Положенні основні поняття мають таке значення:

- єдиний  міський  електронний реєстр дітей для зарахування в дошкільні навчальні заклади ( далі-Реєстр) – єдина електронна  база даних,що  містить відомості про дітей, які потребують забезпечення місцями в дошкільних  навчальних закладах міста.  Реєстр передбачає  обробку  внесених до нього даних та забезпечує їх захист від несанкціонованого доступу;

- володілець Реєстру – Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької  міської ради ( далі-Департамент), який  спільно з розробником  програмного комплексу « КУРС»  ( « Електронна  реєстрація в дошкільні навчальні заклади») відповідає  за технічне, технологічне та програмне  забезпечення, надання різнорівневого доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації;

- розпорядники Реєстру – територіальні  відділи освіти, молоді та спорту  управління освіти і науки Департаменту, дошкільні навчальні заклади всіх типів і форм власності м. Умані;

- адміністратор Реєстру – відповідальна  особа Департаменту, яка  відповідає за збереження та захист баз даних, надає розпорядникам Реєстру різнорівневий доступ до нього;

 -територіальний реєстратор - особа, уповноважена розпорядником Реєстру - Департаментом здійснювати внесення (зміну, виключення) відомостей до Реєстру, надавати інформацію з Реєстру та виконувати інші функції, передбачені цим Положенням;

-заявник - особа (з батьків або осіб, які їх замінюють), що звернулась до територіального реєстратора (через систему «Електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади» або особисто) для подання заявки на реєстрацію дитини в один із дошкільних навчальних закладів м. Умані.

$11.3.   Електронна реєстрація дітей до дошкільного навчального закладу № 12 здійснюється з метою:

$1-         забезпечення права дітей, які зареєстровані та проживають у м. Умань, на доступність здобуття дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі № 12 м.Умані;

$1-         здійснення обліку дітей, які потребують місця у дошкільному навчальному закладі №12;

$1-         забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

$1-         забезпечення публічного доступу до інформації про дошкільний навчальний заклад №12;

 

$1-         запровадження єдиного підходу дозарахування дітей до дошкільного навчального закладу №12.

                 2. Порядок реєстрації дітей в Реєстрі 

$12.1.   Обов’язковою умовою для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу №12 є наявність відомостей про неї в Реєстрі.

$12.2.   Для реєстрації дитини в Реєстрі заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України).

$12.3.1.    Про дитину:

$12.3.1.1.    Прізвище, ім’я, по батькові.

$12.3.1.2.    Дата народження.

$12.3.1.3.  Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють, для здобуття дошкільної освіти.

$12.3.1.4.  Бажаний рік для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

$12.3.1.5.    Адреса проживання.

$12.3.1.6.    Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.

$12.3.1.7.    Інформація про наявність встановлених пільг.

$12.3.2.     Про батьків:

$12.3.2.1.    Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.

$12.3.2.2.    Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.

$12.3.2.3.    Контактні дані (телефон, електронна адреса).

 $12.4.     Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» •

http://reg.isuo.org/

батьками або особами, які їх замінюють, чи територіальним реєстратором (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.

$12.5.    Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою(як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо).

Заявки, в яких відомості вказані не державною мовою або відмінні від даних у документах, відхиляються територіальним реєстратором.

$12.6.    Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до територіального реєстратора з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви скан- копії зазначених документів.

Заявка, заповнена форма, якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється територіальним реєстратором.

Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.

$12.7.    Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі - відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

$12.8.    Територіальний реєстратор зобов’язаний надати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься в Реєстрі.

$12.9.    Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

$12.10.   Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

$12.11.     Вилучення відомостей про дитину здійснюється:

2.11.1. Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки».

2.11.2.   На підставі наказу про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.11.3.У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до дошкільного навчального закладу та переліку документів, визначених цим Положенням.

2.11.4.У разі відсутності документів, які підтверджують пільги.

2.11.5.У разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

$12.12.   Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного дошкільного навчального закладу при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації зміні не підлягають.

$12.13.   Відомості про дітей, зареєстрованих в дошкільних навчальних закладах у відповідних журналах обліку (Реєстр майбутніх вихованців ДНЗ) до 01.10.2013 - до запровадження електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади міста - в обов’язковому порядку вносяться територіальними реєстраторами до Реєстру до 10.10.2013 з урахуванням дати первинного звернення батьків (для збереження черговості).

$12.14.   При вивільненні місця у дошкільному навчальному закладі районний реєстратор видає Направлення першій дитині відповідного віку в Реєстрі цього дитячого садка та змінює статус заявки у картці дитини на «Видано направлення», при цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу.

$12.15.   По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до територіального реєстратора для отримання Направлення до дошкільного навчального закладу. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, районний реєстратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».

3. Порядок зарахування дітей
до дошкільних навчальних закладів

$13.1.  Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника відправляється електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

$13.2.  У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж ЗО календарних днів подати завідувачу дошкільного навчального закладу окрім Направлення у даний дошкільний навчальний заклад, виданого районним реєстратором, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

$13.3.1.   Заява батьків або особи, яка їх замінює.

$13.3.2.Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

3.3.3.Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

3.3.4.Свідоцтво про народження дитини.

3.4.Прийом дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад» за наявності відповідного Направлення територіального відділу освіти, молоді та спорту управління освіти і науки Департаменту, висновку психолого-медико- педагогічної консультації або медичного висновку лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, Направлення територіального реєстратора та всіх документів, передбачених п. 3.3 цього Положення, за умови попереднього внесення дитини до Реєстру.

 3.5.В разі не подання, упродовж 30 календарних днів, батьками усіх документів, які необхідні для зарахування дитини, заявка переноситься в розділ «Прийняті» і автоматично буде встановлено статус «Відкладено», а вільне місце необхідно віддати наступному в черзі.

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1.Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мають лише адміністратор Реєстру (від володільця Реєстру) та територіальні реєстратори (від розпорядників Реєстру), які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Територіальний реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявників.

4.2.Публічний доступ до Реєстру містить виключно наступну публічну інформацію: реєстраційний номер заявки, дату та час реєстрації, вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

 

baner3D
 
400
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Годинник

лічильник відвідувань

5421278
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
265
270
535
5418269
7380
10361
5421278

Ваша IP адресса: 3.238.70.175
Server Time: 2021-01-19 19:07:48

Наші друзі

baner4

baner5