Get Adobe Flash player

Головне меню

Корисні посилання

baner1

baner2 

baner3

baner6

Картотека
передового педагогічного досвіду
дошкільного навчального закладу № 12

 

Відомості про авторів: Дудник Н.А., завідувач, П’ясецька К.О., Вознюк Н.Д., вихователі-методисти; Квашук Л.І., Кравець Н.Т., Черній Н.А., Сухорська В.В., Шумко Т.П., вихователі; Трегубова Н.Ф., асистент вихователя; Бовкун С.М., музичний керівник.

Назва матеріалу: Математичні ігри - LEGO. Розвиваємо та навчаємо (методичний посібник).

Анотація: LEGO-технологія цікава тим, що об'єднує в собі елементи гри і експериментування. Ігри LEGO виступають способом дослідження і орієнтації дитини в реальному світі. Гра надає дітям величезні можливості для розумового розвитку. Конструктор LEGO допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат. Гра - найважливіший супутник дитинства. LEGO дозволяє вчитися граючи і навчатися в грі.

У посібнику представлені математичні ігри для дітей 5-7 років: ігри на закріплення

кількісних уявлень, на уточнення понять про величину предметів, на розширення уявлень про геометричні фігури, на вдосконалення орієнтування в просторі та часі.

Матеріал рекомендований для вихователів закладів дошкільної освіти, студентів, батьків.

Рік: 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Дудник Н.А., завідувач, П’ясецька К.О., Вознюк Н.Д., вихователі-методисти, Іванюк Г.П., Нестерук Н.В., Могильова Ю.Ю., вихователі.

Назва матеріалу: Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Економіка для дошкільнят». Старший дошкільний вік. (цифровий ресурс).

Анотація: посібник містить серію цифрових ресурсів за темами:

1. Мультфільми

2. Презентації

3. Відеоролики (практичний показ з дітьми)

4. Теоретичний аспект проектної діяльності (текст)

5. Проект «Економіка моєї сім’ї»

6. Проект «Потреби людей»

7. Проект «Ресурси»

8. Проект «Світ грошей»

9. Проект «Світ товарів»

10. Виховна година з дітьми

11. Картинки

12. Прислів’я та приказки про гроші

13. Загадки про гроші

Рекомендований для вихователів, батьків.

Рік: 2019

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Хлипало М.І., вихователь.

Назва матеріалу: Організація конструювання з будівельного матеріалу та деталей конструкторів в молодшій групі.

Анотація: посібник містить рекомендації щодо особливостей навчання конструювання з будівельного матеріалу, деталей конструкторів в молодшій групі; орієнтовний перспективний план занять по конструюванню в молодшій групі та конспекти ігрової та інтегрованої конструктивної діяльності в молодшій групі.

Рекомендований для вихователів, батьків.

Рік: 2017

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Дудник Н.А., завідувач, Міщенко Л.Ю., Вознюк Н.Д., вихователі-методисти, Суворова В.В., Пересунько І.О., Соомко Я.О., Конашук В.Л., вихователі.

Назва матеріалу: Робота опорного закладу щодо сучасних підходів у роботі з сім’єю.

Анотація: у посібнику розкрито досвід роботи опорного закладу щодо осучаснення, оновлення взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю. Посібник містить практичний матеріал необхідний для успішної взаємодії з батьками своїх вихованців, педагогічної підтримки і допомоги сучасній сім’ї у вихованні дитини.

Матеріал рекомендовано для вихователів дошкільних груп, вихователів-методистів, працівників навчально-виховних комплексів, учителів початкових класів.

Рік: 2017

_____________________________________________________________________________________________________________

Відомості про авторів: Дудник Н.А, завідувач.

Назва матеріалу: Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Економіка для дошкільнят» (навчально-методичний посібник).

Анотація: модернізація змісту дошкільної освіти – важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому. Тому проектна діяльність у роботі дошкільного навчального закладу – вимога часу, спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства.

У посібнику представлений теоретичний аспект проблеми проектної діяльності в дошкільному навчальному закладі та ключові змісти побудови проектів економічної спрямованості.

Матеріал рекомендовано для вихователів дошкільних груп, працівників навчально-виховних комплексів, учителів початкових класів, слухачів інститутів післядипломної освіти.

Рік: 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

Відомості про авторів: Дудник Н.А, завідувач.

Назва матеріалу: Економічні прогулянки в дошкільному навчальному закладі (навчально-методичний посібник).

Анотація: у посібнику розкрито особливості проведення економічних прогулянок в дошкільних навчальних закладах, надано методичні рекомендації, запропоновано картотеку економічних прогулянок для старшої групи.

Матеріал рекомендовано для вихователів дошкільних груп, працівників навчально-виховних комплексів, учителів початкових класів, слухачів інститутів післядипломної освіти.

Рік: 2015

_____________________________________________________________________________________________________________

Відомості про авторів: Дудник Н.А, завідувач.

Назва матеріалу: «Економіка для дошкільників». Програма економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

Анотація: програма «Економіка для дошкільників» створена на реалізацію вимог освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

Обґрунтовано критерії, показники та визначено рівні економічної вихованості старших дошкільників. Запропоновано практичні шляхи реалізації програмових завдань.

Матеріал рекомендовано для вихователів дошкільних груп, працівників навчально-виховних комплексів, учителів початкових класів, слухачів інститутів післядипломної освіти.

Рік: 2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Трегубова Н.Ф, вихователь.

Назва матеріалу: Соціалізація дітей дошкільного віку через ознайомлення з працею дорослих.

Анотація: формування у дітей правильних уявлень про працю дорослих, прищеплення інтересу і поваги до людей-трудівників, позитивного емоційного ставлення до неї – найважливіший компонент психологічної готовності до праці.

У посібнику представлений досвід роботи вихователя щодо ознайомлення дошкільників з професіями дорослих.

Пропонований матеріал стане в нагоді вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

Рік: 2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Бовкун С.М., музичний керівник.

Назва матеріалу: Організаційно-педагогічні умови підвищення виховного потенціалу гуртків музично-естетичного напряму в дошкільному навчальному закладі (методичний посібник)

Анотація: мистецтво сприяє формуванню світоглядних уявлень, естетичних оцінок, ідеалів, переконань, що регулюють творчу активність особистості, зумовлюють її ставлення до світу: природи, суспільства, людей, самого себе.

Найбільш дієвою формою залучення дітей дошкільного віку до творчої діяльності є музично-естетична творчість. З педагогічної і психологічної точок зору вона є найефективнішим засобом виховання, що сприяє як навчанню і вихованню, так і розвитку творчих задатків і здібностей дітей. Серед інших формою організації дитячої творчості у дошкільних навчальних закладах є гуртки музично-естетичного спрямування. Такі гуртки диференціюються за змістом діяльності та тематикою роботи в них, віком дітей. До них належать: танцювальний, музичний, вокальний, театральний.

Посібник містить теоретичні основи щодо організації гуртків музично-естетичного напряму в дошкільному навчальному закладі та практичний матеріал танцювального гуртка.

Матеріал рекомендований для музичних керівників дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків.

Рік: 2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Кравець Н.Т., вихователь.

Назва матеріалу: Впровадження здоров’язбережувальних технологій у роботі дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи)

Анотація: сучасна система освіти має на меті виховання здорової особистості, яка дбає про своє здоров’я та здоров’я оточуючих, прагне вести здоровий спосіб життя і формувати його в молодого покоління.

Сьогодні приділяється велика увага питанням створення здоров’язберігаючого простору в навчальному закладі, де дошкільник проводить більше часу, а також формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей.

У даному посібнику представлено досвід роботи вихователя з проблеми формування у дітей культури здоров’я, здорового способу життя засобами дошкільної освіти та представлено практичні матеріали по впровадженню здоров’язбережувальних технологій в дошкільному навчальному закладі.

Матеріал рекомендований для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків.

Рік: 2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Квашук Л.І., вихователь.

Назва матеріалу: Проектна діяльність в сучасному дошкільному навчальному закладі (методичний посібник)

Анотація: модернізація змісту дошкільної освіти – важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому. Важливо, щоб вихователі поставилися до нових умов не відповідно до старих звичок, уміли облишити консервативну колію. Тому проектна діяльність у роботі ДНЗ – вимога часу, спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства.

У посібнику представлений теоретичний аспект проблеми проектної діяльності в дошкільному навчальному закладі та ключові змісти побудови різних проектів.

Матеріал рекомендований для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Рік: 2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Дудник Н.А, завідувач, Міщенко Л.Ю., вихователь-методист, Вознюк Н.Д., вихователь-методист.

Назва матеріалу: Організація прогулянки в дошкільному навчальному закладі.

Анотація: прогулянка – обов’язковий елемент режиму дня.

Основне завдання педагогічної роботи вихователя на прогулянці полягає у забезпеченні активної, змістовної, різноманітної, цікавої для дітей діяльності.

Даний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення прогулянки в дошкільному навчальному закладі та картотеку прогулянок для старшої групи на навчальний рік.

Матеріал рекомендований для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків.

Рік: 2014

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Відомості про авторів: Іванюк Г.П., вихователь.

Назва матеріалу: Втілення гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в практичну діяльність вихователя.

Анотація: методичний посібник містить теоретичний та практичний матеріал з проблеми втілення гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського в роботі з дошкільниками. Досвід роботи вихователя молодшої групи.

У посібнику пропонуються розробки індивідуально-групових занять, дидактичних ігор, спостережень, театралізацій та інших форм роботи.

Рекомендовано для вихователів, батьків.

Рік: 2014

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про авторів: Дудник Н.А., завідуюча; Міщенко Л.Ю., вихователь-методист; Вознюк Н.Д., вихователь-методист.

Назва матеріалу: Шахи для старших дошкільників.

 Анотація:Шахи для дітей - це не тільки гра, що приносить задоволення, а й ефективний засіб для розумового розвитку. У даному посібнику представлений теоретичний та практичний матеріал по забезпеченню варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, а саме освітньої лінії «Шахи».

Пропонований матеріал стане в нагоді вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

Рік: 2014.

  ____________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Нестерук Н.В., вихователь.

Назва матеріалу: Використання проблемних ситуацій у роботі з дітьми дошкільного віку.

Анотація: Методичний посібник містить теоретичний та практичний матеріал щодо використання проблемних ситуацій у роботі з дітьми дошкільного віку.

У посібнику пропонується матеріали та скарбничка проблемних ситуацій.

Рекомендовано для вихователів, батьків.

Рік: 2014.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Подлєсна Т.В., музичний керівник.

Назва матеріалу:Інформаційно-комунікаційні технології в роботі музичного керівника.

Анотація: У методичній розробці представлений досвід роботи музичного керівника дошкільного закладу з використання інформаційно-комунікаційних технологій в спільній музично-освітньої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку. Матеріал стане в нагоді музичним керівникам, вихователям, педагогам дошкільних навчальних закладів.

Рік: 2013.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Хлипало М.І., вихователь.

Назва матеріалу:Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор.

Анотація: У перші три роки життя закладаються найбільш важливі та фундаментальні людські здібності - пізнавальна активність, допитливість, впевненість в собі і довіра до інших людей, цілеспрямованість і наполегливість, уява, творча позиція.

У даному посібнику представлені розвивальні ігри, які сприяють формуванню у малюків сенсорних еталонів та психічних якостей: уваги, пам'яті, спостережливості,  кмітливості. 

Пропонований матеріал стане в нагоді вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

Рік: 2013.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Дудник Наталія Аркадіївна, завідуюча ДНЗ № 12; Міщенко Людмила Юріївна,вихователь – методист; Вознюк Наталія Дмитрівна, вихователь – методист.

Назва матеріалу: Використання ТРВЗ в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу.

Анотація: В добірці представлений матеріал щодо впровадження теорії розв'язання винахідницьких завдань у роботі з дошкільниками.

Даний посібник містить розробки творчих завдань, дидактичних ігор.

Пропоновані матеріали стануть в нагоді вихователям дошкільних навчальних закладів.

Рік: 2012.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Кумановська Л.О., інструктор з фізичного виховання.

Назва матеріалу:Зміцнення фізичного здоров’я дітей в процесі використання оздоровчих технологій.

Анотація: Посібник містить теоретичні та практичні матеріали, які сприяють розширенню рухового фонду дітей та формуванню здорового способу життя як цінності.

Це результат роботи Л.О. Кумановської фізичного інструктора ДНЗ «Золота рибка», м. Умань Черкаської обл.

У посібнику пропонуються   матеріали по фітбол-аеробіці, степ-аеробіці, дихальні вправи, пальчикова гімнастика.

Рекомендовано для інструкторів з фізичного виховання, вихователів-методистів, вихователів, батьків.

Рік: 2012.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Пересунько І.О., вихователь.

Назва матеріалу: Формування повноцінної життєтворчої особистості дитини шляхом розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди.

Анотація: У житті дитини дошкільного віку гра займає одне з провідних місць. Гра для неї - основний вид діяльності, форма організації життя, засіб всебічного розвитку.

У посібнику пропонуються   теоретичні та практичні матеріали організації та керівництва сюжетно-рольовими іграми.

Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів, вихователів - методистів.

Рік: 2012.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Дудник Н.А., завідуюча, Шклярук О.В., вихователь.

Назва матеріалу: Взаємодія дошкільного навчального закладу з сім’єю.

Анотація: Методичний посібник містить організаційно – методичні аспекти роботи з з батьками дітей дошкільного віку.

Це результат роботи творчої групи закладу на чолі завідуючої ДНЗ №12 Дудник Н.А..

У посібнику висвітлено зміст, форми організації роботи з родиною в умовах дошкільного навчального закладу, пропонуються методичні рекомендації по активізації взаємодії дошкільного навчального закладу з сім`єю. 

Рік: 2012.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Мазур Л.І., вчитель-логопед.

Назва матеріалу: Розвиток фонематичних процесів - запорука успішного навчання в школі».

Анотація: Недорозвинення фонематичного слуху (сприймання), фонематичного аналізу та синтезу, фонематичних уявлень - може спричинювати вади звуковимови, письма й позначається на розвитку лексико-граматичного ладу мовлення. Одним з ефективних методів навчання та виховання – є гра, яка стимулює мовленнєву активність дітей. В посібнику подані ігри для розвитку фонематичних процесів. Вони можуть бути використані вчителем-логопедом для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, а також вихователями масових та логопедичних груп дошкільних навчальних закладів в роботі з дітьми 4-6 років, батьками.

Рік: 2012.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Дубенко Л.Л.., вихователь.

Назва матеріалу: Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку, як складова життєвої компетентності.

Анотація: Морально-духовний розвиток дитини є основною сферою її особистісного зростання. Роль дорослого у створенні сприятливих умов для становлення соціальної компетентності дитини дуже велика.

Даний посібник містить теоретичний та практичний матеріал з питань соціально-морального розвитку дошкільників.

Рекомендовано вихователям-методистам, вихователям дошкільних навчальних закладів.

Рік: 2011.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Андрієнко І.М., вихователь.

Назва матеріалу: Ейдетика для розвитку та навчання дошкільників.

Анотація: Даний посібник містить практичний матеріал для роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Пропоновані дидактичні ігри з елементами ейдетики сприяють кращому і швидкому запам’ятовуванню старшими дошкільниками матеріалу та їх різнобічному розвиткові.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

Рік: 2011.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Костенко О.А., вихователь.

Назва матеріалуФормування у дошкільників основ світобачення на засадах літературної спадщини В.О.Сухомлинського.

Анотація: Методичний посібник містить теоретичний та практичний матеріал з формування у дошкільників основ світобачення на засадах літературної спадщини В.О.Сухомлинського.                                                                          

Це результат роботи О.А. Костенко, вихователя молодшої групи ДНЗ «Золота рибка», м. Умань Черкаської обл.

У посібнику пропонуються розробки індивідуально – групових занять, дидактичних ігор, спостережень, театралізацій та інших форм роботи.

Рекомендовано для вихователів, батьків.

Рік: 2011.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про автора: Дудник Н.А., завідуюча ДНЗ№12; Сутковенко Т.О., вихователь; Панасюк М.А. , вихователь.

Назва матеріалуПрограма емоційного розвитку дітей дошкільноговіку: «Стежинка до власного Я».

Анотація: Виховання в дитини позитивних якостей – це свідоме створення в ній позитивних емоцій, які уможливлюють розвиток позитивних рис характеру і сповільнюють негативні. Емоції відіграють у житті людини надзвичайну роль. Люди, які здатні контролювати свої почуття, добре розуміються в тому, що почувають інші, мають перевагу в умінні діяти за так званими неписаними законами, які ведуть до успіху в особистому і суспільному житті.

Робота адресована вихователям дошкільних закладів, батькам.

Рік: 2011.

 

 

baner3D
 
400
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Годинник

лічильник відвідувань

5421273
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
260
270
530
5418269
7375
10361
5421273

Ваша IP адресса: 3.238.70.175
Server Time: 2021-01-19 18:44:05

Наші друзі

baner4

baner5